bai tap truyen dong dien co loi giai

Preview text

BÀI TẬP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Câu 1: Trình bày nguyên tắc thao tác làm việc của hệ truyền động F-Đ.
1 Sơ vật dụng vẹn toàn lý:
Phương trình đặc điểm cơ Khi kiểm soát và điều chỉnh vận tốc sử dụng máy phát:

####### M

####### K

Bạn đang xem: bai tap truyen dong dien co loi giai

####### R

####### K

####### K U

####### M

####### K

####### R

####### K

####### E

Đ Đ

F KF

Đ Đ

F

2

2

####### ( )

####### .

####### ( )

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

0,
Khi thay cho thay đổi UKF (hoặc iKF) thì tao sẽ
được 1 bọn họ đàng đặc điểm cơ song
song nhau ở cả 4 góc phần tư.
Góc phần tư loại I, III mô tơ làm
việc ở cơ chế mô tơ cù thuận
và ngược.
Góc phần tư loại II, IV mô tơ thao tác làm việc ở cơ chế máy trừng trị.
Đặc tính hãm động năng (EF = 0) trải qua gốc toạ chừng.
Vùng nằm trong lòng trục tung () và đặc điểm cơ hãm động năng là chế độ
hãm tái ngắt sinh ( >  0 ) (Chế chừng máy phát)
Vùng nằm trong lòng trục hoành (M) và đặc điểm cơ hãm động năng là chế độ
hãm ngược.
1,
 • Hệ F – Đ linh động nhập kiểm soát và điều chỉnh vận tốc. cũng có thể tự động hóa gửi đổi
qua những cơ chế thao tác làm việc Khi thay cho thay đổi vận tốc hoặc hòn đảo chiều.
 • Khi kiểm soát và điều chỉnh EF thì thay cho thay đổi vận tốc mô tơ   cb. Khi hòn đảo chiều
iktF thì hòn đảo chiều được EF nên hòn đảo chiều vận tốc. Nếu phối kết hợp điều chỉnh
và hòn đảo chiều kể từ thông thì tiếp tục kiểm soát và điều chỉnh, hòn đảo chiều được vận tốc động cơ
0,
  cb.
 • Tuy nhiên, khối hệ thống F – Đ với điểm yếu kém là sử dụng nhiều máy năng lượng điện quay
nên kềnh càng, thao tác làm việc khiến cho ồn, lúc lắc, nhiều tiền, năng lực TĐH thấp..
Tổng điểm: 2
Câu2: Trình bày nguyên tắc thao tác làm việc của hệ truyền động ĐAX – Đ
2 Sơ vật dụng vẹn toàn lý:
0,
Điện áp hoặc s.đ.đ tầm của cục ĐAX:

d d ck

đ b tb U U T

t E U  

đ x x

đ

ck

đ t .f T

t

####### T

t

    là tỷ số chu kỳ luân hồi băm (độ rộng lớn xung)
Dòng năng lượng điện tầm mạch phần ứng là:

 

#######   

####### 

####### 

#######  

u

d

u

b u tb R

####### U K

####### R

####### E E

####### I I

Phương trình đặc điểm cơ năng lượng điện và đặc điểm cơ của hệ ĐAX – Đ với dạng

####### M

####### (K)

####### R

####### K

####### U

####### ;

####### K

####### U R I

2

d u u d u

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

#######  

 

0,
 • Đặc tính cơ ở vùng dòng
liên tục là những đường
thẳng tuy vậy tuy vậy, nhập đó
tốc chừng ko chuyên chở lý tưởng
phụ nằm trong nhập phạm vi xung băm:

####### 

####### 

#######  

####### K

Ud 0

 • Xung điều khiển và tinh chỉnh T 1 , T 2 tạo nên nhờ cỗ BĐK với tần số xung fx = 1/Tx.
Khi thay cho thay đổi chu kỳ luân hồi xung Tx hoặc tần số xung fx tiếp tục thay cho thay đổi thời gian
0,
4
Phương trình thăng bằng TĐĐ:

dt

d M Mc J

####### 

  0,
Giả thiết đặc điểm cơ của mô tơ là đường thẳng liền mạch. Phương trình đặc
tính với dạng:  

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######    0

nm 2

u xl 0

####### M M

####### M

####### (K )

####### R

Vậy M  Mnm.
0,
Giả thiết Mc = const, là mômen phụ tải

dt

d T dt

M M Jd

dt

d M. M J xl c

nm c nm c

####### 

#######  

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

Với Tc = J/ là hằng số thời hạn cơ học tập.
0,
Hoặc hoàn toàn có thể viết lách theo đuổi mômen:

dt

1 dM

dt

M nm M d

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

thế nhập phương trình đầu c c M Mc Mxl

dt

dM T dt

JdM M M     

#######  

0,
* Dạng đặc điểm quá độ:
Ta có

qd xl xl

bđ bđ

t t ;M M

t 0 ;M M

#######   

#######   

Phương trình đặc điểm quá độ:

