Khai mở máy chủ S7.Nam Kiếm lúc 10h ngày 03/01/2020

02-01-2020 17:05:15
Đáp ứng yêu cầu của đông đảo anh hùng, máy chủ thứ sáu của Kiếm Định Thiên Hạ sẽ chính thức khai mở vào 10h ngày 03/01/2020

Tính năng Đồ giám

28-12-2019 11:20:32
Giới thiệu tính năng: Đồ giám

GỘP MÁY CHỦ DŨNG KIẾM VÀO CỤM MÁY CHỦ S1

31-10-2019 16:29:14
Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ của Kiếm Định Thiên Hạ từ 10h đến 12h ngày 01/08/2019

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI

27-09-2019 13:43:10
Thông báo bảo trì cập nhật tính năng mới ngày 27/09/2019

CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HÌNH THỨC ATM/VISA/MASTER CARD

20-09-2019 09:38:20
Nhằm giúp chư vị đại hiệp có thể dễ dàng hơn trong việc thanh toán, Tố Nhi muội xin phép thông báo CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO HÌNH THỨC THANH TOÁN QUA ATM/VISA/MASTER CARD

Bảo trì cập nhật tính năng mới

05-09-2019 16:13:39
Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ của Kiếm Định Thiên Hạ từ 9h đến 12h ngày 06/09/2019

Điều chỉnh vật phẩm phó bản tổ đội ngày 06/09/2019

05-09-2019 14:58:22
Điều chỉnh vật phẩm rơi ra, vật phẩm mua trong shop phó bản tổ đội