cực tiểu

Điểm cực to, điểm cực tiểu của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt cực kỳ trị, ĐK đầy đủ, quy tắc thám thính cực kỳ trị của hàm số

Cực đạicực tiểu của hàm số được học tập ở bài xích 2 (Cực trị hàm số) nằm trong công tác toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: cực tiểu

Gồm sở hữu những khái niệm: điểm cực to của hàm số, điểm cực tiểu của hàm số, độ quý hiếm cực to của hàm số, độ quý hiếm cực tiểu của hàm số, điểm cực kỳ trị của vật dụng thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực to của hàm số" và "điểm cực to của vật dụng thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt cực kỳ trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực to, cực tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: đề minh họa anh 2021

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc thám thính cực to, cực tiểu của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ sở hữu quy tắc thám thính cực kỳ trị như sau:

quy tắc 1 thám thính cực kỳ trị hàm số

Xem thêm: cách tính độ dài vecto

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ sở hữu quy tắc thám thính cực kỳ trị của hàm số:

quy tắc thám thính cực kỳ trị của hàm số

Bài ghi chép cực trị hàm sốcác quy tắc thám thính cực kỳ trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn vẫn gọi.