cho 2 đường thẳng song song d1 và d2

Câu hỏi:

18/12/2020 39,716

Chọn C

Bạn đang xem: cho 2 đường thẳng song song d1 và d2

Một tam giác được tạo ra bởi vì phụ thân điểm phân biệt nên tao xét:

TH1. Chọn một điểm nằm trong d1 và 2 điểm nằm trong d2 có Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 đem đáp án (Đề 2) tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm nằm trong d1 và một điểm nằm trong d2 có Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 đem đáp án (Đề 2) tam giác.

Như vậy, tao có Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 đem đáp án (Đề 2) tam giác cần thiết dò xét.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên giá chỉ sách mong muốn xếp trăng tròn cuốn sách không giống nhau, nhập bại đem cuốn sách luyện 1 và cuốn sách luyện 2. Có từng nào cơ hội xếp sao cho tới cuốn sách luyện 1 và luyện 2 ko ở cạnh nhau.

A. 20! – 18!

B. 20! - 19!

C. 20! - 18!. 2!

D. 19!. 18

Câu 2:

Trong mặt mũi phẳng lì cho tới hội tụ P.. bao gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi đem từng nào đoạn trực tiếp nhưng mà nhị đầu mút nằm trong P.. ?

A. 2018!2016!.2!

B. 2018!2016!

C. 2018!2!

D. 2018!2016!.2!

Câu 3:

Gieo tình cờ một con cái súc sắc bằng phẳng và đồng hóa học nhị lượt. Xác suất nhằm tối thiểu một lượt xuất hiện tại mặt mũi nhị chấm là

A. 11/36

B. 12/36

Xem thêm: truong thpt tran hung dao ha dong

C. 10/36

D. 13/36

Câu 4:

Phương trình 2sin2x - 4sinxcosx + 4cos2x = 1 tương tự với phương trình

A. cos2x - 2sin2x = 2

B. sin2x- 2cos2x = 2

C. cos2x - 2sin2x = -2

D. sin2x- 2cos2x = -2

Câu 5:

Tính tổng T những nghiệm của phương trình  cos2x - sin2x = 2 + sin2xtrên khoảng (0;2π)

Câu 6:

Cho luyện A = {0,1,2......9} Số những số đương nhiên đem 5 chữ số song một không giống nhau kéo ra kể từ luyện A là?

A. 30420

B. 27162

C. 27216

Xem thêm: sinx nhân cosx

D. 30240