cách bấm bất phương trình trên máy tính casio 570vn

Trong việc giải bất phương trình bậc nhị, bậc tía một ẩn cũng vậy, việc nhằm mục đích lộn là vấn đề xẩy ra rất là thông thường xuyên. Công cụ PC thu về rất có thể gom những em xử lý những sơ sót này và rời rơi rụng cút những điểm số quí báo khi đua cử

1. Giải bất phương trình bậc nhị một ẩn

Bạn đang xem: cách bấm bất phương trình trên máy tính casio 570vn

Giải bất phương trình sau: x^2-x-6>0

Ngoài rời khỏi những em rất có thể giải những dạng bất phương trình bậc nhị không giống bằng phương pháp lựa lựa chọn những mục không giống nhập thực đơn bất phương trình bậc ha.

2. Giải bất phương trình bậc tía một ẩn

Giải bất phương trình sau: \dpi{80} \fn_jvn \small x^{3}-2x^{2}-x+2\geq 0

Giải bên trên PC Casio fx570VN PLUS

Vào công tác giải bất phương trình và nhập những thông số tớ được kết quả

\dpi{80} \fn_jvn \small -1\leq x\leqslant 1;2\leq x

Cách ấn phím bên trên PC Casio fx570VN PLUS

(INO)\dpi{80} \fn_jvn \small ax^{3}+bx^{2}+cx+d\geq 0

Nhập những hệ số:

Ngoài rời khỏi những em rất có thể giải những dạng bất phương trình bậc tía không giống bằng phương pháp lựa lựa chọn những mục không giống nhập thực đơn bất phương trình bậc ha.

3. Một số ví dụ vận dụng

a) Giải bất phương trình

$\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)$

Trích đề đánh giá học tập kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải bên trên PC 570VN Plus

Xem thêm: toán 9 ôn tập chương 2

Giải:

b) 

Giải bất phương trình  \dpi{100} \fn_jvn log_{\frac{1}{2}}\frac{x^{2}-3x+2}{x}\geq 0

Đề đua ĐH khối D năm 2008.

Giải:

Cách giải (1) sử dụng máy tính Casio fx570VN PLUS

Ta có:

 \frac{{{x^2} - 3x + 2}}{x} > 0 \Leftrightarrow x\left( {{x^2} - 3x + 2} \right) > 0

\Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} + 2x > 0

Cách giải (2) bằng PC Casio fx570VN PLUS

Ta có:

\frac{{{x^2} - 4x + 2}}{x} > 0 \Leftrightarrow x\left( {{x^2} - 4x + 2} \right) > 0

\Leftrightarrow {x^3} - 4{x^2} + 2x > 0

Xem thêm: đường trung bình

Cách ấn máy: 

(Mod Toán)