các dạng bài tập lý 10 chương 3Với 300 bài bác tập luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3 với đáp án sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều không thiếu thốn những cường độ nhận ra, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3. Quý khách hàng nhập tên bài bác học hoặc Xem chi tiết nhằm theo đòi dõi nội dung bài viết.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3 với đáp án Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều

Quảng cáo

Bạn đang xem: các dạng bài tập lý 10 chương 3

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3: Động lực học

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3: Chuyển động phát triển thành đổi

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chủ đề 3: Năng lượng

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Vật Lí 10 Chương 3: Cân vì chưng và vận động của vật rắn (sách cũ)

Quảng cáo

 • 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án
 • 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)
 • 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 2)
 • 17 câu trắc nghiệm Quy tắc hiệp lực tuy nhiên song nằm trong chiều đặc biệt hoặc với đáp án
 • 5 câu trắc nghiệm Các dạng cân đối - Cân vì chưng của một vật xuất hiện chân đế đặc biệt hoặc với đáp án
 • 10 câu trắc nghiệm Chuyển động tịnh tiến thủ của vật rắn - Chuyển động tảo của vật rắn xung quanh một trục thắt chặt và cố định đặc biệt hoặc với đáp án
 • 11 câu trắc nghiệm Ngẫu lực đặc biệt hoặc với đáp án
 • 25 câu trắc nghiệm Ôn tập luyện Chương 3 đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)
 • 25 câu trắc nghiệm Ôn tập luyện Chương 3 đặc biệt hoặc với đáp án (phần 2)
 • Đề đánh giá học tập kì 1

Trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song (có đáp án)

Câu 1: Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân nặng bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và đôi mươi N. Nếu lực 16 N ko tác dụng vào vật nữa, thì hợp lực tác dụng lên nó là

    A. 16 N.

    B. đôi mươi N.

    C. 15 N.

    D. 12 N.

Chọn A.

Vật rắn cân nặng bằng nên các lực tác dụng lên vật triệt tiêu:

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Bỏ lực 16N cút thì vật chịu lực là hợp lực của 2 lực 12N và 20N.

Theo (1), suy đi ra hợp lực của lực 12 N và đôi mươi N là lực có chiều ngược chiều với chiều lực 16 N và có độ lớn bằng 16 N.

Câu 2: Một chất điểm ở trạng thái cân nặng bằng khi gia tốc của nó

    A. ko đổi.

    B. giảm dần.

    C. tăng dần.

    D. bằng 0.

Chọn D.

Chất điểm ở trạng thái cân nặng bằng khi hiệp lực thuộc tính lên vật vì chưng 0. Do bại theo đòi quyết định luật II Niu-tơn, tớ suy đi ra tốc độ a = 0.

Câu 3: Để xác định điều kiện cân nặng bằng của chất điểm, người tớ dựa vào định luật nào sau đây?

    A. Định luật I Niu-tơn.

    B. Định luật II Niu-tơn.

    C. Định luật III Niu-tơn.

    D. Tất cả đều đúng.

Chọn A.

Để xác định điều kiện cân nặng bằng của chất điểm, người tớ dựa vào định luật I Niu-tơn.

Câu 4: Một vật chịu tác dụng của nhị lực F1và F2, lực F1nằm ngang hướng sang trọng phải với độ lớn 10 N. Để vật ở trạng thái cân nặng bằng thì lực F2 có đặc điểm là

    A. cùng giá, cùng chiều, có độ lớn 10 N.

    B. nằm ngang, hướng sang trọng trái, có độ lớn 10 N.

    C. nằm ngang, hướng sang trọng phải, có độ lớn 10 N.

    D. cùng giá, hướng sang trọng trái, độ lớn 10 N.

Chọn D.

Để vật ở trạng thái cân nặng bằng thì:

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Do bại lực F2 có đặc điểm là cùng giá, hướng sang trọng trái, độ lớn 10 N.

