Trang bị hiệp khách

Hướng dẫn cơ bản về tính năng trang bị Hiệp Khách

Giới thiệu

  • Nhấp biểu tượng Hiệp khách   sau đó chọn Trang bị để mở ra giao diện Trang bị hiệp khách
  • Trang bị hiệp khách gồm 8 loại tương tự các trang bị của nhân vật
  • Trang bị cho hiệp khách sẽ tăng cường năng lực của hiệp khách đồng thời giúp cộng thêm 1 lượng chỉ số cho nhân vật nếu thực hiện hợp thể (Chưa ra mắt)
  • Sử dụng Bách gia y để tăng sao cho trang bị hiệp khách (có 10 sao cho mỗi cấp độ)
  • Sau khi nâng max sao ở mỗi cấp độ, sử dụng Vẫn thiết để đột phá trang bị lên cấp độ cao hơn (Đổi màu trang bị)

Giao diện nâng cấp trang bị hiệp khách

Nguyên liệu

  • Trang bị hiệp khách có thể nhận được khi tiêu diệt Boss thế giới ở tất cả các cấp độ (Xác suất rơi ra ngẫu nhiên 1 trong các trang bị của hiệp khách)
  • Trang bị hiệp khách nhận từ boss là không khóa và có thể giao dịch tại chợ. Nếu đã trang bị thì sẽ khóa
  • Bách gia y nhận được từ các loại boss thế giới, boss dã ngoại, tiệm phụ bản trang bị (Tiệm sao)
  • Vẫn thiết nhận được thông qua mở rương nguyên liệu trang bị.
  • Rương nguyên liệu trang bị nhận được thông qua phân giải trang bị hiệp khách tại giao diện Lò Luyện > Hiệp Khách > Phân giải

Giao diện phân giải trang bị hiệp khách

Hi vọng với các hướng dẫn cơ bản trên, chư vị anh hùng đã nắm được cách bước tìm kiếm trang bị cho hiệp khách của mình.

Tố Nhi kính bút,