bảng công thức toán cấp 2

Trang công ty

Bạn đang xem: bảng công thức toán cấp 2

Giới thiệu

Hướng dẫn

Đăng ký

Chương trình
  Môn toán cấp cho 2
  Lý thuyết toán 6
  Lý thuyết toán 7
  Lý thuyết toán 8
  Lý thuyết toán 9
  Công thức số học tập 6
  Công thức hình học tập 6
  Công thức đại số 7
  Công thức hình học tập 7
  Công thức đại số 8
  Công thức hình học tập 8
  Công thức đại số chín
  Công thức hình học tập 9
Công thức toán học tập cấp cho 2
  Bài tập luyện
  Môn toán cấp cho 3
  Toán chuyên mục

Form khuôn mẫu

Liên hệ

Phần công thức toán học tập cấp cho 2

quang cao 3

Về số học tập và đại số:
1/ Nắm vững vàng những hội tụ số
2/ Ghi lưu giữ hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bảng hội tụ số và hằng đẳng thức kỷ niệm ở cấp cho 2, PTCS

3/ Nắm vững vàng về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình hàng đầu, phương trình bậc 2, bất phương trình hàng đầu, bất phương trình bậc 2
4/ Nắm vững vàng hệ 2 phương trình 2 ẩn bậc nhất
5/ Nắm vững vàng giải việc rất rất trị, minh chứng bất đẳng thức
6/ Nắm vững vàng cơ hội giải phương trình vô tỉ

Về hình học:
1/ Tam giác đều bằng nhau, tam giác đồng dạng. Các lối đồng qui vô tam giác

Xem thêm: đáp án bộ giáo dục 2021

Tổng phù hợp những tình huống đều bằng nhau của tam giác

Tổng phù hợp những tình huống đồng dạng của tam giác

Các lối đồng qui vô tam giác

2/ Hệ thức lượng vô tam giác vuông, tỉ con số giác những góc nhọn
3/ Công thức tính diện tích S những hình tứ giác

Hệ thức lượng vô tam giác vuông; Công thức tính diện tích S những hình tứ giác

4/ Công thức tính diện tích S xung xung quanh và tính thể tích những hình khối: hình lăng trụ đứng, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và tính thể tích những hình khối: hình lăng trụ đứng, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và tính thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và tính thể tích hình nón

Xem thêm: đề thi olympic các môn học lớp 4

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và tính thể tích hình cầu

đặt lăng xê bên trên hoctoan.net

Banner odau.info chúc mừng năm mới tết đến 2021