cho hình thang abcd có ab song song với cd

Câu hỏi:

11/08/2019 24,460

B. 

C. 

D. 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC đều cạnh 2a. Khi ê phỏng lâu năm vectơ AB+AC bằng

A. 2a

B2a3

C. 4a

Da3

Câu 2:

Cho hình thoi ABCD sở hữu cạnh vị a, BAD^=60°. Tính AB+AD

A. a3

B. 2a

C. a2

D. a

Câu 3:

Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn nhu cầu điều kiện MA-MB+MC=0. Mệnh đề này tại đây sai?

A. MABC là hình bình hành.

B. 

C. 

Xem thêm: các công thức hình học lớp 9

D. 

Câu 4:

Cho tam giác ABC. Tập phù hợp những điểm M thỏa mãn MB-MC=BM-BA ?

A. đường trực tiếp AB

Btrung trực đoạn BC

Cđường tròn trặn tâm A;  bán kính BC

D. đường thẳng liền mạch qua quýt A và tuy nhiên song với BC

Câu 5:

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC= 2a; BD= a. Tính AC+BD

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6:

Cho tam giác ABC, sở hữu từng nào điểm M thỏa MA+MB+MC=5?

A. 1

B. 2

C. vô số.

D. Không sở hữu điểm này.

Câu 7:

Cho tam giác ABC, tập kết những điểm M sao mang lại MA+MB+MC=6 :

A. một đường thẳng liền mạch trải qua trọng tâm của tam giác.

Bđường tròn trặn sở hữu tâm là trọng tâm của tam giác và nửa đường kính vị 6.

Cđường tròn trặn sở hữu tâm là trọng tâm của tam giác  và nửa đường kính vị 2.

Xem thêm: ơ cơ lít

D. đường tròn trặn sở hữu tâm là trọng tâm của tam giác và nửa đường kính vị 18