2x mũ 2

Câu hỏi

Mai Chau

đôi mươi mon 11 2021 khi 17:16

Bạn đang xem: 2x mũ 2

Làm tính nhân:

a) 3x nón 3 (2x mũ 2 - 7x + 2)

b) (2x mũ 2 - 3x) (2x +3)

Mai Chau

đôi mươi mon 11 2021 khi 17:49

Phân tích cơ hội nhiều thức sau trở nên nhân tử

a. x nón 2 hắn - 8x + xy - 8

b. x nón 2 + 6xy + 9y nón 2 - 9

Chứng minh độ quý hiếm của biểu thức k tùy theo giá bán của trở thành x và y

A=3x nón 2 ( 2x mũ 2 - 7x trừ 2) - 6x nón 2 (x nón 2 - 4x - 1) - 3x nón 3 + 15

Làm phép tắc chia

( 6x nón 3 - 7x nón 2 + 2) : (2x + 1)

Xem chi tiết

Thiều Hân

tìm x, biết: 

a) (2x-1) nón 20= (2x-1)mũ 18

b) ( 2x-3) nón 2= 9

c) (x-5) nón 2 = (1-3x)mũ 2

bài 2: Chứng minh rằng:

a) 15 nón đôi mươi - 15 nón 19 phân chia không còn cho tới 14

b) 3 nón đôi mươi + 3 nón 21+ 3 nón 22 phân chia không còn cho tới 13

c) 3+ 3 nón 2 + 3 nón 3+.......+ 3 nón 2007 phân chia không còn cho tới 13

7 nón 1+ 7 nón 2+ 7 nón 3+.........+ 7 nón 4n phân chia không còn cho tới 400

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Trúc Linh

Tìm số nguyên vẹn x, biết. [(8x - 12) : 4] . 3 nón 3 = 3 nón 6 41-2 x+1=9 5 nón 2x – 3 – 2 . 5mũ 2 = 5mũ 2 . 3 3 nón 2x-4 - x nón 0 = 8 30 - [4(x - 2) + 15] = 3 65 – 4 nón x+2 = 2014mũ 0 740:(x + 10) = 10 nón 2 – 2.13 120 + 2.(3x - 17) = 214 5 nón 2x – 3 – 2 . 5 nón 2 = 5mũ 2 . 3

Xem chi tiết

Vũ Thị Thanh Trúc

21 mon 8 2020 khi 10:55

Tìm x:

a)( 2x + 1) nón 2 = 49

b)( 2x - 1) nón 4 = 81

c) (x + 1) nón 3 = ( 2x) nón 3

d) ( 2x + 1) nón 3 = ( 3x) nón 3

Mọi người gom mk với, xin xỏ cảm ơn, bản thân đang được tất tả lắm!

Xem chi tiết

Xem thêm: công thức chuyển động

Lê Hiền Ngân

6 mon 10 2018 khi 15:17

tìm x biết :

1) (x-5).7+18=39                                     4) 2x+19=x+49

2) 3x+7x=2 nón 4+3 nón 2 . 6                  5) 3x-176=3 nón 4.2 nón 2 -2x

3) 7(42-x)=5 nón 3+134                          6) 130-[5(9-x)+43]=47

Xem chi tiết

Đỗ Ngọc Điệp

28 mon 8 2018 khi 20:01

(3x-1)mũ 2=25

(2x-1)mũ 3=27

5 mũ 2x+1=125

8 nón x-1=64

Xem chi tiết

Quỳnh Anh Phạm

16 mon 12 2022 khi 19:50

Tìm x , hắn biết 

a ) x nón 2 = x nón 5 

b ) ( 3x - 12 )mũ 15 = ( x - 17)mũ 15 

c ) ( 4x - 16 )mũ 15  - ( x - 2 )mũ 15 = 0

d ) ( x - 3 )mũ 11  = ( 2x - 6 )mũ 11

Xem chi tiết

Chippii

1. 2 nón x=16

2. 2 nón 2x-1=2 nón 7

3. 7 nón 2x-3

4. (-6) nón 2x+2=1/36

5. 4 nón x=32 nón 24

6. 2 nón 7x+4=32 nón 12

giải gom bản thân vs nhé bao nhiêu bợn~

Xem chi tiết

hy lau

19 mon 10 2020 khi 19:48

a)2 nón x nhân 7 =224

Xem thêm: làm đề thi thpt quốc gia online

b)(3x+5)mũ 2=289

c)3 nón 2x+1 nhân 11=2673

Xem chi tiết