đáp án đề thi đại học môn sinh năm 2011

Đề đua & Đáp án tuyển chọn sinh Đại học tập – Cao đẳng năm 2011

Để nắm rõ, máy các bạn cần sở hữu Acrobat Reader. Nhấn vào đây để tải về nếu như ko có

Bạn đang xem: đáp án đề thi đại học môn sinh năm 2011

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khối A

         Đề đua môn Toán

         Đề đua môn Lý

         Đề đua môn Hóa

         Đáp án môn Toán

         Đáp án môn Lý

         Đáp án môn Hóa

 Khối B

          Đề đua môn Toán

         Đề đua môn Hóa 

         Đề đua môn Sinh 

          Đáp án môn Toán

         Đáp án môn Hóa

         Đáp án môn Sinh

Khối C

         Đề đua môn Văn

         Đề đua môn Sử

         Đề đua môn Địa

         Đáp án môn Văn

         Đáp án môn Sử

         Đáp án môn Địa

Khối D

         Đề đua môn Toán

         Đề đua môn Văn

         Đề đua giờ đồng hồ Anh

         Đáp án môn Toán

         Đáp án môn Văn

         Đáp án giờ đồng hồ Anh

         Đề đua giờ đồng hồ Pháp

         Đề đua giờ đồng hồ Nga

         Đề đua giờ đồng hồ Trung

         Đáp án giờ đồng hồ Pháp

         Đáp án giờ đồng hồ Nga

         Đáp án giờ đồng hồ Trung

         Đề đua giờ đồng hồ Đức

         Đề đua giờ đồng hồ Nhật

         Đáp án giờ đồng hồ Đức

         Đáp án giờ đồng hồ Nhật

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Khối A

Xem thêm: giải phương trình bậc hai

         Đề đua môn Toán

        Đề đua môn Lý

         Đề đua môn Hóa

         Đáp án môn Toán

        Đáp án môn Lý

         Đáp án môn Hóa

Khối B

         Đề đua môn Toán

         Đề đua môn Hóa

         Đề đua môn Sinh

         Đáp án môn Toán

         Đáp án môn Hóa

         Đáp án môn Sinh

Khối C

         Đề đua môn Văn

         Đề đua môn Sử

         Đề đua môn Địa

         Đáp án môn Văn

         Đáp án môn Sử

         Đáp án môn Địa

Khối D

         Đề đua môn Toán

         Đề đua môn Văn

         Đề đua giờ đồng hồ Anh

         Đáp án môn Toán

         Đáp án môn Văn

         Đáp án giờ đồng hồ Anh

         Đề đua giờ đồng hồ Nga

         Đề đua giờ đồng hồ Trung

         Đề đua giờ đồng hồ Pháp

         Đáp án giờ đồng hồ Nga

         Đáp án giờ đồng hồ Trung

         Đáp án giờ đồng hồ Pháp 

Xem thêm: cho tam giác abc ab