chuyên đề toán 3

Bài tập dượt toán nâng lên lớp 3

Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 3 là tư liệu tổ hợp những bài bác tập dượt toán nâng lên lớp 3 hoặc, hữu ích, bao hàm những Việc theo đuổi những đề chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành cho những em học viên, cha mẹ và thầy giáo viên xem thêm và tiếp thu kiến thức.

Bạn đang xem: chuyên đề toán 3

1. Dạng Tính nhanh

A. Dạng 1: Tính nhanh chóng (rút quá số chung)

(Yêu cầu: Tính nhanh chóng. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. phân tách kết quả 2 quá số. Phân tích kết quả 2 quá số rồi tính sản phẩm.)

Ví dụ: 24 × 5 + 24 × 3 + 24 × 2

Giải:

24 × 5 + 24 × 3 + 24 × 2

= 24 × (5 + 3 + 2)

= 24 × 10

= 240

B. Dạng 2: Tính nhanh chóng ( một vế vì thế không)

Ví dụ: ( 18 - 9 × 2) × ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Giải:

( 18 - 9 × 2) × ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) × 30

= 0 × 30

= 0

C. Dạng 3: Tính nhanh chóng (ghép số)

Ví dụ 1: 3 × 2 × 25 × 5

Giải:

3 × 2 × 25 × 5

= (3 × 25) × (2 × 5)

= 75 × 10

= 750

Ví dụ 2: 47 + 62 + 13 + 78

Giải:

47 + 62 + 12 + 78

= (47 + 13) + (62 + 78)

= 60 + 140

Xem thêm: các công thức hình học lớp 9

= 200

D. Dạng 4: Tính nhanh chóng (Tổng mặt hàng số)

Ví dụ: 7 + 7 + 7 + 7 + ......... + 7 - 777 ( đem 111 số 7 )

Giải:

7 + 7 + 7 + 7 + ......... + 7 - 777 ( đem 111 số 7 )

= 7 × 111 – 777

= 777 – 777

= 0

2. Tìm x

Ví dụ 1: x × 5 + 122 + 236 = 633

Giải:

x × 5 + 122 + 236 = 633

x × 5 + 122 = 633 – 236

x × 5 + 122 = 397

x × 5 = 397 – 122

x × 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

Ví dụ 2: 357 : x = 5 dư 7

Giải:

357 : x = 5 dư 7

x × 5 + 7 = 357

x × 5 = 350

x = 350 : 5

x = 70

Xem thêm: tính tích phân bằng mathematica

3. Giải toán lời nói văn

a. Các Việc tính Chu vi, Diện tích của một hình:

b. Các Việc về Quãng đàng - Thời gian

c. Các Việc tính tỉ lệ

d. Các Việc về chi phí Việt Nam

e. Các Việc tương quan cho tới rút về đơn vị

g. Các Việc về trồng cây – viết số trang

(Tải tư liệu nhằm coi tương đối đầy đủ và cụ thể những dạng bài bác Nâng cao lớp 3)

.....................................

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 3. Hình như, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập dượt môn Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác đua đạt sản phẩm cao.