công thức tính diện tích toàn phần của hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong số vô toán học tập và là 1 trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao rời khỏi Khi tảo một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông thắt chặt và cố định.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích toàn phần của hình nón

>> Xem tăng cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp mặt hàng.

Diện tích xung quang quẻ hình nón bởi vì tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với đàng sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn trặn đấy hình nón
 • l: đàng sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bởi vì diện tích S xung quang quẻ hình nón công với diện tích S mặt mũi lòng hình nón.

Xem thêm: thể tích chỏm cầu

Trong đó:

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: đàng sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón bởi vì một trong những phần tía diện tích S mặt mũi đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là đàng cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những chúng ta cũng có thể đơn giản và dễ dàng vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và đàng sinh nhằm tính.

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 12 hk1

Tác giả

Bình luận