bài 1 trang 18 toán 12Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng Quy tắc I, hãy mò mẫm những điểm rất rất trị của những hàm số sau:

a) nó = 2x3 + 3x2 - 36x - 10;

Bạn đang xem: bài 1 trang 18 toán 12

Quảng cáo

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Lời giải:

a) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y' = 6x2 + 6x - 36

y' = 0 ⇔ 6x2 + 6x - 36 ⇔ x=2x=3

Bảng biến đổi thiên:

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Kết luận :

Hàm số đạt cực to bên trên x = -3 ; y = 71

Hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 2; yCT = -54.

b) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y'= 4x3 + 4x = 4x(x2 + 1)

y' = 0 ⇔ 4x(x2 + 1) = 0 ⇔ x = 0 (do x2 + 1 > 0 với từng x)

Bảng biến đổi thiên:

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Vậy hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 0; yCT = -3

       hàm số không tồn tại điểm cực to.

Quảng cáo

c) TXĐ: D = ℝ \{0}

Ta có: Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

y' = 0 ⇔ 1 - 1x2 = 0 ⇔ x2 = 1 ⇔ x = ±1

Bảng biến đổi thiên:

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Vậy hàm số đạt cực to bên trên x = -1; y = -2;

       hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 1; yCT = 2.

d) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y'= (x3)’.(1 – x)2 + x3.[(1 – x)2]’

= 3x2.(1 – x)2 + x3.2(1 – x).(1 – x)’

= 3x2(1 – x)2 - 2x3(1 – x)

= x2.(1 – x)(3 – 5x)

Xem thêm: hàm phân thức là gì

y' = 0 ⇔ x = 0; x = 1 hoặc x = 35

Bảng biến đổi thiên:

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Vậy hàm số đạt cực to bên trên x = Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12, giá trị cực to là y = 1083125.

       hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 1, độ quý hiếm rất rất tè là yCT = 1.

(Lưu ý: x = 0 ko nên là rất rất trị vì như thế bên trên điểm cơ đạo hàm tự 0 tuy nhiên đạo hàm ko thay đổi vết khi trải qua x = 0.)

Quảng cáo

e) Tập xác định: D = ℝ

Ta có: y' = 2x12x2x+1

Có y' = 0 ⇔ 2x - 1 = 0 ⇔ x = 12

Bảng biến đổi thiên:

Giải bài xích 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Vậy hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 12, giá trị rất rất tè yCT = 32.

Kiến thức áp dụng

Quy tắc mò mẫm điểm rất rất trị của hàm số nó = f(x).

1. Tìm luyện xác lập.

2. Tính f’(x). Xác lăm le những điểm vừa lòng f’(x) = 0 hoặc f’(x) ko xác lập.

3. Lập bảng biến đổi thiên.

4. Từ bảng biến đổi thiên suy rời khỏi điểm rất rất trị.

(Điểm rất rất trị là những điểm thực hiện mang lại f’(x) thay đổi vết khi trải qua nó).

Tham khảo câu nói. giải những bài xích luyện Toán 12 bài xích 2 khác:

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 13 : Dựa vô đồ vật thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra rằng....

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 14 : Giả sử f(x) đạt cực to bên trên xo....

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 16 : a) Sử dụng đồ vật thị, hãy đánh giá....

 • Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng quy tắc 1, hãy mò mẫm những điểm rất rất trị ...

 • Bài 2 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng quy tắc 2, hãy mò mẫm những điểm rất rất trị...

 • Bài 3 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh hàm số y=...

 • Bài 4 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh rằng với từng độ quý hiếm của thông số m,...

 • Bài 5 (trang 18 SGK Giải tích 12): Tìm a và b nhằm những rất rất trị của hàm số nó =...

 • Bài 6 (trang 18 SGK Giải tích 12): 6. Xác định vị trị của thông số m nhằm hàm số m...

  Xem thêm: đề ôn toán lớp 3

Các bài xích giải Toán 12 Giải tích Tập 1 Chương 1 khác:

 • Bài 2: Cực trị của hàm số
 • Bài 3: Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4: Đường tiệm cận
 • Bài 5: Khảo sát sự biến đổi thiên và vẽ đồ vật thị của hàm số
 • Bài ôn luyện chương I

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


cuc-tri-cua-ham-so.jsp