bài tập toán lớp 3 học kì 2

Bài tập dượt Toán lớp 3 học tập kì 2

Các dạng câu hỏi lớp 3 trong những đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán lớp 3 bởi lực lượng thầy giáo viên của VnDoc biên soạn bao hàm 8 dạng bài bác tập dượt Toán lớp 3 học tập kỳ 2 hoặc bắt gặp nhất kèm cặp đáp án nhập đề Toán lớp 3 học tập kỳ 2 (biên biên soạn bám theo Thông tư 22). Hi vọng tư liệu này chung những em học viên lớp 3 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng vẫn học tập nhập việc giải bài bác tập dượt toán. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 3 học kì 2

A. Các dạng toán điển hình nổi bật nhập đề ganh đua học tập kì 2

1. Dạng 1: Đọc và viết lách những số với 4 chữ số, với 5 chữ số

Bài 1: Điền nhập điểm rỗng tuếch bám theo mẫu

64284Sáu mươi tư ngàn nhì trăm tám mươi tư
30481
89329
Mười tía ngàn sáu trăm chín mươi hai
Hai mươi nhì ngàn một trăm bảy mươi ba

Bài 2: Điền nhập điểm rỗng tuếch bám theo mẫu

6482Sáu ngàn tứ trăm tám mươi hai
2834
8390
Năm ngàn tứ trăm bảy mươi
Chín ngàn sáu trăm chín mươi bảy

2. Dạng 2: Bài tập dượt về ví sánh

Bài 3: Điền vệt <, >, = tương thích nhập điểm chấm

a, 63578 … 63859 b, 83982 … 82648

c, 73528 … 72546 d, 60728 … 60274

e, 82944 - 12834 … 68274 f, 14576 + 15472 … 30278

g, 70000 + 30000 … 100000 h, 90000 - 30000 … 20000 + 40000

Bài 4: Viết những số tiếp sau đây bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

a, 28429, 58937, 68274, 92774, 52647

b, 78489, 83789, 25464, 39582, 13935

c, 63882, 90039, 13849, 34958, 49028

Bài 5: Viết những số tiếp sau đây bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn

a, 29479, 62457, 82756, 35375, 18930

b, 82308, 24895, 84748, 93784, 72547

c, 17384, 29573, 84933, 28495, 54483

3. Dạng 3: Tính

Bài 6: Đặt rồi tính:

a, 50330 : 7b, 72300 : 4c, 7439 x 6d, 16373 x 2
e, 62847 + 17384f, 39792 + 52747g, 89249 - 18492h, 92949 - 37495

Bài 7: Tính:

a, 72947 + 18832b, 27348 + 38548c, 62849 - 27838
d, 82957 - 28485e, 6287 x 7f, 8758 x 4
g, 11106 : 9h, 62842 : 2

4. Dạng 4: Thực hiện nay phép tắc tính

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a, 627 x 8 + 618b, 738 x 2 - 299c, 624 x (2 - 2) + 3929
d, 525 - 175 : 5e, 37 x 8 - 120f, 53 x 7 + 120

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a, 135 x 4 + 129 : 3b, 696 : 3 + 528 x 2
c, 682 x 2 - 525 : 5d, 270 : 9 + 482 x 3

5. Dạng 5: Tìm X

Bài 10: Tìm X, biết:

a, (X + 5) x 6 = 54b, (56 - X) : 6 = 9
c, (X - 1) x 7 = 21 d, (4 + X) x 6 = 54

Bài 11: Tìm X, biết:

a, X + 28547 = 72643b, 14823 + X = 25462
c, X - 72847 = 14352d, 51687 - X = 27482

6. Dạng 6: Bài tập dượt tương quan cho tới những đại lượng

Bài 12: Điền số tương thích nhập điểm chấm:

a, 10m = …cmb, 3dm = …cmc, 4m = …dm
d, 2m30dm = …cme, 10kg40g = …gf, 2kg = …g
h, 3hg10g = …gi, 2 tiếng đồng hồ = … phútk, 3 ngày 12 giờ = … giờ

