công thức hình lớp 10Việc ghi nhớ đúng mực một công thức Toán lớp 10 vô hàng nghìn công thức ko cần là sự việc đơn giản, với mục tiêu hùn học viên đơn giản rộng lớn trong những công việc ghi nhớ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược Công thức giải nhanh chóng Hình học tập lớp 10 học tập kì 1 & học tập kì 2 cụ thể nhất. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 10 rộng lớn.

Mục lục công thức Hình học tập lớp 10

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

  Bạn đang xem: công thức hình lớp 10

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học

+ Quy tắc hình bình hành:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Cho hình bình hành ABCD, tớ có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

(Tổng nhì vectơ cạnh cộng đồng điểm đầu của một hình bình hành vì như thế vectơ lối chéo cánh với nằm trong điểm đầu ê.)

+ Tính hóa học của quy tắc với những vectơ

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Với thân phụ vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất tùy ý tớ có

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (tính hóa học phó hoán)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (tính hóa học kết hợp)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất (tính hóa học của vectơ - không)

+ Quy tắc thân phụ điểm

Với thân phụ điểm A, B, C tùy ý, tớ luôn luôn có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Quy tắc trừ: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Với 4 điểm A, B, C, D bất kì, tớ luôn luôn có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Công thức trung điểm:

- Điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Khi và chỉ Khi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Với từng điểm M bất kì tớ có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Công thức trọng tâm

- G là trung điểm của tam giác ABC Khi và chỉ Khi Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Với từng điểm M bất kì tớ có: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Tính hóa học tích của vectơ với cùng 1 số

Với nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất bất kì, với từng số h và k, tớ có

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Điều khiếu nại nhằm nhì vectơ nằm trong phương:

Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất nằm trong phương là với một trong những k nhằm Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Phân tích một vectơ theo dõi nhì vectơ ko nằm trong phương

Cho nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất ko nằm trong phương. Khi ê từng vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất đều phân tách được một cơ hội độc nhất theo dõi nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất, tức là với độc nhất cặp số h, k sao mang đến Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hệ trục tọa độ

- Hai vectơ vì như thế nhau:

Nếu Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = (x; y) và Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = (x'; y') thì Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tọa phỏng của vectơ

Cho nhì điểm A(xA; yA) và B(xB; yB) thì tớ với Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = (xB - xA; yB - yA)

- Cho Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = (u1; u2) và Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất = (v1; v2). Khi đó

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tọa phỏng trung điểm của đoạn thẳng

Cho đoạn trực tiếp AB với A(xA; yA), B(xB; yB) và I(xI; yI) là trung điểm của AB

Khi ê tớ với Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tọa phỏng trọng tâm của tam giác

Cho tam giác ABC với A(xA; yA), B(xB; yB), C(xC; yC). Khi ê tọa phỏng trọng tâm G(xG; yG) của tam giác ABC là:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học

1. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ

- Cho nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất đều không giống vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất là một trong những, kí hiệu là Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Tính hóa học của tích vô hướng

Với thân phụ vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất bất kì và từng số k tớ có:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất (tính hóa học phó hoán)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất (tính hóa học phân phối)

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hai vectơ vuông góc: Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất a1b1 + a2b2 = 0

+ Độ lâu năm của vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Xem thêm: hinh da dien

+ Góc thân mật nhì vectơ

Cho Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất đều không giống vectơ Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất thì tớ có:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Khoảng cơ hội thân mật nhì điểm A(xA; yA) và B(xB; yB):

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

2. Các hệ thức lượng vô tam giác

+ Hệ thức lượng vô tam giác vuông

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

BC2 = AB2 + AC (định lý Py-ta-go)

AB2 = BH.BC; AC2 = CH.BC

AH2 = BH.CH

AH.BC = AB.AC

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Định lý côsin

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c thì

a2 = b2 + c2 - 2bc cosA

b2 = a2 + c2 - 2ac cosB

c2 = a2 + b2 - 2ab cosC

Hệ trái ngược quyết định lý côsin

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Công thức phỏng lâu năm lối trung tuyến

Cho tam giác ABC với BC = a, CA = b, AB = c. Gọi ma, mb, mc là phỏng lâu năm những lối trung tuyến theo lần lượt vẽ kể từ những đỉnh A, B và C của tam giác. Khi ê tớ có

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Định lý sin

Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c và R là nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp, tớ có:

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

3. Công thức tính diện tích S tam giác

Cho tam giác ABC với BC = a, CA = b, AB = c.

ha; hb; hc theo lần lượt là phỏng lâu năm lối cao kẻ kể từ A, B và C của tam giác ABC.

R và r theo lần lượt là nửa đường kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp, nội tiếp tam giác và p = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất là nửa chu vi của tam giác ABC. Khi ê tớ có

Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

+ Đặc biệt

Tam giác vuông: S = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhấtx tích nhì cạnh góc vuông

Tam giác đều cạnh a: S = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Hình vuông cạnh a: S = a2

Hình chữ nhật: S = lâu năm x rộng

Hình bình hành ABCD: S = lòng x độ cao hoặc S = AB.AD.sinA

Hình thoi ABCD: S = lòng x độ cao

S = AB.AD.sinA

S = Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhấtx tích hai tuyến phố chéo

Hình tròn: S = πR2 (R là phân phối kính)

Xem thêm thắt tổ hợp công thức môn Toán lớp 10 không hề thiếu và cụ thể khác:

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 5 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức giải nhanh chóng Toán lớp 10 Chương 6 Đại số cụ thể nhất

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.