cộng 2 phân số khác mẫu

Nội dung học tập toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số sẽ hỗ trợ toàn bộ những em thích nghi và tập luyện với bài bác tập dượt. Chúng bản thân nằm trong Vuihoc.vn lao vào bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé!

Phép nằm trong phân số sở hữu không giống gì với phép tắc nằm trong số tự động nhiên? Làm ra sao nhằm nằm trong nhì phân số? Nội dung học tập toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số sẽ hỗ trợ những em thích nghi và tập luyện qua bài tập dượt tự động luyện và phần chỉ dẫn giải bài bác tập dượt SGK. 

Bạn đang xem: cộng 2 phân số khác mẫu

Chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm nhé.

1. Phép nằm trong nhì phân số sở hữu hình mẫu số như thể nhau

Ví dụ: \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = ?

Toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì phân số sở hữu nằm trong hình mẫu số, tao nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi hình mẫu số.

2. Phép nằm trong nhì phân số sở hữu hình mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?

Bài tập dượt toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số, tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số tê liệt.

Chú ý: 

Chú ý toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập dượt tương quan cho tới phép tắc nằm trong phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{12}{25} + \frac{21}{25}

b) \frac{80}{99} + \frac{2}{99}

c) \frac{34}{12} +  \frac{5}{6}

d) \frac{7}{5}  +  \frac{5}{7}

Bài 2: So sánh

a) \frac{92}{37} + \frac{11}{37}\frac{23}{24} + \frac{1}{4}

b) \frac{6}{7} + \frac{1}{6} … \frac{3}{4} + \frac{4}{3}

Bài 3: Tìm y:  

y - \frac{5}{12} =  \frac{7}{8}

Bài 4: Có một xe hơi dịch rời bên trên phần đường AB kể từ điểm A tới điểm B. Trong giờ trước tiên, xe hơi lên đường được \frac{3}{8} quãng lối. Trong giờ thứ hai, xe hơi lên đường được \frac{5}{9} quãng lối. Hỏi nhập nhì giờ, xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

Ví dụ toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Luyện toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

4. Bài tập dượt tự động luyện phép tắc nằm trong phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{99}{100} +  \frac{3}{100}

b) \frac{7676}{250} + \frac{888}{250}

c) \frac{111}{121} + \frac{3}{11}

d) \frac{21}{20} + \frac{13}{15}

Bài 2: So sánh

a) \frac{34}{111} + \frac{2}{111}\frac{3}{4} + \frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} …  \frac{12}{25} +  \frac{1}{5}

Bài 3: Tìm nó biết: nó - \frac{12}{25} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}

Bài 4: Trong hội tử thi thao, Số huy chương vàng lúc lắc \frac{3}{7} tổng số huy chương. Số huy chương bạc lúc lắc \frac{7}{8} tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc lúc lắc từng nào phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)  \frac{102}{100}

b)  \frac{8564}{250}

c) \frac{144}{121}

d) \frac{23}{12}

Bài 2:

a) \frac{34}{111} +  \frac{2}{111} < \frac{3}{4}\frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} < \frac{12}{25}\frac{1}{5}

Bài 3: 

y =  \frac{76}{75}

Bài 4:  

Đáp án: \frac{73}{56}

Xem thêm: đề thi lại môn toán lớp 6

5. Giải bài bác tập dượt sách giáo khoa toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

5.1. Bài tập dượt SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a) \frac{2}{5} +  \frac{3}{5}

b) \frac{3}{4} + \frac{5}{4}

c) \frac{3}{8} + \frac{7}{8}

d) \frac{35}{25} + \frac{7}{25}

Lời giải:

Đáp án toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Bài 2: Điền nhập vị trí chấm:

Ôn tập dượt toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Lời giải:

Giải toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Khi tao thay đổi vị trí nhì phân số nhập một tổng thì tổng của bọn chúng bất biến.

Bài 3: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo nhập kho, xe hơi loại nhì gửi được \frac{3}{7} số gạo nhập kho. Hỏi cả nhì xe hơi gửi được từng nào số gạo nhập kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai dù tô: ... số gạo?

Giải:

Hai xe hơi gửi được:

\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7} (số gạo nhập kho)

Đáp số: \frac{5}{7} số gạo nhập kho.

5.2. Bài tập dượt SGK trang 127

Bài 1: Tính

a) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} 

b) \frac{9}{4} + \frac{3}{5}

c) \frac{2}{5} + \frac{4}{7}

d) \frac{3}{5} + \frac{4}{3}

Lời giải:

Giải bài bác tập dượt toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Bài 2: Tính ( bám theo mẫu) :

Ôn toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Lời giải:

Luyện tập dượt toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số

Bài 3: Một xe pháo xe hơi giờ đầu chạy được \frac{3}{8} quãng lối, giờ loại nhì chạy được \frac{2}{7} quãng lối. chất vấn sau nhì giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng lối ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu: \frac{3}{8} quãng đường

Giờ sau: \frac{2}{7} quãng đường

Cả nhì giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau nhì giờ xe hơi tê liệt chạy được là:

\frac{3}{8}  +  \frac{2}{7} = \frac{37}{56} (quãng đường)

Xem thêm: trường marie curie hải phòng

Đáp số:  \frac{37}{56} quãng lối.

Vuihoc vẫn ra mắt cho tới những em nội dung cơ bạn dạng về toán lớp 4 phép tắc nằm trong phân số. Hãy xem thêm thêm thắt những nội dung về những phép tắc tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều loại bài bác tập dượt nhằm những em tự động ôn luyện mỗi ngày.