cách bấm hệ phương trình

Hệ phương trình hàng đầu nhị ẩn đỡ đần ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với dòng sản phẩm PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: cách bấm hệ phương trình

Hệ phương trình nhị ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình hàng đầu nhị bẩn

Ta ấn nhập mode tuy nhiên hình máy tiếp tục hình thành những cụm dòng sản phẩm : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số nhập máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

Do phương trình này sẽ không là dạng của dòng sản phẩm, Khi giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. trước hết tớ nên nên đem nó về dạng của dòng sản phẩm sở hữu dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Khi đem về dạng của dòng sản phẩm tớ nhập nhập máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tớ nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hình thành thành quả \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: các công thức hình học lớp 9

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang lại hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập nhập máy như hệ phương trình phía trên máy hình thành màn hình hiển thị math error (hệ này vô nghiệm)