7. Dạng 7: Bài toán với lời nói văn

Bài 13: Một quầy tập dượt hóa với 9 thùng ly. Sau Lúc buôn bán cút 450 dòng sản phẩm ly thì quầy bại sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc buôn bán quầy bại với từng nào dòng sản phẩm cốc

Bài 14: Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tớ bại kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ điểm cho tới 81 người ngồi. Trên thực tiễn với cho tới 108 người cho tới dự họp. Hỏi nên kê tăng bao nhiêu mặt hàng ghế nữa mới mẻ đầy đủ chỗ

Bài 15: Có 360 cuốn sách xếp đều nhập 2 tủ, từng tủ với 3 ngăn. hiểu rằng từng ngăn với số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn với là từng nào quyển?

Bài 16: Trong một cuộc ganh đua thực hiện hoa, chúng ta Hồng thực hiện được 25 hoa lá. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vì chưng 50% số hoa của Tỳ. Hỏi tía chúng ta thực hiện được từng nào hoa lá vớ cả?

Bài 17: Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt vội vàng 3 chuyến ngày loại nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

8. Dạng 8: Bài toán với nhân tố hình học 

Bài 18: Một hình chữ nhật với diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 centimet ganh đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật lúc đầu.

Bài 19: Để tiếp cận ngôi trường thường ngày Linh nên trải qua 3 phần đường. Đoạn đàng loại nhất nhiều năm 4000cm, phần đường loại nhì nhiều năm 755m và phần đường loại 3 nhiều năm 90m. Hỏi phỏng nhiều năm quãng đàng nhưng mà Linh nên cút kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường thường ngày là bao nhiêu?

Bài 20: Tính chu vi hình tam giác ABC có tính nhiều năm cạnh AB = 400mm, AC = 45cm, BC = 78cm

Bài 21: Hình tứ giác MNPQ với những cạnh MN = 13cm, NP = 24cm, PQ = 31cm, MQ = 27cm. Tìm chu vi của tứ giác MNPQ.

Bài 22: Tính diện tích S của một miếng bìa hình vuông vắn. hiểu cạnh hình vuông vắn vì chưng chiều rộng lớn của hình chữ nhật với chu vi 6dm8cm, chiều nhiều năm là một vài ngay số ngẫu nhiên lớn số 1 với 1 chữ số nhân với 3.

B. Đề ganh đua test học tập kì 2 lớp 3 năm học tập 2021 - 2022

Đề ganh đua test học tập kì 2 lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh nhập đáp án bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 6 nhập số 86 284 có mức giá trị là:

Câu 2: Trong những số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số tương thích nhằm điền nhập điểm chấm 5km = …m là:

Câu 5: Số 22 được viết lách bám theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phép tắc tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn với diện tích S vì chưng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân móc được 4200m đàng. Hỏi 5 người công nhân vì vậy móc được từng nào mét đường? (Biết mức độ móc của từng người công nhân như nhau).

Câu 11: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần tự động luận

Câu 8: Học sinh tự động bịa phép tắc tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 người công nhân móc được số mét đàng là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 người công nhân móc được số mét đàng là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề ganh đua test học tập kì 2 lớp 3 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... cm. Số tương thích điền nhập điểm rỗng tuếch là:

A. 23 centimet.

B. 220 centimet.

C. 203 centimet.

D. 230 centimet.

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. 5 phút = 180 giây

B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 với 31 ngày

D. Đường kính nhiều năm gấp hai buôn bán kính

Câu 4: Hình vuông với cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: Kết ngược của phép tắc phân chia 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn với chu vi 12cm. Cạnh hình vuông vắn là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5cm

D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: Cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy bố trí những số:

Xem thêm: viết phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

a. Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

Câu 3: Có 30 học viên được xếp trở nên 5 mặt hàng đều nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được từng nào mặt hàng như thế?