Câu 5: Một cây cột đồng chất khối lượng m được giữ bởi nhị sợi chạc L1, L2 như hình 17.1. Phản lực của mặt đất tác dụng lên cột

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

    A. phụ thuộc vào lực căng các sợi chạc tuy nhiên ko có thành phần nằm ngang.

    B. phụ thuộc vào lực căng các sợi chạc và có thành phần nằm ngang cũng phụ thuộc vào hệ số quỷ sát giữa cột và đất.

    C. có một thành phần nằm ngang mà nó ko phụ thuộc vào lực căng các sợi chạc.

    D. ko thể tế bào tả bằng các câu bên trên.

Chọn A.

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Cây cột Chịu thuộc tính của 3 lực đồng phẳng phiu được màn trình diễn như hình 17.1a. Cột ở cân đối nên tớ có:

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Do bại phản lực của mặt đất tác dụng lên cột phụ thuộc vào lực căng các sợi chạc tuy nhiên ko có thành phần nằm ngang.

Câu 6: Chọn phương án đúng

Muốn mang lại một vật đứng yên lặng thì

    A. hợp lực của các lực đặ vào vật ko đổi.

    B. nhị lực để vào vật ngược chiều.

    C. các lực để vào vật phải đồng quy.

    D. hợp lực của các lực để vào vật bằng 0.

Chọn A.

Muốn mang lại một vật đứng yên lặng thì hợp lực của các lực để vào vật bằng 0.

Câu 7: Đặc điểm của hệ phụ vương lực cân nặng bằng là

    A. có giá đồng phẳng, có hợp lực bằng 0.

    B. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực khác 0.

    C. có giá đồng quy, có hợp lực bằng 0.

    D. có giá đồng phẳng và đồng quy, có hợp lực bằng 0.

Chọn D.

Muốn cho 1 vật Chịu thuộc tính của phụ vương lực ko tuy nhiên song ở tình trạng cân đối thì :

- Ba lực bại nên đồng phẳng phiu và đồng qui.

- Hợp lực của nhị lực nên cân đối với lực loại ba:

F1 + F2 = -F3

Câu 8: Một quả ao ước đồng chất với khối lượng 4 kilogam được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi chạc hợp với tường một góc α=30o. Bỏ qua loa quỷ sát ở chỗ tiếp xúc của quả ao ước với tường. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực của quả ao ước tác dụng lên tường có độ lớn

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

    A. 23 N.

    B. 22,6 N.

    C. đôi mươi N.

    D. 19,6 N.

Chọn B.

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Các lực thuộc tính lên trái ngược cầu được màn trình diễn như hình vẽ:

Điều khiếu nại cân đối của trái ngược cầu là:

R + T = P' = -P

→ tan α = R/P

→ R = Phường.tanα = mgtanα = 4.9,8.tan30° = 22,6 N.

Áp dụng quyết định luật III Niu-tơn, lực của quả ao ước tác dụng lên tường có độ lớn là

R’ = R = 22,6 N.

Câu 9: Một thanh dài L, trọng lượng Phường, được treo nằm ngang vào tường như hình vẽ. Một trọng vật P1 treo ở đầu thanh. Dây treo làm với tường một góc α. Lực căng của chạc bằng.

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Chọn D.

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Thanh Chịu thuộc tính của những lực được màn trình diễn như hình vẽ.

Quy tắc mômen so với trục tảo qua loa A:

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

Câu 10: Một thanh đồng chất nằm cân nặng bằng ở tư thế nằm ngang bởi nhị sợi chạc buộc vào nhị đầu của nó như hình vẽ. Lực căng chạc có độ lớn T1 = T2 = 10 N, góc θ = 37o. Trọng lượng của thanh bằng

 15 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật Chịu thuộc tính của nhị lực và của phụ vương lực ko tuy nhiên song đặc biệt hoặc với đáp án

    A. 10 N.

    B. đôi mươi N.

    C. 12 N.

    D. 16 N.

Chọn C

mg = 2Tsinθ = 12 N.

Xem thêm: kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 5

Trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định. Momen lực (có đáp án)

Câu 1: Một thanh đồng chất có trọng lượng Phường được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một chạc treo thẳng đứng (Hình 18.1). Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn câu đúng.

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

    A. Momen của lực căng > momen của trọng lực

    B. Momen của lực căng < momen của trọng lực

    C. Momen của lực căng = momen của trọng lực

    D. Lực căng của chạc = trọng lượng của thanh.

Chọn C.

