đáp án trắc nghiệm


Trọn cỗ 1100 Câu căn vặn trắc nghiệm GDCD 12 với đáp án năm 2023 được biên soạn bám sát theo đòi nội dung từng bài học kinh nghiệm với không thiếu những Lever nhận ra, thông hiểu, áp dụng. Hi vọng với cỗ thắc mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo công dân 12 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn GDCD 12.

Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2023 (có đáp án)

 • Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2023 (mới nhất)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài một năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân nhập một số trong những nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân nhập một số trong những nghành nghề của cuộc sống xã hội (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng trong những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng trong những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ phiên bản (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ phiên bản (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân mái ấm (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân mái ấm (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc cải cách và phát triển của công dân (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc cải cách và phát triển của công dân (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc cải cách và phát triển bền vững và kiên cố của nước nhà (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc cải cách và phát triển bền vững và kiên cố của nước nhà (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Pháp luật với độc lập và sự cải cách và phát triển tiến bộ cỗ của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 với đáp án

Câu 1: Hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế non sông phát hành và được đáp ứng tiến hành vì chưng quyền lực tối cao non sông là định nghĩa của

Bạn đang xem: đáp án trắc nghiệm

A. Pháp luật.

B. Quy chế.

C. Quy ấn định.

D.Pháp mệnh lệnh.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vì chưng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 2: Chủ thể này với trách cứ nhiệm đáp ứng mang đến pháp lý được người xem thực hiện và vâng lệnh nhập thực tế?

A. Công dân.

B. Xã hội.

C. Tổ chức.

D. Nhà nước.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vì chưng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 3: Pháp luật được Nhà nước phát hành và đảm bảo an toàn tiến hành bằng

A. Ý chí của Nhà nước.

B. Quyền lực Nhà nước.

C. Ý thức tự động giác của công dân.

D. Dư luận xã hội.

Lời giải:

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử công cộng vì thế Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vì chưng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 4: Nội dung này tiếp sau đây không nên là đặc thù của pháp luật?

A. Tính quy phạm thịnh hành.

B. Tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng.

C. Tính thuyết phục.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

Lời giải: 

Đặc trưng của pháp lý thể hiện tại ở tính quy phạm thịnh hành, tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng và tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 5:   Đặc trưng tạo ra sự độ quý hiếm vô tư, đồng đẳng của pháp lý là

A. Tính quy phạm thịnh hành.

B. Tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Cả A, B và C.

Lời giải: 

Tính quy phạm thịnh hành tạo ra sự độ quý hiếm vô tư, đồng đẳng của pháp lý, vì thế bất kì ai ở nhập ĐK, thực trạng chắc chắn cũng nên ứng xử theo đòi nguyên hình được pháp lý quy ấn định.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 6: Đặc trưng này là điểm sáng phân biệt quy phạm pháp lý với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm thịnh hành.

B. Tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Tính dạy dỗ, thuyết phục.

Lời giải: 

Pháp luật với tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng tức là quy ấn định đề nghị công cộng so với toàn bộ từng cá nhân

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 7: Nội dung văn phiên bản vì thế cơ sở cấp cho bên dưới phát hành ko được ngược với nội dung văn phiên bản vì thế cơ sở cấp cho bên trên phát hành là đáp ứng đặc thù này tiếp sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thịnh hành.

B. Tính quyền lực tối cao, đề nghị công cộng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày nội dung.

Lời giải: 

Nội dung của văn phiên bản vì thế cơ sở cấp cho bên dưới phát hành (có hiệu lực thực thi pháp lí thấp hơn) ko được ngược với nội dung của văn phiên bản vì thế cơ sở cấp cho bên trên nhằm mục tiêu đáp ứng đặc thù tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng, nhằm mục tiêu tạo sự thống nhất của khối hệ thống pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 8: Pháp luật đem thực chất của

A. Giai cấp cho cụ quyền.

B. Giai cấp cho tiến bộ cỗ nhất.

C. Mọi giai cấp cho.

D. Dân tộc.

Lời giải: 

Các quy phạm pháp lý vì thế non sông phát hành phù phù hợp với ý chí của giai cấp cho cụ quyền nhưng mà non sông là thay mặt đại diện.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 9: Pháp luật VN thể hiện tại quyền thực hiện mái ấm của quần chúng. # làm việc trên

A. Lĩnh vực kinh tế

B. Lĩnh vực chủ yếu trị

C. Lĩnh vực xã hội

D. Tất cả từng lĩnh vực

Lời giải: 

Pháp luật nước CHXHCN VN đem thực chất của giai cấp cho người công nhân và quần chúng. # làm việc bên dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản VN, thể hiện tại quyền thực hiện mái ấm của quần chúng. # làm việc bên trên toàn bộ từng nghành nghề.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 10: Pháp luật ở bất kì xã hội này đều mang

A. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất xã hội.

B. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất thời đại.

C. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất lịch sử dân tộc.

