bài tập đồ thị hàm số lớp 9

Với 15 Bài tập luyện Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện Bài tập luyện Đồ thị của hàm số nó = ax + b.

15 Bài tập luyện Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Câu 1: Chọn xác định đích thị về đồ vật thị hàm số nó = ax + b (a ≠ 0) .

Bạn đang xem: bài tập đồ thị hàm số lớp 9

Quảng cáo

A. Là đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa độ

B. Là đường thẳng liền mạch tuy vậy song với trục hoành

C. Là đường thẳng liền mạch trải qua nhì điểm Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án với b ≠ 0

D. Là đàng cong trải qua gốc tọa độ

Lời giải:

Đồ thị hàm số nó = ax + b (a ≠ 0) là một trong những đàng thẳng

Trường phù hợp 1: Nếu b = 0 tao đem hàm số nó = ax .

Đồ thị nó = ax là đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa chừng O(0; 0) và điểm A(1; a) .

Trường phù hợp 2: Nếu b ≠ 0 thì đồ vật thị nó = ax là đường thẳng liền mạch trải qua những điểm Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án.

Chọn đáp án C.

Câu 2: Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là là đồ vật thị hàm số nó = 2x + 1

Quảng cáo

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

A. Hình 4

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 1

Lời giải:

* Cho x = 0 ⇒ nó = 1 tao được điểm A(0; 1) nằm trong trục tung

Cho x = 1 ⇒ nó = 3 tao được điểm B (1; 3)

*Đồ thị hàm số nó = 2x + 1 trải qua nhì điểm đem tọa chừng (0; 1) và (1; 3) nên hình một là đồ vật thị hàm số nó = 2x + 1

Chọn đáp án D.

Câu 3: Đồ thị hàm số Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án trải qua điểm nào là bên dưới đây:

Quảng cáo

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 4: Cho hai tuyến đường trực tiếp d1 = 2x -2 và d2 = 3 - 4x . Tung chừng phó điểm của d1; d2 đem tọa chừng là:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho đường thẳng liền mạch Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án . Giao điểm của với trục tung là:

Quảng cáo

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 6: Cho hai tuyến đường trực tiếp d1: nó = 2x + 4 và d2: nó = -x + 7. Tìm tọa chừng phó điểm của nhì đồ vật thị?

A. (1; 6)

B. (2 ; 8)

C. ( -1 ;2)

D. ( -2; 0)

Lời giải:

Phương trình hoành chừng phó điểm của nhì đồ vật thị:

2x + 4 = -x + 7

⇒ 2x + x = 7 -4

⇒ 3x = 3 ⇔ x = 1

Thay x = 1 nhập phương trình đường thẳng liền mạch nó = 2x + 4 tao được: nó = 2.1+ 4 = 6

Do cơ, nhì đồ vật thị tiếp tục mang đến hạn chế nhau bên trên A(1; 6)

Chọn đáp án A.

Câu 7: hiểu rằng với x = 2 thì hàm số nó = 2x + b có mức giá trị là 10. Tìm b?

A. b = 3

B. b = 6

C. b = -3

D. b = 2

Lời giải:

Thay x = 2; nó = 10 nhập nó = 2x + b tao được:

10 = 2.2 + b

Suy ra: b = 6

Chọn đáp án C.

Câu 8: hiểu rằng đồ vật thị hàm số nó = ax - 10 trải qua điểm A( 1; -8). Tìm a?

A. 8

B.12

C. -8

D. 2

Lời giải:

Vì đồ vật thị hàm số tiếp tục mang đến trải qua A(1; -8) nên tao thay cho x = 1; nó = -8 nhập nó = ax -10 tao được:

-8 = a.1 - 10 ⇔ a = 2

Chọn đáp án D.

Câu 9: Cho hàm số nó = 3x + 12. Hỏi đồ vật thị hàm số hạn chế trục hoành bên trên điểm nào?

Xem thêm: trường thpt ngô gia tự quận 8

A. ( -4; 0)

B. (0;12)

C. (0; 4)

D. (12; 0)

Lời giải:

Cho nó = 0 ⇒ 3x + 12 = 0 ⇔ x = -4

Do cơ, đồ vật thị hàm số nó = 3x + 12 hạn chế trục hoành bên trên điểm A( -4; 0)

Chọn đáp án A.

