bai tap toan lop 8

Tài liệu ôn luyện môn Toán lớp 8

Bạn đang xem: bai tap toan lop 8

Các dạng bài bác luyện lớp 8 môn Toán

Các dạng bài bác luyện Toán lớp 8 bao hàm nhiều bài bác luyện toán đại số lớp 8 được phân chia theo gót chủ thể, thuận tiện mang đến chúng ta học viên ôn luyện, nắm rõ lại kỹ năng. Đây là tư liệu hoặc chung chúng ta ôn hè lớp 8 lên lớp 9, học tập môn Toán chất lượng tốt rộng lớn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

  • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 8
  • Bài luyện toán lớp 8: Phân thức
  • Đề cương ôn luyện hè môn Toán lớp 8

ĐƠN THỨC, ĐA THỨC NHÂN ĐA THỨC

Nhân đơn thức với tương đối nhiều thức:

A (B + C) = A.B + A.C

Nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức:

(A + B). (C + D) = A. (C + D) + B. (C+ D) = A.C + A.D + B.C + B.D

Bài 1: Thực hiện tại quy tắc nhân:

a. 4x(3x - 1) - 2(3x + 1) - (x + 3)

b. (2x^2-\dfrac{1}{3}+2y^2)(\dfrac{-1}{2}x^2y)

Bài 2. Thực hiện tại quy tắc nhân:

a. 3x(4x - 3) - (2x -1)(6x + 5)

b. 4x(3x2 - x) - (2x + 3)(6x2 - 3x + 1)

c. (x - 2)(1x + 2)(x + 4)

Bài 3. Chứng minh rằng:

a. (x - y)(x + y) = x2 - y2

b. (x + y)2 = x2 + 2xy + y2

c. (x - y)2 = x2 - 2xy + y2

d. (x + y)(x2 - xy + y2 ) = x3 + y3

e. (x - y)(x3 + x2 nó + xy2 + y3 ) = x4 - y4

Bài 4. Tìm độ quý hiếm của x biết:

a. 3(2x - 3) + 2(2 - x) = -3

b. 2x(x2 - 2) + x2 (1 - 2x) - x2 = -12

c. 3x(2x + 3) - (2x + 5)(3x - 2) = 8

d. 4x(x -1) - 3(x2 - 5) - x2 = (x - 3) - (x + 4)

e. 2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6

Bài 5. Chứng minh rằng độ quý hiếm của biểu thức sau ko tùy thuộc vào x:

a. A = 2x(x -1) - x(2x + 1) - (3 - 3x)

b. B = 2x(x - 3) - (2x - 2)(x - 2)

c. C = (3x - 5)(2x +11) - (2x + 3)(3x + 7)

d. D = (2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)

Bài 6. Chứng minh rằng độ quý hiếm của biểu thức sau ko tùy thuộc vào y:

P = (2x - y)(4x2 + 2xy + y2 ) + y3

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 1)

(A + B)2 = A2 + 2AB+ B2: Bình phương của một tổng

(A- B)2 = A2 - 2AB+ B2: Bình phương của một hiệu

A2 - B2 = (A- B)(A + B): Hiệu nhì bình phương

Bài 1. Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a. (3/2 x + 3y)2

b. (√2 x + √8y)2

c. (x + 1/6y + 3)2

d. (2x + 3)2.(x + 1)2

Bài 2. Tìm x biết: (3x + 1)2 - 9(x + 2)2 = -5

Bài 3. Viết những số sau bên dưới dạng bình phương của một tổng:

a. 9/4 x2 + 3x + 4.

b. (9x2 +12x + 4) + 6(3x + 2) + 9

c. 9x2 + 4y2 + 2(3x + 2y + 6xy) +1

Bài 4. Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

a. ( x/2 - 2y)2

b. (√2x - y)2

c. (1/2 x - 4y)2

d. (x + y)2 + (x - y)2

Bài 5. Tìm độ quý hiếm của x biết:

a. 3(x -1)2 - 3x(x - 5) = 1

b. (6x - 2)2 + (5x - 2)2 - 4(3x -1)(5x - 2) = 0

Xem thêm: cách tính giá trị biểu thức lớp 9

Bài 6. Viết biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một hiệu:

a. 4x2 - 6x + 9/4

b. 4(x2 + 2x + 1) -12x - 3

c. 25x2 - 20xy + 4y2

Bài 7. Thực hiện tại quy tắc tính:

a. (2x + 5)(2x - 5)

b. (x2 + 3)(3 - x2 )

c. 3x(x -1)2 - 2x(x + 3)(x - 3) + 4x(x - 4)

d. 4(2x + 5)2 - 2(3x + 1)(1 - 3x)