D. Bản hóa học giai cấp cho và thực chất dân tộc

Lời giải: 

Các đặc thù của pháp lý đã cho chúng ta biết pháp lý vừa vặn đem thực chất giai cấp cho, vừa vặn đem thực chất xã hội.

Đáp án nên cần chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 với đáp án

Câu 1: Quá trình sinh hoạt với mục tiêu thực hiện mang đến những quy ấn định của pháp lý cút nhập cuộc sống đời thường, phát triển thành hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai là nội dung của định nghĩa này bên dưới đây?

A. Ban hành pháp lý.

B. Thực hiện tại pháp lý.

C. Xây dựng pháp lý.

D. Phổ biến chuyển pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình sinh hoạt với mục tiêu thực hiện mang đến những quy ấn định của pháp lý cút nhập cuộc sống đời thường, phát triển thành hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 2: Pháp luật cút nhập cuộc sống nếu lúc nhập cuộc nhập những mối quan hệ xã hội ví dụ, trong những thực trạng, ĐK ví dụ, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử ra sao với quy ấn định của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù hợp ý.

C. Gắn ngay lập tức.

D. Chuẩn mực.

Lời giải:

Pháp luật cút nhập cuộc sống nếu lúc nhập cuộc nhập những mối quan hệ xã hội ví dụ, trong những thực trạng, ĐK ví dụ, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử phù phù hợp với quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 3: Nội dung này ko nên là kiểu dáng tiến hành pháp luật?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Phổ biến chuyển pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình thông thường xuyên nhập cuộc sống đời thường, với việc nhập cuộc của cá thể, tổ chức triển khai và Nhà nước bao hàm tư hình thức: Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, vâng lệnh pháp lý và vận dụng pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 4: Sử dụng pháp lý được hiểu là công dân dùng đích thị đắn những quyền của tôi, thực hiện những gì nhưng mà pháp luật:

A. Quy ấn định nên thực hiện.

B. Cho quy tắc thực hiện.

C. Quy ấn định cấm thực hiện.

D. Không được chấp nhận thực hiện.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai dùng đích thị đắn những quyền của tôi, thực hiện những gì nhưng mà pháp lý được chấp nhận thực hiện.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức triển khai tiến hành không thiếu những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy ấn định nên thực hiện là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Thi hành pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai tiến hành không thiếu những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy ấn định nên thực hiện.

Đáp án nên cần chọn là: B

Xem thêm: số đường chéo của đa giác

Câu 6: Cá nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Tuân thủ pháp lý là những nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 7: Hình thức tiến hành pháp lý này tiếp sau đây với đơn vị tiến hành không giống với những kiểu dáng còn lại?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, vâng lệnh pháp lý với đơn vị tiến hành là cá thể, tổ chức triển khai. Chủ thể tiến hành của vận dụng pháp lý là những cơ sở, công chức non sông với thẩm quyền.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 8: Cơ quan liêu, công chức non sông với thẩm quyền địa thế căn cứ nhập những quy ấn định của pháp lý nhằm phát hành những ra quyết định nhập quản ngại lí, quản lý và điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Áp dụng pháp lý là những cơ sở, công chức non sông với thẩm quyền địa thế căn cứ nhập những quy ấn định của pháp lý nhằm phát hành những ra quyết định nhập quản ngại lí, quản lý và điều hành.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 9: Hành vi ngược pháp lý, với lỗi, vì thế người dân có năng lượng trách cứ nhiệm pháp lí tiến hành, xâm e những mối quan hệ xã hội được pháp lý bảo đảm là nội dung của định nghĩa này sau đây?

A. Vi phạm pháp lý.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

D. Trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.

Lời giải:

Vi phạm pháp lý là hành động ngược pháp lý, với lỗi, vì thế người dân có năng lượng trách cứ nhiệm pháp lí tiến hành, xâm e những mối quan hệ xã hội được pháp lý bảo đảm.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện những việc ko được tuân theo quy ấn định của pháp lý là hành động ngược pháp lý nằm trong loại

A. Hành động.

B. Không hành vi.

C. Có thể hành vi.

D. Có thể ko hành vi.

Lời giải:

Hành vi ngược luật rất có thể là hành vi – thực hiện những việc ko được tuân theo quy ấn định của pháp lý, hoặc ko hành vi – ko thực hiện những viêc nên tuân theo quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 với đáp án

Câu 1: Mọi công dân, phái mạnh, nữ giới với những dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không biến thành phân biệt xử sự trong những việc tận hưởng quyền, tiến hành nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo đòi quy ấn định của pháp lý là nội dung của định nghĩa này bên dưới đây?

