bài mệnh đề lớp 10Lời giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên chung học viên lớp 10 thực hiện bài bác tập luyện Toán 10 đơn giản dễ dàng rộng lớn. Mời chúng ta bám theo dõi:

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: bài mệnh đề lớp 10

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Có từng nào loài vật xuất hiện tại vô hình vẽ? ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề, mệnh đề chứa chấp biến

 • HĐ1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu ở tình huống ngỏ đầu: a) Câu nào là đúng? b) Câu nào là sai? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 1 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Thay vết “?” tự vết “x” vô dù phù hợp vô bảng sau ....

  Xem điều giải

 • Câu chất vấn trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “x > 5”. Hãy thám thính nhì độ quý hiếm thực của x nhằm kể từ câu tiếp tục mang lại, ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

2. Mệnh đề phủ định

 • HĐ2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Quan sát biển lớn báo vô hình mặt mũi ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 2 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ quyết định của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích sai của mệnh đề phủ quyết định tê liệt ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề Q: “Châu Á là lục địa sở hữu diện tích S lớn số 1 bên trên thế giới". ....

  Xem điều giải

3. Mệnh đề kéo bám theo, mệnh đề đảo

 • HĐ3 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cặp kể từ mối quan hệ nào là tại đây phù phù hợp với địa điểm bị thua cuộc vô câu ghép ở hình mặt mũi ....

  Xem điều giải

 • HĐ4 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhì câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên A”; Q: “Tam giác ABC sở hữu AB2 + AC2 = BC2”.....

  Xem điều giải

 • HĐ5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì câu sau: P: “Phương trình bậc nhì ax^2 + bx + c = 0 sở hữu nhì nghiệm phân biệt”; Q: “Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 sở hữu biệt thức Δ = b2 – 4ac > 0”;....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề P: “a và b phân tách không còn mang lại c”; Q: “a + b phân tách không còn mang lại c” ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

4. Mệnh đề tương đương

 • HĐ6 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập tính đích sai của mệnh đề sau: “Một số ngẫu nhiên phân tách không còn mang lại 5 ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 4 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu ĐK cần thiết và đầy đủ nhằm số ngẫu nhiên n phân tách không còn mang lại 2 ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề sở hữu ko ký hiệu ∀, ∃

 • Câu chất vấn trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Em hãy xác lập tính đích sai của nhì mệnh đề bên trên ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 5 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu tự điều mệnh đề sau và cho biết thêm mệnh đề tê liệt đích hoặc sai ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 6 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Trong tiết học tập môn Toán, Nam vạc biểu: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương không giống 1”. Mai vạc biểu: “Có một trong những thực nhưng mà bình phương của chính nó tự 1”. ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu nào là là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước nhộn nhịp dân nhất thế giới; b) quý khách học tập ngôi trường nào? ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác quyết định tính đích sai của từng mệnh đề sau: a) π<103; b) Phương trình 3x + 7 = 0 sở hữu nghiệm; ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhì câu sau: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông”; Q: “Tam giác ABC sở hữu một góc tự tổng nhì góc còn lại”. ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề sau và xác lập tính đích sai của bọn chúng ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Với nhì số thực a và b, xét những mệnh đề P: “a2 < b2” và Q: “0 < a < b”. a) Hãy tuyên bố mệnh đề P.. ⇒ Q. ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Xác quyết định tính đích sai của những mệnh đề sau và thám thính mệnh đề phủ quyết định của chính nó ....

  Xem điều giải

 • Bài 1.7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu ∀,∃ nhằm ghi chép những mệnh đề sau: P: “Mọi số ngẫu nhiên đều phải sở hữu bình phương to hơn hoặc tự chủ yếu nó”; ....

  Xem điều giải

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập ăn ý và những phép tắc toán bên trên tập luyện hợp

 • Bài tập luyện cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học tập - Cánh diều

Câu chất vấn khởi động

 • Câu chất vấn phát động trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: quý khách H’Maryam vạc biểu: “Số 15 phân tách không còn mang lại 5.”, chúng ta Phương vạc biểu: “Việt Nam là một trong nước ở chống Khu vực Đông Nam Á.”. ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề toán học

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu của chúng ta H’Maryam sở hữu nên là một trong câu xác minh về đặc điểm phân tách không còn vô toán học tập hoặc không? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu nhì ví dụ về mệnh đề toán học tập. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những mệnh đề toán học tập tại đây, mệnh đề nào là là một trong xác minh đúng? Mệnh đề nào là là một trong xác minh sai? ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về một mệnh đề đích và một mệnh đề sai. ....

  Xem điều giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “n phân tách không còn mang lại 3” với n là số ngẫu nhiên. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa chấp biến chuyển. ....

  Xem điều giải

3. Phủ quyết định của một mệnh đề

 • Hoạt động 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hai chúng ta Kiên và Cường đang được thảo luận cùng nhau. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ quyết định của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích sai của mệnh đề phủ quyết định tê liệt. ....

  Xem điều giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động 5 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Số ngẫu nhiên n phân tách không còn mang lại 6”; Q: “Số ngẫu nhiên n phân tách không còn mang lại 3”. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy tuyên bố một quyết định lí toán học tập ở dạng mệnh đề kéo bám theo P.. ⇒ Q. ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng P.. ⇒ Q như sau: ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ những mệnh đề: P: “Tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân nặng và sở hữu một góc tự 60°” ....

  Xem điều giải

6. Kí hiệu ∀ và ∃

 • Hoạt động 7 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề “n phân tách không còn mang lại 3” với n là số ngẫu nhiên. ....

