2 mũ 4 bằng bao nhiêu

Câu hỏi

nguyễn hồng hạnh

2 nón 3 phần 2 mũ 4 bằng bao nhiêu

Bạn đang xem: 2 mũ 4 bằng bao nhiêu

Haly

5 nón 2×2-3 nón 2×4

Bằng từng nào ạ?

Xem chi tiết

Khổng Minh Ái Châu

cho biểu thức thức E = vì chưng 1/3 - 2/3 nón 2 + 3 phần 3 nón 3 - 4/3 nón 4 + ... + 2017 phần 3 nón 2017 -  2018 phần 3 nón 2018 
(1) Chứng minh rằng E bé thêm hơn 3/16

Xem chi tiết

Khổng Minh Ái Châu

cho biểu thức thức E = vì chưng 1/3 - 2/3 nón 2 + 3 phần 3 nón 3 - 4/3 nón 4 + ... + 2017 phần 3 nón 2017 -  2018 phần 3 nón 2018 
(1) Chứng minh rằng E bé thêm hơn 3/16

Xem chi tiết

Du Trần Ngọc

11 mon 10 2021 khi 21:07

cHO MÌNH HỎI 2 MŨ 8 : 2 nón 2 +3 nón 3 : 3 nón 3 vì chưng bao NHIÊU

Xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

mn ơi a nón 2 x a nón 3 x a nón 7 x b nón 2 x b vì chưng từng nào ạ?

Xem thêm: đề kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 5

Xem chi tiết

NARUSASU

24 mon 9 2021 khi 21:13

3 nón 2-[77-2.11+7 nón 2)] vì chưng bao nhiêu

Xem chi tiết

Võ Ngọc Cát Khánh

25 mon 7 2018 khi 18:01

Bài 1Một quầy mặt hàng vô 3h bán tốt 44 Quả Dưa Hấu. Giờ đầu bán tốt 1/3 số dưa và 1/3 số ngược . Giờ loại nhì được 1/3 số ngược sót lại và 1/3 số ngược . Hỏi giờ  thứ  ba  bán được từng nào quả?Bài 2 a)  9 nón 10 - 4 phần 9 nón 10 - 5 và 9 nón 10 - 2 phần 9 nón 10 - 3b)  2. 7 nón 10 - một phần 7 nón 10 và 2. 7 nón 10 + một phần 7 nón 10 + 1Giải hộ bản thân 2 bài xích này nhé loại Sáu bản thân nộp rồi !

Đọc tiếp

Xem chi tiết

dangcapgame

2 nón 2 nón 2 nón 2 nón 2 vì chưng bao nhiêu?

Xem chi tiết

X=2 nón 8 : 2 nón 4 + 3mũ 2 .3mũ 3 vì chưng bao nhiêu

 Giải nhanh chóng giùm mk nha

Xem chi tiết