có vô số số nguyên tố

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: có vô số số nguyên tố

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Phủ lăm le của mệnh đề “Có vô số số nguyên vẹn tố” là “Có hữu hạn số nguyên vẹn tố”.

Mệnh đề phủ lăm le sai.

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: trường colette

5

2 vote

avatar

  • quangcuong347
  • Đây là 1 trong Chuyên Viên, câu vấn đáp của những người này mang tính chất đúng chuẩn và tin tưởng cao

$P(x)$: "có vô số số nguyên tố" là đích vì thế đem vô số số bất ngờ. 

$\overline{P(x)}$: "số lượng số yếu tắc là hữu hạn"

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi văn 8

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí