Tính Năng Kiếm Vũ

Giới Thiệu Tính Năng Kiếm Vũ

Hệ thống Kiếm Vũ trong Kiếm Định Thiên Hạ là một hệ thống có vai trò quan trọng giúp các Đại Hiệp. Thông qua việc nâng cấp Kiếm Vũ, các Đại Hiệp có thể liên tục tăng cường chỉ số cũng như tăng thêm một skill duy trì lượng máu nhất định trong quá trình hành tẩu Giang Hồ của mình.

Cổng vào:

Yêu cầu:

- Nhân vật đạt cấp 90

- Phí kích hoạt: 200 KNB

Thông Tin Cơ Bản:

Kiếm Vũ chia làm 10 cấp, mỗi cấp có một hình thái khác nhau.

- Khi nâng đạt cấp độ nhất định sẽ có kỹ năng tương ứng kích hoạt

- Chỉ số lực chiến gấp ba lần so với các tính năng khác.

- Đạo cụ nâng cấp Kiếm Vũ được phép sử dụng là Linh Vũ

- Linh Vũ nhận được thông qua Thương thành và phó bản tổ đội

- Tỷ lệ tăng cấp thành công phụ thuộc vào điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao tỷ lệ thành công càng cao.

Lưu ý: Từ cấp 3 trở lên, điểm chúc phúc sẽ có thời gian đếm ngược. Chư vị Đại Hiệp hãy cẩn trọng khi nâng cấp nhé.

Chúc các chư vị Đại Hiệp có nhiều niềm vui cùng Kiếm Định Thiên Hạ

                                                                                                                                                                               Tố Nhi Kính Bút!