Thanh Chịu thuộc tính của 3 lực: Trọng lực Phường dặt bên trên ở vị trí chính giữa thanh, trương lực T của sợi chạc và phản lực toàn phần Q bên trên bạn dạng lề.

Thanh rất có thể xoay quanh bạn dạng lề. Do vậy khi xét momen lực so với bạn dạng lề thì MQ/O = 0.

Khi thanh cân đối thì momen của lực căng = momen của trọng lực.

Câu 2: Một thanh AB = 7,5 m có trọng lượng 200 N có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2 m. Thanh có thể tảo xung xung quanh một trục trải qua O. Biết OA = 2,5 m. Để AB cân nặng bằng phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng

    A. 100 N.

    B. 25 N.

    C. 10 N.

    D. đôi mươi N.

Chọn D.

Áp dụng quy tắc momen lực:

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 3: Một thanh AB có trọng lượng 150 N, có trọng tâm G phân chia đoạn AB theo đòi tỉ lệ BG = 2AG. Thanh AB được treo lên trần bằng chạc nhẹ, ko dãn ( Hình 18.2). Cho góc α=30, lực căng chạc T có giá trị là

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

    A. 75 N.

    B. 100 N.

    C. 150 N.

    D. 50 N.

Chọn D.

Áp dụng quy tắc momen lực so với trục tảo bên trên A, tớ được:

P.AG.cosα = T.AB.cosα => T = P/3 = 50 N

Câu 4: Một cái xà nằm ngang chiều dài 10 m trọng lượng 200 N. Một đầu xà gắn vào tường, đầu bại được giữ bằng sợi chạc làm với phương nằm ngang góc 60o. Lực căng của sợi chạc là

    A. 200 N.

    B. 100 N.

    C. 116 N.

    D. 173 N.

Chọn C.

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

Áp dụng quy tắc momen lực tớ được:

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

Câu 5: Một cái thước AB = 1 m để bên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục qua loa O cách đầu A một khoảng 80 centimet (Hình 18.3). Một lực F1 = 4 N tác dụng lên đầu A theo đòi phương vuông góc với thước và lực thứ nhị F2 tác dụng lên đầu B của thước và theo đòi phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình). Các lực đều nằm bên trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước ko chuyển động, thì lực F2 có hướng và độ lớn

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

   A. bằng 0.

   B. cùng hướng với F1 và có độ lớn F2 = 1,6 N.

   C. cùng hướng với F1 và có độ lớn F2 = 16 N.

   D. ngược hướng với F1 và có độ lớn F2 = 16 N.

Chọn C.

Thước ko chuyển động chứng minh đang được cân đối. gí dụng quy tắc momen lực so với trục tảo qua loa O tớ được:

F1.OA = F2.OB ⟺ F2 = 4.80/20 = 16 N.

Đồng thời F2 cùng hướng F1

Câu 6: Một cái thước AB để bên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục tảo O cách đầu A một khoảng 80 centimet (Hình 18.4). Một lực F1 = 10 N tác dụng lên đầu A theo đòi phương vuông góc với thước và lực thức nhị F2 tác dụng lên điểm C của thước theo đòi phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình) và cách A 30 centimet. Các lực đều nằm bên trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước ko chuyển động, thì lực F2 có hướng và độ lớn

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

    A. bằng 0.

   B. cùng hướng với F1 và có độ lớn F2 = 12 N.

   C. cùng hướng với F1 và có độ lớn F2 = 10 N.

   D. ngược hướng với F1 và có độ lớn F2 = 16 N.

Chọn D.

Thước ko chuyển động chứng minh đang được cân đối. gí dụng quy tắc momen lực so với trục tảo qua loa O tớ được:

F1.OA = F2.OC ⟺ F2 = 10.80/50 = 16 N.

