chuyên đề mệnh đề tập hợp toán 10 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM VÀ SOẠN LẠI
Người gửi: Nguyễn Văn Vũ
Ngày gửi: 14h:37' 24-10-2017
Dung lượng: 617.5 KB
Số lượt tải: 625

Số lượt thích: 0 người

GIASUSITIN
(((

CHUYÊN ĐỀ 1:
MỆNH ĐỀ- TẬP HỢP
Trường:
Tên học tập sinh:
Lớp:

TÂY NINH, 2017

Xem thêm: tài liệu ôn thi đánh giá năng lực

MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. MỆNH ĐỀ
1. Mệnh đề: là 1 xác minh hoặc là đích thị hoặc là sai và ko thể vừa phải đích thị vừa phải sai.
Ví dụ: ( “2 + 3 = 5” là MĐ đích thị. (“ là số hữu tỉ” là MĐ sai.
( “Mệt quá!” ko cần là MĐ.

2. Mệnh đề chứa chấp biến
Ví dụ: Cho xác minh “2 + n = 5”. Khi thay cho từng độ quý hiếm ví dụ của n vô xác minh bên trên thì tao được một mệnh đề. Khẳng ấn định sở hữu Điểm sáng như vậy được gọi là mệnh đề chứa chấp đổi thay.
3. Phủ ấn định của một mệnh đề
Phủ ấn định của mệnh đề P.. ký hiệu là là 1 mệnh đề thoả mãn đặc thù nếu như P.. đích thị thì sai, còn nếu như P.. sai thì đích thị.
Ví dụ: P: “3 là số vẹn toàn tố”. : “3 ko là số vẹn toàn tố”.
4. Mệnh đề kéo theo
Mệnh đề “Nếu P.. thì Q” gọi là mệnh đề kéo theo đuổi, ký hiệu P.. ( Q.
Mệnh đềP ( Q chỉ sai Khi P.. đích thị mặt khác Q sai.
Ví dụ: Mệnh đề “1>2” là mệnh đề sai.
Mệnh đề “” là mệnh đề đích thị.
Trong mệnh đề P.. ( Q thì
P: gọi là fake thiết (hay P.. là ĐK đầy đủ để sở hữu Q).
Q: gọi là Tóm lại (hay Q là ĐK cần thiết để sở hữu P).
5. Mệnh đề hòn đảo – Hai mệnh đề tương đương
Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề P.. ( Q là mệnh đề Q ( P..
Chú ý: Mệnh đề hòn đảo của một đề đúng không ạ hẵn là 1 mệnh đề đích thị.
Nếu nhì mệnh đề P.. ( Q và Q ( P.. đều đích thị thì tao phát biểu P.. và Q là nhì mệnh đề tương tự nhau. Ký hiệu P.. ( Q.
Cách tuyên bố khác: + P.. Khi và chỉ Khi Q.
+ P.. là ĐK cần thiết và đầy đủ để sở hữu Q.
+ Q là ĐK cần thiết và đầy đủ để sở hữu P..
6. Ký hiệu (, (
(: gọi là với mọi (: gọi là tồn tại
Ví dụ: (x ( (, x 2 ( 0: đúng (n ( (, n2 – 3n + 1 = 0: sai
7. Phủ đỉnh của mệnh đề với từng, tồn tại
Kí hiệu ( và (
( "(x ( X, P(x)" ( "(x ( X, P(x)"
( Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề "(x ( X, P(x)" là "(x ( X, ".
( Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề "(x ( X, P(x)" là "(x ( X, ".
Lưu ý:
Phủ ấn định của “a b” là “a ( b” Phủ ấn định của “a = b” là “a ( b”
Phủ ấn định của “a > b” là “a ( b”

II. TẬP HỢP
Cho giao hội A. Nếu a là thành phần nằm trong luyện A tao viết lách a ( A.
Nếu a là thành phần ko nằm trong luyện A tao viết lách a ( A.
1. Cách xác lập luyện hợp
a. Cách liệt kê
Viết toàn bộ thành phần của giao hội vô đằm thắm vết {}, những thành phần xa nhau vì thế vết phẩy (,)
Ví dụ: A = {1,2,3,4,5}
b. Cách nêu đặc thù đặc trưng
Chỉ đi ra đặc thù đặc thù cho những thành phần của luyện ê.
Ví dụ: A = {x ( (|2x 2 – 5x + 3 = 0}
Ta thông thường minh hoạ giao hội vì thế một đàng cong kín gọi là biểu đồ vật Ven.


2. Tập thích hợp rỗng: Là giao hội ko chứa chấp thành phần này. Ký hiệu (.
3. Tập thích hợp con cái của một luyện hợp
Tập thích hợp con cái – Tập thích hợp vì thế nhau

+ + +

4. Hai giao hội vì thế nhau:

III. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP
1. Phép giao: A(B = {x ( x (A và x (B}2. Phép hợp: A(B = {x ( x (A hoặc x (B}


3. Hiệu của nhì luyện hợp: AB = {x (x (A và x (B}4

Xem thêm: công thức