cho đoạn thẳng ab o là trung điểm của ab

Câu hỏi:

26/08/2020 8,621

D. CD=AC+BD

Bạn đang xem: cho đoạn thẳng ab o là trung điểm của ab

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC và MNP với A^=M^, B^=N^. Cần thêm 1 ĐK gì nhằm tam giác ABC và tam giác MNP đều bằng nhau theo gót tình huống góc - cạnh- góc?

A. AC=MP

B. AB=MN

C. BC=NP

D. AC=MN

Câu 2:

Cho tam giác ABC với AB=AC. Trên cạnh AB và AC lấy những điểm D,E sao cho tới AD=AE. Gọi K là kí thác điểm BE và DC. Chọn câu sai:

A. BE=CD

B. BK=KC

C. BD=CE

D. DK=KC

Câu 3:

Cho tam giác ABC và tam giác NPM với BC=PM;B^=P^. Cần thêm 1 ĐK gì nhằm tam giác MPN và tam giác CBA đều bằng nhau theo gót tình huống góc - cạnh- góc?

AM^A^

BP^ = A^

Xem thêm: hinh da dien

CM^ = C^

DN^ = A^

Câu 4:

Cho tam giác ABC và tam giác DEF với BC=FE;B^=F^. Cần thêm 1 ĐK gì nhằm tam giác ABC và tam giác DFE đều bằng nhau theo gót tình huống góc - cạnh- góc?

AA^E^

BA^ = D^

CC^ = E^

DC^ D^

Câu 5:

Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc bại. Qua điểm A nằm trong tia Ox kẻ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với Oy rời Oz ở M. Qua M kẻ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với Ox rời Oy ở B. Chọn câu đúng

A. OA>OB;MA>MB

B. OA=OB;MA=MB

C. OA<OB;MA<MB

D. OA<OB;MA=MB

Câu 6:

Cho tam giác ABC với AB<AC. Tia phân giác của góc A rời BC ở K. Từ B kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AK bên trên H và rời AC ở D. Chọn câu sai

A. HB=HD

B. HB=AD

C. AB=AD

Xem thêm: sở giáo dục và đào tạo quảng ngãi

DABH^=ADH^