100 đề kiểm tra toán 9Bộ 200 Đề thi đua Toán 9 năm học tập 2023 - 2024 tiên tiến nhất không hề thiếu Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề thi đua thân thiết kì, đề thi đua học tập kì với đáp án cụ thể, cực kỳ sát đề thi đua đầu tiên hùn học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 9.

Đề thi đua Toán 9 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 9 GK1 Xem test Đề Toán 9 CK1 Xem test Đề Toán 9 GK2 Xem test Đề Toán 9 CK2

Bạn đang xem: 100 đề kiểm tra toán 9

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề thi đua Toán 9 Giữa/Cuối kì 1 và Giữa/Cuối kì 2 bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Toán 9 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Hệ thống kỹ năng Toán 9 Giữa học tập kì một năm 2023 (16 đề + quỷ trận)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán 9 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 9 Giữa kì 1 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 Thành Phố Hà Nội năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 TP. Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 Sài Gòn năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 9 Tự luận năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 9 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Học kì 1 Toán 9

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 1 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 11 Đề thi đua Toán 9 Học kì một năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán 9 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 9 Học kì 1 với đáp án(5 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 9

 • Top 30 Đề thi đua Toán 9 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 9 Giữa học tập kì 2 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Toán 9 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Học kì 2 Toán 9

 • Top 40 Đề thi đua Toán 9 năm học tập 2023 - 2024 Học kì 2 với đáp án

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 2 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Toán 9 Học kì hai năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán 9 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Toán 9 (60 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Toán 9 năm 2023 (100 đề)
Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm ĐK của x nhằm những căn thức sau với nghĩa.

[Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

[Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Bài 3 : (1,0 đ) Cho biểu thức [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

a)Rút gọn gàng A.

b)Tìm x nhằm A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): Cho biểu thức [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

a) Rút gọn gàng biểu thức M

b) Tính độ quý hiếm của M Lúc [Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

c) Tìm độ quý hiếm của x nhằm M > 0

Bài 5 (3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông bên trên A với lối cao AH phân tách cạnh huyền BC trở nên nhì đoạn : BH = 4 centimet và HC = 6 centimet.

a) Tính phỏng nhiều năm những đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn trĩnh cho tới độ).

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K nằm trong BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC

Bài 6 (1,0đ): Giải phương trình sau.

[Năm 2023] Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện tại những quy tắc tính:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Bài 2: (1.5 điểm) Cho hàm số hắn = 2x + 3 với đồ gia dụng thị (d1) và hàm số hắn = – x với đồ gia dụng thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) bên trên và một mặt mày phẳng lì tọa phỏng.

Xem thêm: namtruc namdinh

b) Tìm tọa phỏng phú điểm của (d1) và (d2) vì thế quy tắc toán.

Bài 3: (1.5 điểm) Cho biểu thức:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

a) Thu gọn gàng biểu thức A.

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của A.

Bài 4: (2 điểm) Giải những phương trình:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Bài 5: (3.5 điểm) Cho lối tròn trĩnh (O;R) và điểm M nằm trong lối tròn trĩnh (O). Đường trung trực của đoạn trực tiếp OM tách lối tròn trĩnh (O) bên trên A và B và tách OM bên trên H.

a) Chứng minh H là trung điểm của AB và tam giác OMA đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Tiếp tuyến bên trên A của (O) tách tia OM bên trên C. Chứng minh CB = CA.

d) Đường trực tiếp vuông góc với OA bên trên O tách BC bên trên N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của lối tròn trĩnh (O).

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

Bài 1 (2 điểm) Giải những hệ phương trình sau:

a. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3 b. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

Bài 2 (2 điểm) Gải Việc bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình’

Hai tổ tạo ra vô mon loại nhất thực hiện được 1000 thành phầm. Sang mon loại nhì, vì thế nâng cấp kinh nghiệm nên tổ một vượt quá mức 20%, tổ nhì vượt quá mức 15% đối với mon loại nhất. Vì vậy, cả nhì tổ tạo ra được 1170 thành phầm. Hỏi mon loại nhất, từng tổ tạo ra được từng nào sản phẩm?

Bài 3 (2 điểm)

Cho đường thẳng liền mạch (d) với phương trình hắn = ax + b. Tìm a, b biết (d) tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch (d’) với phương trình: hắn = -3x + 5 và trải qua điểm A nằm trong Parabol (P) với phương trình hắn = x2 với hoành phỏng vì thế – 2.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho lối tròn trĩnh (O; R), kẻ 2 lần bán kính AB. Điểm M bất kì bên trên (O) sao mang lại Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Từ M kẻ Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3tại H. Vẽ lối tròn trĩnh (I) 2 lần bán kính MH tách MA, MB theo lần lượt bên trên E và F.

a. Chứng minh: Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3 và tía điểm E, I, F trực tiếp mặt hàng.

b. Kẻ 2 lần bán kính MD của lối tròn trĩnh (O), MD tách lối tròn trĩnh (I) bên trên điểm loại nhì là N Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp.

c. MD tách EF bên trên K. Chứng minh Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

d. Đường tròn trĩnh (I) tách lối tròn trĩnh (O) bên trên điểm loại nhì là P.. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Chứng minh tía đường thẳng liền mạch MP, FE và BA đồng quy.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho những số ko âm x, hắn, z thỏa mãn nhu cầu x + hắn + z = 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(Đề thi đua số 1)

Câu 1: Cho hàm số hắn = -3x2. Kết luận này sau đó là trúng :

A. Hàm số bên trên luôn luôn đồng vươn lên là

B. Hàm số bên trên luôn luôn nghịch tặc vươn lên là

C. Hàm số bên trên đồng vươn lên là Lúc x > 0, nghịch tặc vươn lên là Lúc x < 0

D. Hàm số bên trên đồng vươn lên là Lúc x < 0, nghịch tặc vươn lên là Lúc x > 0

Câu 2: Cho phương trình bậc nhì x2 – 2(m + 1) x + 4m = 0. Phương trình với nghiệm kép Lúc m bằng:

A. 1       C. Với từng m

B. –1       D. Một sản phẩm không giống

Câu 3: Cung AB của lối tròn trĩnh (O; R) với số đo là 60o. Khi cơ diện tích S hình quạt AOB là:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 4: Tứ giác MNPQ nội tiếp lối tròn trĩnh khi:

A.∠(MNP) + ∠(NPQ) = 180o

B.∠(MNP) = ∠(MPQ)

C. MNPQ là hình thang cân nặng

D. MNPQ là hình thoi

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm)

1) Tìm ĐK xác lập của biểu thức Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

2) Cho biểu thức Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9 với x > 0; x ≠ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức B

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của P.. = A.B với x > 1

Bài 2 (1,5 điểm) Giải Việc bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 3dm. Nếu tách chiều rộng lớn lên đường 1dm và tăng chiều nhiều năm tăng 1dm thì diện tích S tấm bìa là 66 Tính chiều rộng lớn và chiều nhiều năm của tấm bìa khi thuở đầu.

Bài 3 (2,0 điểm)

1) Cho phương trình x4 + mx2 - m - 1 = 0(m là tham lam số)

a) Giải phương trình Lúc m = 2

b) Tìm độ quý hiếm của m nhằm phương trình với 4 nghiệm phân biệt.

2) Trong mặt mày phẳng lì tọa phỏng Oxy mang lại parabol (P): hắn = x2 và đường thẳng liền mạch (d): hắn = 2x + m (m là tham lam số).

a) Xác tấp tểnh m nhằm đường thẳng liền mạch (d) xúc tiếp với parabol (P). Tìm hoành phỏng tiếp điểm.

b) Tìm độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch (d) tách parabol (P) bên trên nhì điểm A, B ở về nhì phía của trục tung, sao mang lại diện tích S với diện tích S vội vàng nhì lượt diện tích S (M là phú điểm của đường thẳng liền mạch d với trục tung).

Bài 4 (3,5 điểm) Cho lối tròn trĩnh (O; R), thừng AB. Trên cung rộng lớn AB lấy điểm C sao mang lại A < CB. Các lối cao AE và BF của tam giác ABC tách nhau bên trên I.

a) Chứng minh tứ giác AFEB là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh CF.CB = CE.CA

c) Nếu thừng AB có tính nhiều năm vì thế R√3 , hãy tính số đo của (ACB)

d) Đường tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác CEF tách lối tròn trĩnh (O; R) bên trên điểm loại nhì là K (K không giống C). Vẽ 2 lần bán kính CD của (O; R). Gọi P.. là trung điểm của AB. Chứng minh rằng tía điểm K, P.., D trực tiếp mặt hàng.

....................................

....................................

....................................

Xem test Đề Toán 9 GK1 Xem test Đề Toán 9 CK1 Xem test Đề Toán 9 GK2 Xem test Đề Toán 9 CK2

Lưu trữ: Đề thi đua Toán 9 theo đuổi Chương

Xem tăng cỗ đề thi đua những môn học tập lớp 9 năm học tập 2023 - 2024 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Bộ 100 Đề thi đua Toán 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Ngữ văn 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Vật Lí 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Hóa học tập 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Lịch Sử 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Tin học tập 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua Công nghệ 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề thi đua GDCD 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ Đề thi đua vô lớp 10 môn Hóa năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ Đề thi đua vô lớp 10 môn GDCD năm học tập 2023 - 2024

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: 25 de thi toán lớp 1

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề thi đua Toán lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 được biên soạn bám sát cấu tạo đi ra đề thi đua mới mẻ Tự luận và Trắc nghiệm khiến cho bạn giành được điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.