Điều chỉnh vật phẩm sự kiện ngày 01/08/2019

31-07-2019 18:14:30
Điều chỉnh phần quà ở một số hoạt động, tăng cường phần quà giúp người chơi dễ dàng nâng cấp hơn.

Bảo trì update + gộp máy chủ ngày 01/08/2019

31-07-2019 17:08:23
Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ của Kiếm Định Thiên Hạ từ 9h đến 11h30 ngày 01/08/2019

Bảo trì cập nhật phiên bản mới 05/07/2019

04-07-2019 10:22:43
Bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ của Kiếm Định Thiên Hạ từ 9h đến 11h ngày 05/07/2019

KIếm Hiệp Tình Duyên

09-05-2019 10:48:36
Hệ Thống Nhiệm Vụ Kiếm Hiệp Tình Duyên

Tính Năng Kết Hôn

08-05-2019 10:19:52
Giới Thiệu Tính Năng Kết Hôn

Tính Năng Trận Pháp

07-05-2019 15:22:09
Giới Thiệu Tính Năng Trận Pháp

Tính Năng Căn Cốt

07-05-2019 14:50:16
Giới Thiệu Tính Năng Căn Cốt Của Nhân Vật