bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn hỗ trợ chúng ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: bấm máy tính giải hệ phương trình

Hệ phương trình nhì ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình hàng đầu nhì bẩn

Ta ấn vô mode nhưng mà hình máy tiếp tục sinh ra những cụm dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số vô máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 9

Do phương trình này sẽ không là dạng của sản phẩm, khi giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. Trước hết tao cần bắt buộc fake nó về dạng của sản phẩm sở hữu dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau khi fake về dạng của sản phẩm tao nhập vô máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tao nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy sinh ra sản phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: truc hoanh

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ cho tới hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập vô máy như hệ phương trình phía trên máy sinh ra màn hình hiển thị math error (hệ này vô nghiệm)