bài tập 1 trang 18 toán 12Bài 2: Cực trị của hàm số

Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng Quy tắc I, hãy thăm dò những điểm rất rất trị của những hàm số sau:

Bạn đang xem: bài tập 1 trang 18 toán 12

a) nó = 2x3 + 3x2 - 36x - 10;

Quảng cáo

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Lời giải:

a) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y' = 6x2 + 6x - 36

y' = 0 ⇔ 6x2 + 6x - 36 ⇔ x=2x=3

Bảng đổi thay thiên:

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Kết luận :

Hàm số đạt cực to bên trên x = -3 ; y = 71

Hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 2; yCT = -54.

b) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y'= 4x3 + 4x = 4x(x2 + 1)

y' = 0 ⇔ 4x(x2 + 1) = 0 ⇔ x = 0 (do x2 + 1 > 0 với từng x)

Bảng đổi thay thiên:

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Vậy hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 0; yCT = -3

       hàm số không tồn tại điểm cực to.

Quảng cáo

c) TXĐ: D = ℝ \{0}

Ta có: Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

y' = 0 ⇔ 1 - 1x2 = 0 ⇔ x2 = 1 ⇔ x = ±1

Bảng đổi thay thiên:

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Vậy hàm số đạt cực to bên trên x = -1; y = -2;

       hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 1; yCT = 2.

d) TXĐ: D = ℝ

Ta có: y'= (x3)’.(1 – x)2 + x3.[(1 – x)2]’

= 3x2.(1 – x)2 + x3.2(1 – x).(1 – x)’

= 3x2(1 – x)2 - 2x3(1 – x)

= x2.(1 – x)(3 – 5x)

y' = 0 ⇔ x = 0; x = 1 hoặc x = 35

Xem thêm: giải phương trình bậc hai

Bảng đổi thay thiên:

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Vậy hàm số đạt cực to bên trên x = Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12, giá trị cực to là y = 1083125.

       hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 1, độ quý hiếm rất rất tè là yCT = 1.

(Lưu ý: x = 0 ko cần là rất rất trị vì như thế bên trên điểm bại đạo hàm vì như thế 0 tuy nhiên đạo hàm ko thay đổi vệt Lúc trải qua x = 0.)

Quảng cáo

e) Tập xác định: D = ℝ

Ta có: y' = 2x12x2x+1

Có y' = 0 ⇔ 2x - 1 = 0 ⇔ x = 12

Bảng đổi thay thiên:

Giải bài bác 1 trang 18 sgk Giải tích 12 | Để học tập chất lượng tốt Toán 12

Vậy hàm số đạt rất rất tè bên trên x = 12, giá trị rất rất tè yCT = 32.

Kiến thức áp dụng

Quy tắc thăm dò điểm rất rất trị của hàm số nó = f(x).

1. Tìm luyện xác lập.

2. Tính f’(x). Xác tấp tểnh những điểm thỏa mãn nhu cầu f’(x) = 0 hoặc f’(x) ko xác lập.

3. Lập bảng đổi thay thiên.

4. Từ bảng đổi thay thiên suy rời khỏi điểm rất rất trị.

(Điểm rất rất trị là những điểm thực hiện mang đến f’(x) thay đổi vệt Lúc trải qua nó).

Tham khảo câu nói. giải những bài bác luyện Toán 12 bài bác 2 khác:

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 13 : Dựa vô đồ gia dụng thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra rằng....

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 14 : Giả sử f(x) đạt cực to bên trên xo....

 • Trả câu nói. thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 2 trang 16 : a) Sử dụng đồ gia dụng thị, hãy kiểm tra....

 • Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng quy tắc 1, hãy thăm dò những điểm rất rất trị ...

 • Bài 2 (trang 18 SGK Giải tích 12): kề dụng quy tắc 2, hãy thăm dò những điểm rất rất trị...

 • Bài 3 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh hàm số y=...

 • Bài 4 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh rằng với từng độ quý hiếm của thông số m,...

 • Bài 5 (trang 18 SGK Giải tích 12): Tìm a và b nhằm những rất rất trị của hàm số nó =...

 • Bài 6 (trang 18 SGK Giải tích 12): 6. Xác định vị trị của thông số m nhằm hàm số m...

Các bài bác giải Toán 12 Giải tích Tập 1 Chương 1 khác:

 • Bài 2: Cực trị của hàm số
 • Bài 3: Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4: Đường tiệm cận
 • Bài 5: Khảo sát sự đổi thay thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số
 • Bài ôn luyện chương I

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


cuc-tri-cua-ham-so.jsp

Xem thêm: công thức lũy thừa lớp 12