50 de thi toán học kì 1 lớp 1

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán với đáp án

50 Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khối hệ thống những kỹ năng đang được học tập dành riêng cho những em học viên tìm hiểu thêm chung những em học viên nâng lên kĩ năng giải Toán 1, ôn tập luyện và tập luyện kỹ năng sẵn sàng cho những kì thi đua đạt thành quả cao, bên cạnh đó sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kỹ năng môn Toán lớp 1.

Bạn đang xem: 50 de thi toán học kì 1 lớp 1

1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Hay lựa chọn lọc

1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp chính nhất.

a) Số đôi mươi bao gồm bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị?

A. 1 chục và 2 đơn vị

B. 2 chục và 2 đơn vị

C. 2 chục và 0 đơn vị

b) Số chục bảy được ghi chép là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 phát âm là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu phù hợp điền vô địa điểm chấm là:

A. <

B. >

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số phù hợp điền vô địa điểm rỗng là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vô địa điểm chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 ghi chép bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn trặn chục lớn số 1 là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số phù hợp điền vô dù rỗng là:

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 11

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần tự động luận

1. Viết luật lệ tính phù hợp của Việc sau vô dù trống:

Minh với 9 cái kẹo. Cúc cho thêm nữa Minh 2 cái kẹo. Hỏi Minh với toàn bộ từng nào cái kẹo?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 11

2: Điền số và luật lệ tính phù hợp vô dù trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 11

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số đôi mươi bao gồm 2 chục, 2 đơn vị chức năng => Đáp án B

b, Số chục bảy được ghi chép là 17 => Đáp án A

c, Số 14 phát âm là chục tứ => Đáp án B

d, 6 + 4 << 10 + 2 => Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 ghi chép bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn trặn chục lớn số 1 là số: 90 => Đáp án C

k, Số phù hợp là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minh với toàn bộ số kẹo: 9 + 2 = 11 cái kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau với nhì đáp án chính hoặc sai. Nếu chính thì ghi Đ, sai thì ghi S vô địa điểm chấm

Câu 1: Các số kể từ 0 cho tới 10 số nào là nhỏ xíu nhất?

  • Số nhỏ xíu nhất là: 0...
  • Số nhỏ xíu nhất là: 10...

Câu 2: Các số kể từ 0 cho tới 10 số nào là rộng lớn nhất?

Xem thêm: toán 9 ôn tập chương 2

  • Số lớn số 1 là: 0...
  • Số lớn số 1 là: 10...

Câu 3:

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...

10 – 4 = 6 ...

Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...

5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ mặt mày bao nhiêu hình vuông?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 5 hình vuông vắn...

Có: 4 hình vuông vắn....

Câu 7: Hình vẽ mặt mày với bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 6

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 < 9....

7 > 9....

b) 10 – 1 < 5 ....

10 – 1 > 5 .....

B. Phần tự động luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết luật lệ tính quí hợp

Có: 7 trái khoáy.

Cho: 3 trái khoáy.

Còn ...... quả?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu với nhì đáp án chính hoặc sai, nếu như học viên lựa chọn 2 đáp án đều chính hoặc đều sai thì câu cơ không tồn tại điểm.

Câu 1: (0,5đ) Các số kể từ 0 cho tới 10 số nào là nhỏ xíu nhất?

Số nhỏ xíu nhất là: 0 Đ

Số nhỏ xíu nhất là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) Các số kể từ 0 cho tới 10 số nào là rộng lớn nhất?

Số lớn số 1 là: 0 S

Số lớn số 1 là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 6

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ mặt mày bao nhiêu hình vuông?

Có: 5 hình vuông vắn Đ

Có: 4 hình vuông vắn S

Câu 7: (1đ) Hình vẽ mặt mày với bao nhiêu hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền đúng mực từng dù rỗng được 0,5 đ (4 dù rỗng = 2 điểm)

a) 7 < 9 Đ

7 > 9 S

b) 10 – 1 < 5 S

10 – 1 > 5 Đ

II. Phần tự động luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- Làm chính từng luật lệ tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Xem thêm: đáp án đề hoá

Câu 2: (1đ) Viết luật lệ tính phù hợp.

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 - Đề 6

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều

  • 42 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 bám theo Thông tư 27 năm 2022-2023
  • 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2022-2023
  • Bộ 16 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Cánh Diều
  • Bộ đôi mươi đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Kết nối tri thức
  • Bộ 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Chân trời sáng sủa tạo

Trên trên đây VnDoc.com đang được trình làng cho tới độc giả tài liệu: 50 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1. Để với thành quả cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van lơn trình làng thêm thắt cho tới chúng ta học viên tư liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài xích tập luyện Toán lớp 1 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên với mọi phân mục lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới lớp 1,....