cách giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính

Để giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi thông số m, tất cả chúng ta cần thiết trình diễn hệ phương trình bên dưới dạng ma mãnh trận và dùng những luật lệ chuyển đổi ma mãnh trận nhằm giải hệ.

Xem thêm:

Bạn đang xem: cách giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính

  • giải hệ phương trình tuyến tính vì thế cách thức gauss
  • giải hệ phương trình vì thế cách thức cramer

Cho hệ phương Ax=b là hệ với n ẩn

Biện luận nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

Cho hệ phương Ax=0 là hệ với n ẩn

  • Hệ với nghiệm duy nhất(nghiệm tầm thường):  rank(A)=n
  • Hệ với vô số nghiệm(nghiệm ko tầm thường): rank(A)<n
  • Đối với ma mãnh trận vuông: detA= 0 => vô số nghiệm

Bài tập dượt giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi thông số m

Bài 1: Giải và biện luận hệ phương trình theo dõi thông số m toán cao cấp

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Giải

Ma trận bổ sung cập nhật của hệ

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 2

Thay thay đổi mặt hàng 1 và mặt hàng 3

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 3

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 4

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 6

+ Với a=1 tao có

r(A)=1

Xem thêm: diện tích xq hình trụ

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 7

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 8

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 8

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính 9

Bài viết lách liên hạng của ma mãnh trận

Bài 2: Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Biện luận hệ phương trình tuyến tính

Bài 3: biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi m

biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi m

biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi mbiện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi m

Xem thêm:

Xem thêm: tinh dien tich hinh chop

  • cách tính toan thức cấp cho 4
  • cách tính toan thức cấp cho 5

Bài 4: biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

biện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tínhbiện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tínhbiện luận nghiệm hệ phương trình tuyến tính

Bài 5: giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính

giải và biện luận hệ phương trình đại số tuyến tính

Trên đấy là một vài bài xích tập dượt biện luận hệ phương trình tuyến tính theo dõi thông số m nhập toán thời thượng đại số tuyến tính. Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo dõi dõi bên trên kiemdinhthienha.vn