C C

C C

t/ T xl xl

t/T bđ

t/T xl xl

t/T bđ

M M .e M M. e

.e .e

 

 

#######   

#######   

Và Mxl = Mc
1,
Tổng điểm:
3
Câu 5: Trình bày QTQĐ năng lượng điện cơ nhập TĐĐ với đặc điểm tuyến tính
 0 = const.
5 - Xảy rời khỏi khi: Nối mô tơ nhằm phát động ( 0 : 0  0đm ); Đảo chiều
quay; Hãm ngược; Hãm động năng; Thay thay đổi Rf ỏ mạch phản xạ, hoặc
rôto Khi Mc = const (điều chỉnh tốc độ); Thay thay đổi chuyên chở ở trục động cơ
Từ phương trình vận động của TĐĐ tao có:
Tđ.TM

2

2

dt

d 

+ TM dt

d

+  =  0 - 

M c

= c
Tđ.TM

2

2

dt

dM

+ TM dt

dM

+ M = Mc
Phương trình đặc trưng: Tđ.TMP

2

+ TMP + 1 =
p1,2 = -

2 Td

####### 1

 M d

2 ( 1 /Td )  1 /T T

0,
Nếu TM/Tđ <4 ( < 0) tao với nghiệm phức:
p1,2 = -(1/2Tđ)  j

2

( 1 /Td TM) ( 1 / 2 Td) = - jp
 = c + e
 • t
(Acospt + Bsinpt) = f(t)
M = Mc + e
 • t
(C cospt + D sinpt) = f(t)
Tìm A, B, C, D thay cho nhập phương trình của  = f(t) tao có:
 = c + e
 • t
[(bđ - c)cospt +

P

bd c bd c

J

####### (M M ) J ( )

####### 

#######    

sinpt
M = Mc + e
 • t
[(Mbđ - Mc) cospt +

d P

bd bd d d C

T

####### M ( 1 T) TM

####### 

#######     

sin
0,
Nếu TM/Tđ = m >4 thì p 1 = - 1 ; p 2 = - 2 thời điểm này phương trình vận tốc
và mômen như sau:  = C + A’ e
 •  1 t
+ B’ e
 •  2 t
M = MC + C’ e
 •  1 t
+ D’ e
 •  2 t
Tìm A’, B’, C’, D’ xác lập theo đuổi ĐK thuở đầu như phía trên và tao có:
=C-

t

1 2

bd C

1 2

2 bd C 1 e J ( )

####### ( ) M M 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

####### 

####### 

#######  

#######   

-

t

Xem thêm: hàm đa thức là gì

1 2

C bd 1 bd C 2 e J ( )

####### M M J ( ) 

  

#######    

M=MC-

t

d 1 2

bd bd

1 2

2 bd C 1 e T( )

####### (M M ) M 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

####### 

####### 

#######  

#######  

-
0,
Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi đt là: (K+ Vđt).0,375
Mặt không giống V 25  Phường 252 ; Vđt  Pđt
Suy rời khỏi 225

25

2 đt đt V P

####### P

####### V 

Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi đt là: 225 ck

25

2 đt V ). 0 , 375 T P

####### P

####### (K 

Vì trong một chu kỳ luân hồi thao tác làm việc tổn thất ko thay đổi nên:

2 25 ck 25

2 đt 25 ck V ). 0 , 375 T P

####### P

####### ( K V ). 0 , 25 T (K

0,
Với K = 0,3; V 25 = 0,7; Pđt = 15,3(kW)
Suy rời khỏi 21 , 2 (kW)

####### 0 , 52

####### P

####### P

đt 25  

0,
Tổng điểm: 2
Câu 7: Xác lăm le trị số năng lượng điện trở phụ quan trọng vướng nhập mạch phần ứng
của một mô tơ năng lượng điện một chiều kích ứng tuy vậy song có: Pđm=1,6kw;
Uđm=110V; nđm=970vg/ph; Iđm=19,7A; Rư= 0,6  thao tác làm việc nhập cơ chế hãm
ngược, làm cho Khi dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch phần ứng vị lăm le nấc thì tốc độ
động cơ vị 0,7nđm.
7 Phương trình đặc điểm cơ Khi hãm ngược:

 

u dm

u

dm

dm 2 dm

u

dm

dm .I K.

####### R

####### K.

####### U

####### .M

####### K.

####### R

####### K.

