archimedes trung yên

Hà Nội

Bạn đang xem: archimedes trung yên

Ăn uống

{{SummaryTotalUnread()}}

Chưa đem thông báo!

Đăng nhập nhằm xem

Xem thêm

Chưa đem thông báo!

Đăng nhập nhằm xem

Xem thêm

Đang tải

Hơn 3 mon chưa xuất hiện tương tác mới nhất bên trên vị trí này, các bạn hãy contact nhằm ra soát trước lúc đến!

Đang cởi cửa  07:00 - 18:00

{{item.DayOfWeek}}

{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}

Đang cập nhật

Tạm nghỉ {{time.Title}}

2.000.000đ - 5.000.000đ

Xem thêm: một vật chuyển động thẳng đều thì

Albums

2 ảnh

tin tức & Bản đồ

Thời gian lận hoạt động

Đang cởi cửa  07:00 - 18:00

Đặt bàn

Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em em
Ghi chú đặt điều bàn

Tìm vị trí bên trên đàng đi? Tải ứng dụng Foody!

Thống kê

334,384 Địa điểm

toàn quốc

38,630,265 người sử dụng

trong & ngoài nước

1,481,841 bình luận

đã phân tách sẻ

608,066 check-in

đã thực hiện

10,232,333 hình ảnh

Xem thêm: đạo hàm căn bậc 2

được chuyên chở lên

24,623,376 Sở thuế tập

bộ thuế tập luyện được tạo