Giới thiệu sự kiện Đua Top Kinh Mạch

  • Thời gian diễn ra sự kiện:

Trong vòng 02 ngày tính từ ngày thứ 04 khai mở máy chủ mới

  • Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Huynh tỷ đạt được Top 10 trong Bảng xếp hạng Kinh mạch sẽ được nhận thưởng.

Phần thưởng sẽ được trao dựa theo thứ hạng Kinh mạch của các Huynh tỷ trên Bảng xếp hạng được chốt vào lúc 23:59 của ngày cuối cùng diễn ra sự kiện.

Ngoài ra, những Huynh tỷ có 01 Kinh mạch không nằm trong Top 10 nhưng đạt cấp 20 trở lên cũng sẽ có các phần thưởng khích lệ!

  • Phần thưởng nhận được:

Các Huynh tỷ hãy mau tham gia đua Top để giành được những phần thưởng xứng đáng nhé!
Tố Nhi kính bút!
-------------------------------

Fanpage: https://www.facebook.com/kdth.googame.vn/
Website: http://kiemdinhthienha.vn
Group: https://www.facebook.com/groups/kdth.googame.vn