####### U

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

0,
Dòng năng lượng điện và mômen nhập mạch phần ứng thay đổi chiều, cản trở
chiều cù của vận tốc, thực hiện vận tốc mô tơ hạn chế dần dần. Để hạn chế dòng
hãm thuở đầu tao fake tăng năng lượng điện trở phụ nhập mạch phần ứng
Biểu thức dòng sản phẩm năng lượng điện hãm:

u h

dm uh h R R

####### U E

####### I

####### 

#######  

####### 

0,
Theo fake thiết Ih = -Iđm; h = 0,7.đm
Thay nhập biểu thức tao có:

dm u h

dm dm dm

u h

dm dm h

u h

dm uh h I R R

####### U K.. 0 , 7.

####### R R

####### U K..

####### R R

####### U E

####### I 

####### 

#######    

####### 

####### 

#######    

####### 

####### 

#######  

####### 

0,
Suy rời khỏi 0,

####### 0 , 6 8 , 48 ( )

####### 19 , 7

####### 9 , 55

####### 970

####### 110 0 , 97. 0 , 7.

####### R

####### I

####### U K.. 0 , 7.

R u dm

dm dm dm h   

####### 

#######  

#######   

####### 

0 , 97 (Wb ) 970 / 9 , 55

####### U I .R 110 19 , 7. 0 , 6

####### K

dm

dm dm u dm 

####### 

####### 

####### 

####### 

#######  

Tổng điểm: 2
Câu 8 (C©u hái phô ): Xác lăm le hiệu suất quan trọng của động cơ
sinh rời khỏi Khi  = 40% Khi nó thao tác làm việc với phụ chuyên chở với vật dụng thị như hình vẽ. Biết
rằng tổn thất ko thay đổi Khi  = 40% vị tổn thất thay đổi lăm le nấc, hệ số
toả nhiệt độ Khi mô tơ không xoay vị 0,6 Khi mô tơ cù với vận tốc định
mức. Tổn thất Khi tháo lắp máy hoàn toàn có thể bỏ lỡ.
8
Công suất đẳng trị: Pđt = 16 , 5 (kW)

####### 6 6

####### trăng tròn. 6 12. 6

P .t t

####### 1

2 2

i

n

1

2 i lv

####### 

####### 

####### 

 

####### 0 , 43

####### 28

####### 12

t

t

ck

i  đt   

0,
Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi  = 40% là: (K+ V 40 ).0,4
Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi đt là: (K+ Vđt).0,43
Mặt không giống V 40  Phường 402 ;Vđt  Pđt2;
Suy rời khỏi 240

40

2 đt đt V P

####### P

####### V 

Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi đt là: 240 ck

40

2 đt V ). 0 , 43 T P

####### P

####### (K 

0,
Vì thông số toả nhiệt độ Khi mô tơ không xoay nhỏ rộng lớn Khi thao tác làm việc, thời 0,
P(Kw) 20
12
t(s)
6 8 8
T

ck

6

####### V ). 0 , 75

####### P

####### P

####### V ). (K

####### P

####### P

####### Phường (K 25

2 25

2 ' 60 2 25 25

2 60  tb 60     

Với

####### 0 , 75

####### 2

0 , 4 t 0 , 6 t

0 , 6 t

t t

t

ck ck

ck

lv ng

' lv 

####### 

####### 

#######  

0,
Cân vị những trị số tổn thất tầm tao có:

2 , 58 (kW ) 0 , 75

####### 0 , 05

####### 10

####### 0 , 75

####### 0 , 8 0 , 75

####### Phường 60 Phường 25  

####### 

####### 

0,
Tổng điểm: 2
Câu 10: Một mô tơ thao tác làm việc nhập cơ chế thời gian ngắn tái diễn với trị số
đóng năng lượng điện kha khá  = 25%, hiệu suất sinh rời khỏi là 12kW.
Xác lăm le hiệu suất quan trọng của mô tơ Khi thao tác làm việc ở cơ chế  = 60%.
Nếu Khi hiệu suất phụ chuyên chở là 12kW thì tổn thất ko thay đổi của chính nó vị 30%
tổn thất toàn phần. Giả thiết sự toả nhiệt độ Khi mô tơ cù với vận tốc định
mức và Khi mô tơ không xoay là như nhau
10
Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi  = 25% là: (K+ V 25 ).0,25
Tổn thất trong một chu kỳ luân hồi Khi  = 60% là: (K+ V 60 ).0,6
0,
Mặt không giống V 25  Phường 252
V 60  Phường 602
Suy rời khỏi 225

25

2 60 60 V P

####### P

####### V 

0,
Vì trong một chu kỳ luân hồi thao tác làm việc tổn thất ko thay đổi nên:

2 25 ck 25

2 60 25 ck V ). 0 , 6 T P

####### P

####### (K  V ). 0 , 25 T (K

1,
Với K = 0,3; V 25 = 0,7; Phường 25 = 12(kW)
Suy rời khỏi 4 , 86 (kW)

####### 0 , 6

####### 0 , 375 0 , 257

Xem thêm: chuyên đề toán lớp 3

####### Phường 60 12 

####### 

####### 

1,
Tổng điểm: 3