Tính năng Đồ giám

Giới thiệu tính năng: Đồ giám

Đồ giám là tính năng nâng cấp giúp người chơi có thể gia tăng chiến lực bằng cách kích hoạt các thẻ nhân vật.

Để mở giao diện Đồ giám, người chơi có thể click vào icon  ở phía dưới màn hình.

Giới thiệu

  • Rương đồ giám được chia làm 4 cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp
  • Rương đồ giám nhận được khi tiến hành khiêu chiến Boss VIP tại ma lục thần điện

  • Khi mở rương đồ giám sẽ có xác suất nhận được mảnh ghép đồ giám.
  • Nâng cấp thẻ đồ giám bằng cách sử dụng tính thẻ đồ giám làm nguyên liệu tăng bậc.
  • Mỗi loại thẻ cung cấp một lượng exp khác nhau: Thẻ trắng: 2 exp, Thẻ lục: 4 exp, Thẻ lam: 8exp, Thẻ tím: 20 exp, Thẻ tím: 50 exp

Lưu ý: Quà đánh boss lần đầu sẽ là khoá. Quà đánh boss các ngày tiếp theo sẽ không khoá và có thể bày bán trên chợ (Không áp dụng với VIP 0)

Trên đây là giới thiệu sơ bộ tính năng Đồ giám, Chúc quý vị đại hiệp có nhiều niềm vui cùng Kiếm Định Thiên Hạ

Tố Nhi Kính Bút!