A. Công vì chưng trước pháp lý.

B. Bình đẳng trước pháp lý.

C. Công dân trước pháp lý.

D. Trách nhiệm trước pháp lý.

Lời giải:

Bình đẳng trước pháp lý là từng công dân, phái mạnh, nữ giới với những dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không biến thành phân biệt xử sự trong những việc tận hưởng quyền, tiến hành nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo đòi quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 2: Đảm bảo quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý là trách cứ nhiệm của

A. Tất cả từng công dân.

B. Tất cả từng cơ sở non sông.

C. Nhà nước và công dân.

D. Nhà nước và xã hội.

Lời giải:

Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ Tức là đồng đẳng về tận hưởng quyền và thực hiện nhiệm vụ trước non sông và xã hội theo đòi quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 3: Ngoài việc đồng đẳng về tận hưởng quyền, công dân còn đồng đẳng nhập việc

A. Thi hành nhiệm vụ.

B. Thực hiện tại trách cứ nhiệm.

C. Thực hiện tại nhiệm vụ.

D. Thi hành trách cứ nhiệm.

Lời giải:

Mọi công dân đều thừa kế quyền và nên tiến hành nhiệm vụ của tôi.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 4: Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa kế quyền và với nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ cơ cho tới đâu dựa vào vào

A. Khả năng, ĐK và thực trạng của từng người.

B. Năng lực, ĐK và ý thức của từng người.

C. Điều khiếu nại, thực trạng và quyết tâm của từng người.

D. Hoàn cảnh, niềm tin cẩn, ĐK ví dụ của từng người.

Lời giải:

Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa kế quyền và với nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ cơ cho tới đâu tùy theo năng lực, ĐK và thực trạng của từng người.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 5: Mối mối quan hệ thân thiết quyền của công dân và nhiệm vụ của công dân?

A. Khăng khít.

B. Chặt chẽ.

C. Không tách tách.

D. Tách tách.

Lời giải:

Quyền của công dân ko tách tách nhiệm vụ của công dân.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 6: Bất kì công dân này vi phạm pháp lý đều nên phụ trách về hành động vi phạm của tôi và nên bị xử lí theo đòi quy ấn định của pháp lý là nội dung của định nghĩa này bên dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền.

B. Bình đẳng về nhiệm vụ.

C. Bình đẳng trước pháp lý.

D. Bình đẳng về trách cứ nhiệm pháp lí.

Lời giải:

Bình đẳng về trách cứ nhiệm pháp lí là bất kì công dân này vi phạm pháp lý đều nên phụ trách về hành động vi phạm của tôi và nên bị xử lí theo đòi quy ấn định của pháp lý.

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 7: Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và cường độ vi phạm như nhau, nhập một thực trạng như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết nhập cỗ máy non sông cho tới người làm việc thông thường đều nên phụ trách pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị.

B. Phân biệt xử sự.

C. Phân biệt địa điểm.

D. Khác biệt.

Lời giải:

Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và cường độ vi phạm như nhau, nhập một thực trạng như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết nhập cỗ máy non sông cho tới người làm việc thông thường đều nên phụ trách pháp lí như nhau, ko phân biệt xử sự.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 8: Việc tiến hành những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy ấn định là ĐK ra sao nhằm công dân dùng những quyền của mình?

A. Quan trọng.

B. Cần thiết.

C. Tất yếu hèn.

D. Cơ phiên bản.

Lời giải:

Đối với công dân, việc tiến hành những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy ấn định là ĐK quan trọng nhằm dùng những quyền của tôi.

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 9: Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, hoàn mỹ khối hệ thống pháp lý, thực hiện hạ tầng pháp lí mang đến việc xử lí từng hành động xâm e quyền và quyền lợi của công dân, non sông và xã hội nhằm nhằm mục tiêu đáp ứng mang đến từng công dân đồng đẳng về

A. Quyền và nhiệm vụ.

B. Trách nhiệm và nhiệm vụ.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm công dân.

Lời giải:

Để đáp ứng mang đến từng công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, hoàn mỹ khối hệ thống pháp lý phù phù hợp với từng giai đoạn chắc chắn, thực hiện hạ tầng pháp lí mang đến việc xử lí từng hành động xâm e quyền và quyền lợi của công dân, non sông và xã hội.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 10: Trường hợp ý này tại đây vi phạm sự đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân?

A. Cùng với những ĐK như nhau tuy nhiên công ty lớn X nên đóng góp thuế còn công ty lớn Y ko nên đóng góp thuế.

B. Nữ kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc được kết duyên tuy nhiên phái mạnh nên đầy đủ trăng tròn tuổi hạc vừa mới được kết duyên.

C. Học sinh là con trẻ của mình thương binh, liệt sĩ, học viên bần hàn được miễn, rời chi phí khóa học.

D. Học sinh đang được sinh sống ở những địa phận trở ngại như miền núi, vùng sâu sắc, vùng xa cách, vùng biên cương và hải hòn đảo được nằm trong điểm ưu tiên khi thi đua ĐH.

Lời giải:

Xem thêm: cac dau hieu chia het

Công ty X và Y với nằm trong ĐK như nhau nên tiếp tục nên tiến hành quyền và nhiệm vụ tương đương nhau, tuy nhiên công ty lớn X nên đóng góp thuế còn công ty lớn Y ko nên đóng góp thuế là vi phạm đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.

Đáp án nên cần chọn là: A

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official