chứng minh căn 6 là số vô tỉ

Câu hỏi

Phạm Thanh Trà

Nguyễn Đức Lâm

Bạn đang xem: chứng minh căn 6 là số vô tỉ

23 mon 7 2021 khi 18:37

CMR :  \(\sqrt{6}\)  là số vô tỉ

Xem chi tiết

Đào Trí Bình

11. 

a) CMR \(\sqrt{3}\) là số vô tỉ.

b) Nếu số bất ngờ a ko nên là số chủ yếu phương thì CMR \(\sqrt{a}\) là số vô tỉ.

Giúp bản thân với bản thân cảm ơn chúng ta rất rất nhiều!

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Lâm

23 mon 7 2021 khi 19:03

CMR: \(\sqrt{2}+\sqrt{3}\)  là số vô tỉ

Xem chi tiết

Hoàng Khánh Thương

CMR:

a, \(\sqrt{2}-7\) là số vô tỉ

b,\(\sqrt{5}+3\) là số vô tỉ

Xem chi tiết

Juki Mai

CMR:

Xem thêm: đề thi cao học môn xác suất thống kê

a,\(\sqrt{15}\)là số vô tỉ.

b, \(\sqrt{2}\)là số vô tỉ.

c, \(5-\sqrt{2}\)là số vô tỉ.

Xem chi tiết

Thị Hương Đoàn

26 mon 7 năm 2016 khi 21:45

CMR: \(\sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{1+\sqrt{2}}}}\) là số vô tỉ

Xem chi tiết

liem nguyen thi

22 mon 8 năm ngoái khi 15:49

cmr\(\sqrt{5}\);\(\sqrt{6}\);\(\sqrt{7}\) là số vô tỉ

Xem chi tiết

nguyễn quốc tú

15 mon 6 2020 khi 20:59

CMR :

a) \(\sqrt{2}\)là số vô tỉ                        b) \(5-\sqrt{2}\)là số vô tỉ

Xem chi tiết

Nguyễn Thảo Hiền Tài

Xem thêm: trường thpt bắc duyên hà

22 mon 10 2018 khi 21:11

CMR\(\sqrt[]{5}\)là số vô tỉ

Xem chi tiết