Khai mở máy chủ S6.Thắng Kiếm lúc 10h ngày 22/11/2019

21-11-2019 15:39:13
Đáp ứng yêu cầu của đông đảo anh hùng, máy chủ thứ sáu của Kiếm Định Thiên Hạ sẽ chính thức khai mở vào 10h ngày 22/11//2019

Khai mở máy chủ S4.Dũng Kiếm lúc 10h ngày 09/08/2019

08-08-2019 17:38:28
Đáp ứng yêu cầu của đông đảo anh hùng, máy chủ thứ 4 của Kiếm Định Thiên Hạ sẽ chính thức khai mở vào 10h ngày 09/08/2019

Máy chủ Trọng Kiếm chính thức ra mắt 10h00 ngày 09/05/2019

08-05-2019 12:45:06

Máy chủ thứ 3 của Kiếm Định Thiên Hạ mang tên Trọng Kiếm sẽ chính thức ra mắt vào 10h00 ngày 09/05/2019

Máy chủ Cương Kiếm chính thức ra mắt 10h00 ngày 24/04/2019

23-04-2019 16:34:27

Máy chủ thứ 2 của Kiếm Định Thiên Hạ mang tên Cương Kiếm sẽ chính thức ra mắt vào 10h00 ngày 24/04/2019

Máy chủ Khai Kiếm chính thức ra mắt 10h00 ngày 23/04/2019

23-04-2019 14:50:54

Kiếm Định Thiên Hạ chính thức khai mở máy chủ đầu tiên mang tên Khai Kiếm vào lúc 10h00 ngày 23/04/2019

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>