  Xem điều giải

 • Hoạt động 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: quý khách An nói: “Mọi số thực đều phải sở hữu bình phương là một trong những ko âm”. ....

  Xem điều giải

 • Luyện tập luyện 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ quyết định của từng mệnh đề sau: Tồn bên trên số vẹn toàn phân tách không còn mang lại 3; ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là là mệnh đề toán học? ....

  Xem điều giải

 • Bài 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ quyết định của từng mệnh đề sau và đánh giá tính đích sai của mệnh đề phủ quyết định đó: ....

  Xem điều giải

 • Bài 3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số ngẫu nhiên. Xét những mệnh đề: P: “n là một trong những ngẫu nhiên phân tách không còn mang lại 16”; ....

  Xem điều giải

 • Bài 4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét những mệnh đề: P: “Tam giác ABC cân”;....

  Xem điều giải

 • Bài 5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” nhằm ghi chép những mệnh đề sau: ....

  Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 2022 bình dương

  Xem điều giải

 • Bài 6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu những mệnh đề sau: ....

  Xem điều giải

 • Bài 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ quyết định của từng mệnh đề sau và xét tính đích sai của từng mệnh đề phủ quyết định đó: ....

  Xem điều giải

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập ăn ý. Các phép tắc toán bên trên giao hội

 • Bài tập luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn


Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề - Chân trời sáng sủa tạo

 • Hoạt động phát động trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy bám theo dõi trường hợp sau đây: quý khách hoàn toàn có thể tuyên bố quyết định lí Theo phong cách khác? ....

  Xem điều giải

1. Mệnh đề

 • Hoạt động tìm hiểu 1 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những câu sau đây: (1) 1 + 1 = 2 ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những câu sau, câu nào là là mệnh đề? 2 là số vô tỉ ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích sai của mệnh đề sau: Vịnh Hạ Long là di tích vạn vật thiên nhiên trái đất ....

  Xem điều giải

2. Mệnh đề chứa chấp biến

 • Hoạt động tìm hiểu 2 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu n phân tách không còn mang lại 5 (n là số tự động nhiên). cũng có thể xác minh câu bên trên là đích hoặc sai không? ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Với từng mệnh đề chứa chấp biến chuyển sau, thám thính những độ quý hiếm của biến chuyển nhằm cảm nhận được một mệnh đề đích và một mệnh đề sai ....

  Xem điều giải

3. Mệnh đề phủ định

 • Hoạt động tìm hiểu 3 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Xét những cặp mệnh đề ở nằm trong loại của bảng (có nhì cột P.. và P¯) tại đây ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề sau. Xét tính đích sai của từng mệnh đề và mệnh đề phủ quyết định của chính nó ....

  Xem điều giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động tìm hiểu 4 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân nặng ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: Hai tam giác ABC và A’B’C’ đều bằng nhau ....

  Xem điều giải

5. Mệnh đề hòn đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động tìm hiểu 5 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề dạng P.. ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó sở hữu nhì góc tự 60°” ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; ....

  Xem điều giải

6. Mệnh đề chứa chấp kí hiệu ∀,∃

 • Hoạt động tìm hiểu 6 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích sai của những mệnh đề sau. (1) Với từng số ngẫu nhiên x, x là số vô tỉ ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 7 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng kí hiệu ∀,∃ nhằm ghi chép những mệnh đề sau. Mọi số thực cùng theo với số đối của chính nó đều tự 0 ....

  Xem điều giải

 • Thực hành 8 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích sai và ghi chép mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề sau ....

  Xem điều giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những xác minh sau, xác minh nào là là mệnh đề, xác minh nào là là mệnh đề chứa chấp biến? ....

  Xem điều giải

 • Bài 2 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích sai của những mệnh đề sau và tuyên bố mệnh đề phủ quyết định của bọn chúng ....

  Xem điều giải

 • Bài 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Xét nhì mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành” ....

  Xem điều giải

 • Bài 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những quyết định lí: P: “Nếu nhì tam giác đều bằng nhau thì diện tích S của bọn chúng tự nhau” ....

  Xem điều giải

 • Bài 5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Sử dụng thuật ngữ “điều khiếu nại cần thiết và đủ”, tuyên bố những quyết định lí sau ....

  Xem điều giải

 • Bài 6 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những mệnh đề sau: P: “Giá trị vô cùng của từng số thực đều to hơn ....

  Xem điều giải

 • Bài 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Xét tính đích, sai và ghi chép mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề tại đây ....

  Xem điều giải

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Toán lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 2: Tập hợp

 • Bài 3: Các phép tắc toán bên trên tập luyện hợp

 • Bài tập luyện cuối chương 1

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi điều giải Toán 10 Bài 1 Chân trời tạo nên không giống, chúng ta vô tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và vật dụng thị

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Khái niệm vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm và sai số

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dùng PC di động cầm tay nhằm đo lường và tính toán với số tầm và tính những số đặc thù của kiểu mẫu số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong và quy tắc nhân

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Toạ chừng của vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Không gian trá kiểu mẫu và biến chuyển cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 1: Vẽ vật dụng thị hàm số bậc nhì tự ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1 khác

Để coi điều giải Toán 10 Bài 1 Cánh diều không giống, chúng ta vô tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Bất phương trình hàng đầu nhì ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Hàm số và vật dụng thị

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc kể từ 00 cho tới 1800. Định lý côsin và quyết định lý sin vô tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc nằm trong. Quy tắc nhân. Sơ vật dụng hình cây

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Số tầm. Sai số

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 1: Tọa chừng của vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề sách cũ

Đã sở hữu điều giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: thpt ten lơ man

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học