Đồng thời F2 ngược hướng F1

Câu 7: Một cái thước AB = 1 m để bên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục tảo O cách đầu A một khoảng 80 centimet (Hình 18.5). Một lực F1 = 4 N tác dụng lên đầu A theo đòi phương vuông góc với thước và lực thứ nhị F2 tác dụng lên đầu B của thước và theo đòi phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình). Các lực đều nằm bên trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước ko chuyển động, thì lực tác dụng của trục tảo O lên thước có hướng và độ lớn

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

   A. cùng hướng với F1 và có độ lớn R = đôi mươi N.

   B. cùng hướng với F1 và có độ lớn R = 12 N.

   C. ngược hướng với F1 và có độ lớn R = 16 N.

   D. ngược hướng với F1 và có độ lớn R = đôi mươi N.

Chọn D.

Thước ko chuyển động chứng minh đang được cân đối. gí dụng quy tắc momen lực so với trục tảo qua loa O tớ được:

F1.OA = F2.OB ⟺ F2 = 4.80/20 = 16 N.

Đồng thời F2 nằm trong hướng F1 .

Suy đi ra lực trục tảo tác dụng lên thước R = - (F1+F_2) có tính rộng lớn vì chưng R = đôi mươi N, hướng ngược với F1.

Câu 8: Một cái thước AB để bên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục tảo O cách đầu A một khoảng 80 centimet (Hình 18.6). Một lực F1 = 5 N tác dụng lên đầu A theo đòi phương vuông góc với thước và lực thứ nhị F2 tác dụng lên điểm C của thước và theo đòi phương vuông góc với thước (không vẽ bên trên hình) và cách A 30 centimet. Các lực đều nằm bên trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước ko chuyển động, thì lực tác dụng của trục tảo O lên thước có hướng và độ lớn

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

   A. cùng hướng với F1 và có độ lớn R = 13 N.

   B. cùng hướng với F1 và có độ lớn R = 8 N.

   C. ngược hướng với F1 và có độ lớn R = 3 N.

   D. ngược hướng với F1 và có độ lớn R = 5 N.

Chọn C.

Thước ko chuyển động chứng minh đang được cân đối. gí dụng quy tắc momen lực so với trục tảo qua loa O tớ được:

F1.OA = F2.OC ⟺ F2 = 5.80/50 = 8 N.

Đồng thời F2 ngược hướng F1.

Suy đi ra lực trục tảo tác dụng lên thước R = - (F1+F_2) có tính rộng lớn bằng:

R = F2 – F1 = 8 – 5 = 3 N, hướng ngược với F1.

Câu 9: Một khuông ABC có dạng một tam giác đều, có cạnh bằng ℓ, nằm nhập mặt mày phẳng nằm ngang. Tác dụng một lực có độ lớn F nằm nhập mặt phẳng nằm ngang và tuy nhiên song với cạnh BC, vào điểm A của khuông. Momen của lực F đối với trục tảo trải qua C và vuông góc với mặt phẳng khuông là

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

Chọn D.

 30 câu trắc nghiệm Cân vì chưng của một vật với trục tảo thắt chặt và cố định - Momen lực đặc biệt hoặc với đáp án (phần 1)

Cánh tay đòn của lực F là CH. Do bại momen của lực F đối với trục tảo trải qua C và vuông góc với mặt phẳng khuông là:

MF/C = F.CH = Fℓ√3/2.

Câu 10: Một vật rắn ở trạng thái cân nặng bằng sẽ không xoay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với

    A. trọng tâm của vật rắn.

    B. trọng tâm hình học của vật rắn.

    C. cùng một trục tảo vuông góc với mặt phẳng chứa chấp lực

    D. điểm để của lực tác dụng.

Chọn C.

Một vật rắn ở trạng thái cân nặng bằng sẽ không xoay khi tổng momen của lực tác dụng bằng 0. Điều này chỉ đúng khi mỗi momen lực tác dụng được tính đối với cùng một trục tảo vuông góc với mặt phẳng chứa chấp lực.

Xem thêm thắt những Bài tập luyện & Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 với đáp án hoặc khác:

 • Chương 1: Động học tập hóa học điểm
 • Chương 2: Động lực học tập hóa học điểm
 • Chương 4: Các quyết định luật bảo toàn
 • Chương 5: Chất khí
 • Chương 6: Thương hiệu của nhiệt độ động lực học
 • Chương 7: Chất rắn, hóa học lỏng. Sự gửi thể

Đã với lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học