cho hình chóp đều sabc

Cho hình chóp đều \(S.ABC \) với cạnh lòng vì như thế \(a, \) góc thân thích mặt mày mặt và lòng vì như thế \(60^ \circ . \) Tính theo dõi \(a \) thể tích khối chóp \(S.ABC. \)


\(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\)

Bạn đang xem: cho hình chóp đều sabc

\(V = \dfrac{{{a^3}}}{8}\)

\(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)

\(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Xem thêm: ghi đông ex 150

Gọi \(E\)  là trung điểm của \(BC,\,O\) là trọng tâm tam giác \(ABC \Rightarrow SO \bot \left( {ABC} \right)\)  (do \(S.ABC\) là hình chóp đều)

Suy rời khỏi \(AE \bot BC\,\)(do \(\Delta ABC\) đều) và \(SE \bot BC\) (do \(\Delta SBC\) cân nặng bên trên \(S\) )

Ta với \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {SBC} \right) \cap \left( {ABC} \right) = BC\\AE \bot BC;AE \subset \left( {ABC} \right)\,\\SE \bot BC\,;SE \subset \left( {SBC} \right)\end{array} \right.\)  nên góc thân thích \(\left( {ABC} \right)\) và \(\left( {SBC} \right)\) là \(\widehat {SEA}\) .

Từ fake thiết suy rời khỏi \(\widehat {SEA} = 60^\circ .\)

Tam giác \(ABC\) đều cạnh \(a \Rightarrow AE = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2} \Rightarrow OE = \dfrac{1}{3}AE = \dfrac{1}{3}.\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2} = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{6}\)

Xét tam giác \(SOE\) vuông bên trên \(O\) (do \(SO \bot \left( {ABC} \right) \Rightarrow SO \bot AE\) ) , tớ có: \(SO = OE.\tan \widehat {SEO} = \dfrac{{AE}}{3}.\tan {60^0} = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{6}.\sqrt 3  = \dfrac{a}{2}.\)        

Xem thêm: 25 de thi toán lớp 1

Diện tích tam giác đều \(ABC\) là: \({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.\)

Vậy \({V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}{S_{\Delta ABC}}.SO = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}.\)

Chọn: A