cách tìm số đường tiệm cậnBài viết lách Cách dò xét tiệm cận của vật dụng thị hàm số với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách dò xét tiệm cận của vật dụng thị hàm số.

Bạn đang xem: cách tìm số đường tiệm cận

Cách dò xét tiệm cận của vật dụng thị hàm số cực kỳ hay

Bài giảng: Cách dò xét tiệm cận của vật dụng thị hàm số - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Đường tiệm cận ngang

        Cho hàm số hắn = f(x) xác lập bên trên một khoảng chừng vô hạn (là khoảng chừng dạng (a; +∞),(-∞; -b) hoặc (-∞; +∞). Đường trực tiếp hắn = y0 là lối tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của vật dụng thị hàm số hắn = f(x) nếu như tối thiểu một trong số ĐK sau được thỏa mãn

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

        Nhận xét: Như vậy nhằm dò xét tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số tao chỉ việc tính số lượng giới hạn của hàm số tê liệt bên trên vô cực kỳ.

2. Đường tiệm cận đứng

        Đường trực tiếp x = x0 được gọi là lối tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của vật dụng thị hàm số hắn = f(x) nếu như tối thiểu một trong số ĐK sau được thỏa mãn

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số sau

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

a. Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

b. Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

c. Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận ngang.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = một nửa là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Quảng cáo

p>Ví dụ 2: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số sau

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải     Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

a. Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 1; hắn = -1 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng.

b. Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 4; hắn = 2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Ví dụ 3: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số sau

a. Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải     b. Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

a. Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 11/2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số

b. Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = một là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Quảng cáo

B. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ hắn = -3 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 2: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm sốCác dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 3: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Xem thêm: tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = 1; x = 2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 4: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 1/2; hắn = -1/2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Câu 5: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Câu 6: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0; hắn = 2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = một là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 7: Tìm những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Lời giải:

Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = -1 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Quảng cáo

Câu 1: Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ hắn = -3 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 2: Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải ⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 3: Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = 1; x = 2 là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 4: Ta có

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 1/2; hắn = -1/2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Câu 5: Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Câu 6: Ta có:

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = 0; hắn = 2 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ x = một là tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số.

Câu 7: Đồ thị hàm số không tồn tại tiệm cận đứng

Các dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với câu nói. giải

⇒ hắn = -1 là tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số.

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm dò xét tiệm cận của vật dụng thị hàm số
  • Dạng 2: Tìm thông số m nhằm hàm số với tiệm cận
  • Trắc nghiệm dò xét thông số m nhằm hàm số với tiệm cận
  • Dạng 3: Các vấn đề tương quan cho tới tiệm cận của hàm số
  • Trắc nghiệm về tiệm cận của hàm số

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


tiem-can.jsp

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 lớp 2