Bài 8. Rút gọn gàng biểu thức:

a. (x - 2y)(x + 2y) + (x + 2y)2

b. (x2 - xy + y2).(x2 + xy + y2)

Bài 9. Rút gọn gàng rồi tính độ quý hiếm biểu thức:

a. A = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x + y)(x - y)

b. B = 3(x - y)2 - 2(x + y)2 - (x - y).(x + y)

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (PHẦN 2)

(A + B)3 =A+ 3A2B+ 3AB2 + B3

(A - B)3 = A3 - 3A2B+ 3AB2 - B3

Các dạng toán lớp 8

 Các dạng toán lớp 8 

 Các dạng toán lớp 8 

 Các dạng toán lớp 8 

 Các dạng toán lớp 8 

(Mời độc giả vận chuyển tư liệu nhằm tìm hiểu thêm vừa đủ nội dung)

-------------------------------------------------------

HÌNH HỌC (HỌC KÌ I)

Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD đem AB > BC.gọi M, N thứu tự là trung điểm của AB và CD.

a. Tứ giác BMDN, AMND là hình gì, vì như thế sao?

b. Gọi E là vấn đề đối xứng của B qua quýt C. chứng tỏ ADEC là hình bình hành và AC // DF.

c. Chứng minh rằng N là trung điểm của AE.

Bài 2. Tam giác ABC đem D, E, M thứu tự là trung điểm của AB, AC, BC. AH là đàng cao của tam giác ABC.

a. Cmr: BDEM là hình bình hành.

b. Cmr: A và H đối xứng nhau qua quýt DE.

c. Cmr: DEMH là hình thang cân nặng.

d. Tính SADHE biết BC = 6 (Cm), SABC = 15 (cm2 )

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD. gọi E, F theo gót trật tự là trung điểm của AB và CD. gọi M là kí thác điểm của AF và DE, N là kí thác điểm của AF và CE. Chứng minh rằng:

a. EMFN là hình bình hành

b. Các đường thẳng liền mạch AC, EF, MN đồng quy.

Bài 4. Cho tam giác ABC đem AB = 6 centimet ; AC = 8 centimet ; BC = 10 centimet. gọi M là đàng trung tuyến cúa D ABC.

a. Cmr: D ABC vuông và tính AM

b. Kẻ MD vuông góc AB; ME vuông góc AC. Cmr: MA = DE

c. Tính diện tích S tứ giác ADME

Bài 5. Cho D ABC vuông bên trên A đem AB = 3 centimet ; AC = 4 centimet, đàng trung tuyến AM. gọi D là trung điểm của AB, E là vấn đề đối xứng của M qua quýt D

a. Cmr: AEBM là hình thoi

b. Gọi I là trung điểm của AM. hội chứng I, E, C trực tiếp hàng

c. Tính SAEMC và chu vi hình thoi AEBM.

d. Tam giác vuông nhận thêm ĐK gì thì AEBM là hình vuông vắn.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông bên trên A đem AD là trung tuyến. Gọi M là vấn đề đối xứng với D qua quýt AB; N là vấn đề đối xứng với D qua quýt AC. Gọi kí thác điểm của AB và DM là E, AC và Doanh Nghiệp là F.

a. Tứ giác AEDF là hình gì? vì như thế sao?

b. Cm:tứ giác AMDC là hình bình hành.

c. Các tứ giác ADBM và ADCN là hình gì? vì như thế sao?

d. Cho AB = 6 centimet ; MD = 8 centimet. tính SAEDF và SABC

Ngoài Các dạng bài bác luyện Toán lớp 8, các các bạn học viên còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt Giải Vở BT Toán 8, Giải bài bác luyện Toán 8 hoặc đề thi đua học tập học kì 1 lớp 8, đề thi đua học tập học kì 2 lớp 8 à Shop chúng tôi đang được thuế tầm và tinh lọc. Với đề thi đua học tập kì 2 lớp 8  này chung chúng ta tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng tốt rộng lớn. Chúc chúng ta học tập tốt!

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 8, VnDoc mời mọc những thầy giáo viên, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ giành riêng cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 8 . Rất hòng có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Xem thêm: tam giac dong dang