cách bấm máy giải hệ phương trình

Hệ phương trình số 1 nhị ẩn giúp chúng ta tìm kiếm ra nghiệm của hệ. Với loại PC CASIO fx 570ES PLUS giải hệ phương trình Theo phong cách sau:

Bạn đang xem: cách bấm máy giải hệ phương trình

Hệ phương trình nhị ẩn được máy ghi dạng \left\{\begin{matrix} a_{1}x + b_{1}y = c _{1} & \\ a_{2}x + b_{2}y = c _{2}& \end{matrix}\right.

Để giải hệ phương trình số 1 nhị bẩn

Ta ấn nhập mode nhưng mà hình máy tiếp tục hình thành những cụm loại : 

:COMP     :CMPLX

:STAT        :BASE-N

:EQN         : MATRIX

:TABLE      :VECTOR

Ta lựa chọn phím   lựa chọn   rồi nhập số nhập máy

Ví dụ: giải  hệ phương trình sau:\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ -y=2-x& \end{matrix}\right.

Xem thêm: thcs yên hòa

Do phương trình này sẽ không là dạng của sản phẩm, Lúc giải bài bác này sử dụng máy tính casio. Fx570MS PLUS. trước hết tao nên bắt buộc gửi nó về dạng của sản phẩm sở hữu dạng như  sau

\left\{\begin{matrix} 2x +y=10 & \\ x -y=2& \end{matrix}\right.

Sau Lúc trả về dạng của sản phẩm tao nhập nhập máy

Ấn mode lựa chọn lựa chọn rồi tao nhập số liệu

Nhập số liệu 2 ( nhập a_{1}=2);1(nhập b_{1}=1);10(nhập c_{1}=10)

                   1(nhập a_{2} = 1); -1(nhập b_{2}= -1); 2(nhập c_{2} = 2)

Máy hình thành thành phẩm \left\{\begin{matrix} x=4 & \\ y=2& \end{matrix}\right.

Xem thêm: thpt thái phiên

Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm máy tiếp tục báo : Math error

Ví dụ mang lại hệ phương trình :\left\{\begin{matrix} -x-2y=3 & \\ 2x+4y=6& \end{matrix}\right.

Tương tự động như cơ hội nhập nhập máy như hệ phương trình phía trên máy hình thành screen math error (hệ này vô nghiệm)