cho hình chóp s

Câu hỏi:

18/06/2019 30,898

Bạn đang xem: cho hình chóp s

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SD=13a2. Hình chiếu của S lên trên bề mặt bằng (ABCD) là trung điểm H của AB. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Đáp án A

Ta với tam giác AHD vuông bên trên A, suy ra

HD=AH2+DA2=a24+a2=a52

Tam giác SHD vuông bên trên H, suy ra:

SH=SD2-HD2=13a24-5a24=a2

Vậy VS.ABCD=a323

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khối chóp S.ABC với SA vuông góc với lòng, SA=4, AB=6, BC=10 và CA=8. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V=40

BV=64

CV=32

DV=192.

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B, AB=a, SCA^=60°. Cạnh mặt mày SA vuông góc với mặt mày bằng lòng và SB tạo nên với mặt mày lòng một góc 45 độ. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V=a339

B. V=a3318

C. V=a332

D. V=a336

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh vì như thế 2a, cạnh SB vuông góc với lòng và mặt mày bằng (SAD) tạo nên với lòng một góc 600. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. V=3a338

B. V=4a333

C. V=8a333

D. V=3a334

Xem thêm: trường tân phong

Câu 4:

Cho khối chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân nặng bên trên S và ở trong mặt mày bằng vuông góc với mặt mày lòng, SA=2a. Tính theo đòi a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. V=a3156

B. V=a31512

C. V=2a3

D. V=2a33

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC với lòng là tam giác vuông bên trên A; AB = a; AC = 2a. Đỉnh S cơ hội đều A,B,C; mặt mày mặt (SAB) phù hợp với mặt mày lòng (ABC) góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A. V=13a3

B. V=3a3

C. V=33a3

D. V=a3

Câu 6:

Cho khối chóp đều S.ABC với cạnh lòng vì như thế a. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết cạnh mặt mày vì như thế a.

A. VS.ABC=a3212

B. VS.ABC=a336

C. VS.ABC=a312

D. VS.ABC=a34

Câu 7:

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' với lòng ABC là tam giác vuông cân nặng bên trên B và AC=2a. Hình chiếu vuông góc của A' bên trên mặt mày bằng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB và AA' = a2. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' theo đòi a.

A. V= a366

B. V=a33

C. V= a362

D. V=a32

Xem thêm: công thức lũy thừa lớp 12

TÀI LIỆU VIP VIETJACK