Câu 4: Tính độ quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu123456
Đáp ánCDACCA

Câu 1 (1 điểm):

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi mặt hàng với số học viên là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề ganh đua test học tập kì 2 lớp 3 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh nhập đáp án bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Trong những số 52 489, 52 844, 52 535, 52 958 số bé bỏng nhất là:

A. 52 489

B. 52 844

C. 52 535

D. 52 958

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X : 4 = 18429 là:

A. X = 72472

B. X = 73814

C. X = 73716

D. X = 72957

Câu 3: Chữ số 4 nhập số 48 293 có mức giá trị là:

A. 40000

B. 4000

C. 400

D. 4

Câu 4: Khi kim nhiều năm chỉ số 12 và kim ngắn ngủi chỉ số 5, đồng hồ thời trang chỉ:

A. 15 giờ

B. 16 giờ

C. 17 giờ

D. 18 giờ

Câu 5: Số tương thích nhằm điền nhập điểm chấm 12dm 3mm = ….milimet là:

A. 1203

B. 1230

C. 1320

D. 1302

Câu 6: Phép tính 12894 + 2284 x 5 với sản phẩm bằng:

A. 24864

B. 24684

C. 24567

D. 24314

Câu 7: Diện tích của hình vuông vắn với chu vi vì chưng 28dm là:

A. 49m2

B. 35dm2

C. 28dm2

D. 49dm2

II. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 37325 + 47248

b) 28471 – 14824

c) 18382 x 4

d) 51240 : 5

Câu 9: Tìm X, biết:

a) 93782 – X = 72837

b) 24280 : X = 4

Câu 10: Để thực hiện 5 cái áo cần phải có 40 cái cúc áo. Hỏi với 125 cái áo thì nên người sử dụng từng nào cúc áo?

Câu 11: Dãy số tiếp sau đây với từng nào số hạng?

11, 14, 17, đôi mươi, …., 92, 95, 98.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

A

C

A

D

D

II. Phần tự động luận

Câu 8: Học sinh tự động bịa phép tắc tính rồi tính:

a) 37325 + 47248 = 84573

b) 28471 – 14824 = 13647

c) 18382 x 4 = 73528

d) 51240 : 5 = 10248

Câu 9:

a) 93782 – X = 72837

X = 93782 – 72837

X = 20945

b) 24280 : X = 4

X = 24280 : 4

X = 6070

Câu 10:

1 cái áo cần thiết số cúc áo là:

40 : 5 = 8 (chiếc)

125 cái áo cần thiết số cúc áo là:

8 x 125 = 1000 (chiếc)

Đáp số: 1000 cái cúc áo

Câu 11:

Số những số hạng của mặt hàng số là:

(98 – 11) : 3 + 1 = 30 (số hạng)

Đáp số: 30 (số hạng)

Xem thêm: sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 pdf

--------------

Các dạng Toán thông thường bắt gặp nhập đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 vẫn liệt kê vừa đủ kỹ năng cơ phiên bản chung những bậc bố mẹ cầm chắc chắn những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 3 học tập kỳ 2 nhập công tác học tập lớp 3 chung ôn luyện cho những em và vận tải về cho những em học viên ôn tập dượt gia tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 3.

Ngoài những dạng Toán lớp 3 trong những đề ganh đua cuối học tập kì 2 bên trên, những em học viên lớp 3 còn rất có thể xem thêm đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 nhưng mà VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 3,Tiếng Việt lớp 3 và Tiếng Anh lớp 3 rộng lớn. Chúc những em học tập tốt!

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 Tải nhiều

  • 14 Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2023
  • Tổng thích hợp Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 với đáp án 2023
  • 62 đề ôn tập dượt thời điểm cuối năm Toán lớp 3 năm 2022 - 2023
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 với đáp án
  • Top 04 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 bám theo Thông tư 22
  • Tổng thích hợp 96 đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3
  • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học tập 2023 - 2023
  • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học tập 2022 - 2023
  • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm học tập 2022 - 2023