Kỹ năng trấn phái

Sau khi đạt cấp độ 90, các nhân vật sẽ được mở khóa bộ kỹ năng đặc biệt theo từng hệ mang tên kỹ năng Trấn phái.

Điều kiện

 • Nhân vật đã đạt cấp độ 90
 • Hoàn thành nhiệm vụ trấn phái sẽ mở khóa 3 kỹ năng trấn phái cấp 90

Giao diện nhiệm vụ trấn phái

 

Ở cấp độ 90, mỗi phái sẽ mở thêm 3 kỹ năng trấn phái gồm:

 • Kỹ năng buff: tạo ra hiệu quả buff cường hóa trong thời gian ngắn, nâng cấp lên cấp độ cao sẽ kéo dài thời gian và hiệu quả buff
 • Kỹ năng chủ động: cho phép tung ra kỹ năng đặc biệt trong thời gian có hiệu quả buff trấn phái. Cường hóa sẽ tăng cường sát thương và hiệu quả kèm theo
 • Kỹ năng bị động: tăng cường chỉ số vĩnh viễn cho nhân vật. Cường hóa giúp tăng lượng chỉ số cộng thêm

1. Các kỹ năng trấn phái mở ở cấp độ 90

2. Điều kiện cần đạt để lĩnh ngộ kỹ năng

Cách nhận được bí tịch môn phái

 • Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ trấn phái sẽ nhận được 10 bí tịch mỗi loại, đủ để anh hùng có thể kích hoạt 1 kỹ năng đầu tiên (Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi lựa chọn)
 • Mỗi ngày có thể hoàn thành chuỗi nhiệm vụ sư môn để nhận được mảnh bí tịch
 • Sử dụng mảnh bí tịch để ghép sách bí tịch mong muốn tại giao diện Chế tạo > Trấn phái
 • Bí tịch chia làm 3 tầng tương ứng với 3 cấp độ của kỹ năng là Thượng - Trung - Hạ
 • Để kích hoạt kỹ năng của từng tầng cần sưu tập đầy đủ 4 loại của sách kỹ năng là: Thiên - Địa - Huyền - Hoàng
 • Tại tiệm Tranh mua đôi khi cũng sẽ mở bán các loại sách bí tịch kỹ năng, hãy tận dụng nếu muốn kích hoạt sớm kỹ năng trấn phái

Giao diện chế tạo kỹ năng trấn phái

Hi vọng những hướng dẫn cơ bản trên sẽ giúp chư vị anh hùng nắm rõ được các bước để kích hoạt kỹ năng trấn phái cho mình.

Tố Nhi kính bút,