công thức toán cấp 1

Nhằm hùn những em học viên dễ dàng và đơn giản khối hệ thống lại toàn cỗ công thức toán đái học tập. Để ôn luyện cho những kì đua như đua học tập kì 1, đua học tập kì 2, đua vô lớp 6. Chúng tôi tiếp tục khối hệ thống lại toàn cỗ công thức toán đái học tập một cơ hội tương đối đầy đủ và logic nhất.

Thông báo:  Giáo án, tư liệu không tính tiền, và những trả lời trường hợp hi hữu Lúc dạy dỗ online đem bên trên Nhóm nghề giáo 4.0 quý khách nhập cuộc nhằm vận tải tư liệu, giáo án, và kinh nghiệm tay nghề dạy dỗ nhé!

Bạn đang xem: công thức toán cấp 1

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

  • a + b + c là biểu thức đem trị tía chữ,
  • Mỗi thứ tự thay cho chữ thông qua số tớ tính được một độ quý hiếm của biểu thức a + b+ c

BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ PHÉP NHÂN PHÉP CHIA
a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

a x b = c

a, b là quá số

c là tích

a : b = c

a là số bị chia

b là số chia

c là thương

Xem thêm: bình phương số phức

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

                  PHÉP TÍNH

TÍNH CHẤT

CỘNG NHÂN
GIAO HOÁN a + b = b + a a x b = b x a
KẾT HỢP (a + b) + c = a + (b + c) (a x b) x c = a x (b x c)
  • Nhân một vài với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một vài với cùng 1 hiệu: a x (b – c ) = a x b – a x c
  • Chia một vài cho 1 tích: a : (b x c) = (a : b) : c
  • Chia một tích cho 1 số: (a x b) : c = (a : c) x b

DẤU HIỆU CHIA HẾT

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO
2 Các số đem chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8
5 Các số đem chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5
9 Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 9
3 Các số đem tổng những chữ số phân chia không còn cho tới 3

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

  1. Nếu vô biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn, nhưng mà chỉ mất luật lệ nằm trong, luật lệ trừ hoặc luật lệ nhân, luật lệ phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính bám theo trật tự kể từ trái ngược lịch sự nên.
  1. Nếu vô biểu thức không tồn tại vết ngoặc đơn, nhưng mà đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước rồi nằm trong, trừ sau.
  1. Nếu vô biểu thức đem vết ngoặc đơn thì tớ tiến hành những luật lệ tính đem vô vết ngoặc đơn trước (theo trật tự như quy tắc 1, 2).

TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

·     Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

x = b – a

·    Tìm quá số của tích: xx a = b hoặc a x x  = b

x = b : a

· Tìm số bị trừ:               x – a = b

x = b +a

·  Tìm số bị chia:      x : a = b

x = b x a

·     Tìm số trừ:                  a – x = b

x = a – b

Xem thêm: lý thuyết sự đồng biến nghịch biến của hàm số

·  Tìm số chia:          a : x = b

x = a : b

ẢNH CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

BẢN WORD CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

Tải tư liệu không tính tiền ở đây