0 nhân vô cùngBài viết lách Cách tìm hiểu số lượng giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách tìm hiểu số lượng giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng.

Cách tìm hiểu số lượng giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng đặc biệt hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: 0 nhân vô cùng

Bài toán: Tính số lượng giới hạn

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Ta hoàn toàn có thể thay đổi Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án về dạng 0/0 hoặc ∞/∞ rồi người sử dụng những cách thức tính số lượng giới hạn của nhì dạng bại nhằm thực hiện.

Tuy nhiên, trong tương đối nhiều bài xích tập dượt tao chỉ việc thay đổi giản dị và đơn giản như trả biểu thức nhập vào (hoặc đi ra ngoài) vệt căn, quy đồng khuôn thức …. Là hoàn toàn có thể trả về dạng thân thuộc.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Bài 2: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 3: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Bài 4: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Bài 5: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Bài 6: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

(chia cả tử và khuôn mang đến x3)

Bài 7: Tính giới hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. √5            B. 0            C. 5/2            D. +∞

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án B.

Bài 2: Chọn thành quả đích thị trong những thành quả sau của Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án là:

A. Không tồn tại            B. 0            C. 1            D. +∞

Lời giải:

Đáp án: A

Đáp án A

Bài 3: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án. Giá trị đích thị của Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án là:

A. –∞

B. 0

C. √6

D. +∞

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án B

Quảng cáo

Xem thêm: sin bình x đạo hàm

Bài 4: Giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. 0            B.-1            C.1            D. -∞

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án B.

Bài 5: Giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. +∞            B. -∞            C.0             D.1

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án C

Bài 6: Giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. -√2/2            B. √10/5            C. -√5/5            D. √2

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án B

Bài 7: Giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. 0            B. 1            C. +∞            D. ko tồn tại

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án B

Bài 8: Giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án bằng:

A. 1            B. 0            C. -∞            D. ko tồn tại

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án A

Bài 9: Cho a là một trong những thực dương. Tính số lượng giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

A. (-1/a2)            B. +∞            C. -∞            D. ko tồn tại

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Đáp án C

Bài 10: Tính số lượng giới hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

A. 2            B.0            C. 0.5            D. 0.25

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán 11 với đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 11 với nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tìm số lượng giới hạn của hàm số vị quyết định nghĩa
  • Tìm số lượng giới hạn hàm số dạng vô định
  • Dạng 2: Tìm số lượng giới hạn hàm số dạng 0/0, dạng vô nằm trong bên trên vô cùng
  • Dạng 4: Tìm số lượng giới hạn hàm số dạng vô nằm trong trừ vô nằm trong, vô nằm trong bên trên vô cùng
  • 60 bài xích tập dượt trắc nghiệm Giới hạn của hàm số với đáp án (phần 1)
  • 60 bài xích tập dượt trắc nghiệm Giới hạn của hàm số với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính thời gian vận tốc quãng đường

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học