Câu 10: Cho đồ vật thị hàm số nó = -x + 4. Đồ thị hàm số hạn chế trục Ox, Oy theo lần lượt bên trên A; B. Tính khoảng cách AB?

A. 4

B. 4√2

C. 8

D. 6√2

Lời giải:

Cho x = 0 ⇒ nó = 4 tao được điểm B(0;4) nằm trong trục Oy.

Cho nó = 0 ⇒ x = 4 tao được điểm A(4; 0) nằm trong trục Ox.

Tam giác OAB vuông bên trên O đem OA = 4 và OB = 4 nên:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 đem đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 11: Cho hàm số nó = (3 – 2m) x + m − 2. Xác quyết định m bỏ đồ thị hàm số hạn chế trục hoành bên trên điểm đem tung chừng nó = −4

A. m = 1     

B. m = −1   

C. m = −2   

D. m = 2

Lời giải:

Đồ thị hàm số hạn chế trục tung bên trên điểm đem tung chừng nó = −4 nên tọa chừng phó điểm là (0; −4)

Thay x = 0; nó = −4 nhập nó = (3 – 2m) x + m – 2 tao được

(3 – 2m).0 + m − 2 = −4 ⇔ m = −2

Vậy m = −2

Đáp án hãy chọn là: C

Câu 12: Cho hàm số Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án. Xác quyết định m bỏ đồ thị hàm số hạn chế trục hoành bên trên điểm đem tung chừng nó = 3

A. m = 11   

B. m = −11 

C. m = −12 

D. m = 1

Lời giải:

Đồ thị hàm số hạn chế trục tung bên trên điểm đem tung chừng nó = 3 nên tọa chừng phó điểm là (0; 3)

Thay x = 0; nó = 3 nhập Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án ta được

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Vậy m = −11

Đáp án hãy chọn là: B

Câu 13: Cho hàm số nó = mx – 2 đem đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d1 và hạn chế hàm số Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án  có đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d2. Xác quyết định m nhằm hai tuyến đường trực tiếp d1 và d2 hạn chế nhau bên trên một điểm đem hoành chừng x = −4

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Lời giải:

Ta đem phương trình hoành chừng phó điểm của d1 và d2: Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Để hai tuyến đường trực tiếp d1 và d2 hạn chế nhau bên trên một điểm đem hoành chừng x = −4 thì x = −4 vừa lòng phương trình (*)

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 14: Cho hàm số Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án đem đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d1 và hàm số nó = 3x − 2 đem đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d2. Xác quyết định m nhằm hai tuyến đường trực tiếp d1 và d2 hạn chế nhau bên trên một điểm đem hoành chừng x = −1

A. m = 3     

B. m = 12   

C. m = −12 

D. m = −3

Lời giải:

Ta đem phương trình hoành chừng phó điểm của d1 và d2:  Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Để hai tuyến đường trực tiếp d1 và d2 hạn chế nhau bên trên một điểm đem hoành chừng x = −1 thì x = −1 vừa lòng phương trình (*)

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: B

Câu 15: Cho hàm số nó = (m + 1) x – 1 đem đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d1 và hàm số nó = x + 1 đem đồ vật thị là đường thẳng liền mạch d2. Xác quyết định m nhằm hai tuyến đường trực tiếp d1 và d2 hạn chế nhau bên trên một điểm đem tung chừng nó = 4

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Lời giải:

Thay nó = 4 nhập phương trình đường thẳng liền mạch d2 tao được x + 1 = 4 ⇔ x = 3

Suy rời khỏi tọa chừng phó điểm của d1 và d2 là (3; 4)

Thay x = 3; nó = 4 nhập phương trình đường thẳng liền mạch d1 tao được:

Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số nó = ax + b đem đáp án

Đáp án hãy chọn là: C

Xem thêm thắt lý thuyết và những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 9 đem điều giải hoặc khác:

 • Lý thuyết Bài 4: Đường trực tiếp tuy vậy song và đường thẳng liền mạch hạn chế nhau (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Đường trực tiếp tuy vậy song và đường thẳng liền mạch hạn chế nhau
 • Lý thuyết Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng liền mạch nó = ax + b (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Hệ số góc của đường thẳng liền mạch nó = ax + b
 • Tổng phù hợp thuyết Chương 2 Đại Số 9 (hay, chi tiết)
 • Tổng phù hợp Trắc nghiệm Chương 2 Đại Số 9 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập đem đáp án đem không thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.