công thức toán lớp 7 học kì 1Việc lưu giữ đúng mực một công thức Toán lớp 7 vô hàng trăm ngàn công thức ko cần là sự việc đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu canh ty học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong các công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Toán lớp 7 Học kì 1 Đại số & Hình học tập vừa đủ, cụ thể nhất. Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Toán lớp 7 rộng lớn.

Công thức Toán lớp 7 Học kì 1

Lý thuyết Toán 7 sách mới:

Bạn đang xem: công thức toán lớp 7 học kì 1

 • Lý thuyết Toán 7 Kết nối trí thức Học kì 1

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Chân trời tạo nên Học kì 1

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Cánh diều Học kì 1

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Công thức Toán 7 Học kì 1 (sách cũ)

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số

1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số viết lách được bên dưới dạng phân số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất với a, b ∈ Z, b ≠ 0

Kí hiệu hội tụ số hữu tỉ: Q

2. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu không tồn tại ước thành phần không giống 2 và 5 thì phân số ê viết lách được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu sở hữu ước thành phần không giống 2 và 5 thì phân số ê viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

3. Các luật lệ toán tiến hành vô hội tụ số hữu tỉ Q

+) Cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Đưa số hữu tỉ về dạng phân số nằm trong kiểu mẫu dương

* Cộng nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Trừ nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Chú ý: Khi trả một vài hạng kể từ vế này sang trọng vế ê của một đẳng thức, tớ cần thay đổi vết số hạng ê.

Với từng x, nó, z ∈ Q: x + nó = z ⇒ x = z – nó.

* Nhân nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Chia nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

4. Giá trị vô cùng của một vài hữu tỉ x.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Tính chất: Với từng x ∈ Q thì |x| ≥ 0; |x| = |-x|; |x| ≥ x

5. Viết những công thức tính lũy quá của một vài hữu tỉ.

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

- Tích của nhì luỹ quá nằm trong cơ số: xm . xn = xm + n

- Thương của nhì luỹ quá nằm trong cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

- Luỹ quá của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

- Luỹ quá của một tích: (x . y)n = xn . yn

- Luỹ quá của một thương: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất (y ≠ 0)

6. Tỉ lệ thức

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhì tỉ số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất.

- Từ đẳng thức a . d = b . c tớ rất có thể suy đi ra được những tỉ trọng thức sau:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

7. Tính hóa học của sản phẩm tỉ số cân nhau.

- Tính hóa học của sản phẩm tỉ số cân nhau (với ĐK những biểu thức sở hữu nghĩa)

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

8. Quy ước thực hiện tròn xoe số

- Trường ăn ý 1: Nếu chữ số trước tiên trong những chữ số bị vứt đi nhỏ rộng lớn 5 thì tớ không thay đổi thành phần sót lại. Trong tình huống số vẹn toàn thì tớ thay cho những chữ số bị vứt đi vị những chữ số 0.

- Trường ăn ý 2: Nếu chữ số trước tiên trong những chữ số bị vứt đi to hơn hoặc vị 5 thì tớ nằm trong thêm một vô chữ số sau cùng của thành phần sót lại. Trong tình huống số vẹn toàn thì tớ thay cho những chữ số bị vứt đi vị những chữ số 0.

9. Số vô tỉ. Căn bậc hai

- Số vô tỉ là số viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần trả.

- Kí hiệu tập dượt số vô tỉ: I

- Căn bậc nhì của một vài a ko âm là một vài x sao mang lại x2 = a

Xem thêm: trường nguyễn hiền quận 7

- Số dương a sở hữu trúng nhì căn bậc nhì, một vài dương kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và một vài âm kí hiệu là -Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

10. Số thực

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi cộng đồng là số thực

- Tập ăn ý số thực: R

Ta có: R = Q ∪ I

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học

1. Hai góc đối đỉnh

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hai góc đối đỉnh là nhì góc tuy nhiên từng cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc ê.

- Hai góc đối đỉnh thì vị nhau: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

2. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

- Hai đường thẳng liền mạch xx’, yy’ rời nhau và trong những góc tạo ra trở thành sở hữu một góc vuông được gọi là hai tuyến đường trực tiếp vuông góc và được kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Thừa nhận đặc điểm sau: Có một và duy nhất đường thẳng liền mạch a’ trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng liền mạch a mang lại trước.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

3. Đường trung trực của đoạn trực tiếp

- Đường trực tiếp vuông góc với một quãng trực tiếp tại trung điểm của chính nó được gọi là lối trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

- Khi xy là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB tớ cũng nói: Hai điểm A và B là đối xứng cùng nhau qua loa đường thẳng liền mạch xy.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

xy là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB thì Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

4. Các góc tạo ra vị một đường thẳng liền mạch rời hai tuyến đường thẳng:

Đường trực tiếp c rời hai tuyến đường trực tiếp a, b và tạo ra trở thành những cặp góc:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- So le trong: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Đồng vị: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Trong nằm trong phía: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song

- Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song là hai tuyến đường trực tiếp không sở hữu điểm chung.

- Dấu hiệu nhận thấy hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song: Nếu đường thẳng liền mạch c rời hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong những góc tạo ra trở thành sở hữu một cặp góc sánh le vô cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị vị nhau) thì a và b tuy vậy song cùng nhau. Kí hiệu: a // b

6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng liền mạch tuy vậy song

+) Tiên đề: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch chỉ tồn tại một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch ê.

+) Tính chất: Nếu một đường thẳng liền mạch rời hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song thì:

- Hai góc sánh le vô vị nhau

- Hai góc đồng vị vị nhau

- Hai góc vô nằm trong phía bù nhau

+) Nếu a // b thì:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Xem tăng tổ hợp công thức môn Toán lớp 7 vừa đủ và cụ thể khác:

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: hoc them toan lop 8

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung công tác học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.