đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 4

Đề cương ôn luyện Toán lớp 4 học tập kỳ 2

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 bao bao gồm những dạng bài bác luyện trọng tâm và những dạng đề thi đua tự động luyện canh ty những em học viên ôn luyện ôn thi đua sẵn sàng cho những bài bác thi đua cuối học tập kì 2 lớp 4. Đồng thời đó cũng là tư liệu cho những thầy cô Khi chỉ dẫn ôn luyện môn Toán cuối học tập kì 2 cho những em học viên. Mời chúng ta nằm trong thầy cô xem thêm và vận tải về cụ thể đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 4

1. Nội dung ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4

- Đọc, viết lách, đối chiếu những số có khá nhiều chữ số.

- Thực hiện tại 4 phép tắc tính với số bất ngờ và phân số.

- Đổi những đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, diện tích S, lượng, thời hạn,….

- Giải toán lời nói văn: Tìm số Trung bình nằm trong, Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số bại. Tìm phân số của một trong những, Tìm nhị số lúc biết tổng (hiệu) và tỷ số của nhị số bại, giải toán đem tương quan cho tới tỷ trọng bạn dạng đồ vật.

- Vận dụng đặc điểm của phép tắc tính nhằm tính độ quý hiếm biểu thức bằng phương pháp thuận tiện.

- Hình học: tính chu vi, diện tích S hình vuông vắn, hình chữ nhật. Tính diện tích S hình bình hành, hình thoi.

1. Các phép tắc tính với phân số:

a. Phép cộng:

\frac{3}{4}+\frac{5}{4} ; \quad \frac{3}{8}+\frac{7}{3} \quad ; \quad \frac{2}{3}+\frac{3}{4} ; \quad \frac{9}{4}+\frac{3}{5} ; \quad \frac{4}{24}+\frac{1}{4} ; \quad \frac{26}{81}+\frac{4}{27}

b. Phép trừ:

\frac{8}{3}-\frac{5}{3} ; \quad \frac{16}{5}-\frac{9}{5} ; \quad \frac{3}{15}-\frac{5}{35} ; \quad \frac{18}{27}-\frac{2}{6} ; \quad \frac{37}{12}-3 ; \quad 5-\frac{14}{3}

c. Phép nhân:

\frac{4}{5} \times \frac{6}{7} ; \frac{2}{4} \times \frac{7}{5} ; \frac{11}{9} \times \frac{5}{10} ; \frac{7}{13} \times \frac{13}{7} ; 4 \times \frac{6}{7} ; 3 \times \frac{4}{11} ; \frac{3}{9} \times \frac{6}{8}

d. Phép chia:

\frac{10}{21}: \frac{2}{3} ; \quad \frac{3}{5}: \frac{3}{4} ; \quad \frac{2}{5}: \frac{3}{10} ; \quad \frac{3}{8}: \frac{9}{4} ; \quad \frac{8}{21}: \frac{4}{7} ; \frac{5}{8}: \frac{15}{8}

2. Tìm X

\frac{3}{5} \times X=\frac{4}{7}; \quad \frac{1}{8} \times X=\frac{1}{5}; \quad \frac{2}{7} \times X=\frac{2}{3}

\frac{3}{5}: X=\frac{1}{3}; X: \frac{7}{11}=22; X-\frac{3}{2}=\frac{11}{4}; X+\frac{5}{4}=\frac{3}{2}

3. Tính độ quý hiếm biểu thức:

9900 : 36 – 15 x 11

9700 : 100 + 36 x 12

(15792 : 336) x 5 + 27 x 11

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

1036 + 64 x 52 – 1827

215 x 86 + 215 x 14

12 054 : (15 + 67)

53 x 128 - 43 x 128

29 150 - 136 x 201

\left(\frac{6}{11}+\frac{5}{11}\right) \times \frac{3}{7};\frac{3}{5} \times \frac{7}{9}-\frac{3}{5} \times \frac{2}{9}; \left(\frac{6}{7}-\frac{4}{7}\right): \frac{2}{5}

\frac{8}{15}: \frac{2}{11}+\frac{7}{15}: \frac{2}{11}; \quad \frac{2}{3}+\frac{5}{2}-\frac{3}{4}; \quad \frac{4}{5}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}

\frac{2}{5} \times \frac{1}{2}: \frac{1}{3}; \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}+\frac{1}{4}; \quad \frac{2}{9}: \frac{2}{9} \times \frac{1}{2}

\frac{7}{9} \times \frac{3}{14}: \frac{5}{8}; \quad \frac{2}{7}: \frac{2}{3}-\frac{1}{7}; \quad \frac{5}{12}-\frac{7}{32}: \frac{21}{16}

4. Tìm nhị số lúc biết tổng, hiệu và tỉ số của nhị số đó:

Bài 1: Tổng của nhị số là 333. Tỉ của nhị số này là 2/7. Tìm nhị số bại.

Bài 2: Tìm nhị số, biết tổng của bọn chúng bởi 198 và tỉ số của nhị số này là 3/8.

Bài 3: Một hình chữ nhật đem chu vi là 350m, chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều nhiều năm. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật bại.

Bài 4: Một hình chữ nhật đem nữa chu vi là 125m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều nhiều năm. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình bại.

Bài 5: Hiệu của nhị số là 85, tỉ của nhị số này là 3/8. Tìm nhị số bại.

Bài 6: Số loại nhị rộng lớn số loại nhất 60. Nếu số loại nhất lên bộp chộp 5 thứ tự thì được số loại nhị. Tìm nhị số bại.

Bài 7: Quãng đàng kể từ mái ấm An cho tới ngôi trường học tập nhiều năm 840m bao gồm nhị đoạn. Đoạn đàng kể từ mái ấm An cho tới hiệu sách bởi 3/5 phần đường kể từ hiệu sách cho tới ngôi trường học tập. Tính phỏng nhiều năm từng phần đường bại.

Bài 8: Tính diện tích S của hình bình hành có tính nhiều năm lòng là 18cm, độ cao bởi 5/9 phỏng nhiều năm đáy

Bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi là 530m, chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều nhiều năm 47m. Tính diện tích S thửa ruộng bại.

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 120m chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều nhiều năm. Người tao ghép lúa ở bại, tính đi ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kilogam tóc. Hỏi đang được thu ở thửa ruộng bại từng nào tạ thóc?

Bài 11: Cha rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. Tuổi con cái bởi 1/6 tuổi hạc phụ thân. Tính tuổi hạc của từng người.

Bài 12: Diện tích thửa ruộng hình vuông vắn bởi diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật. tường rằng thửa ruộng hình chữ nhật đem nữa chu vi là 125m, chiều rộng lớn bởi 2/3 chiều nhiều năm, Tính diện tích S thửa ruộng hình vuông vắn bại.

5. Viết số tương thích vô vị trí chấm

530 dm2 = ............cm2             \frac1{10} phút = ..............giây

9 000 000m2 = ...... km2             4 tấn 90 kilogam = ................kg

2110dm2 = ............cm2             12000 kilogam = .................tấn

500cm2 = ................dm2            6000kg = ................tạ

2 yến = ……….kg   \frac34tấn = ……….kg       3 giờ 15 phút =…………phút

5 tạ = ………kg        \frac25tạ = …………kg     \frac12giờ =…………….phút

1 tấn = ……….kg  \frac1{10}m2 = ……….dm2       \frac1{12}phút = …………giây

2 yến 6 kilogam =……kg        \frac1{10}m2 = ………cm2         420 giây = ………phút

5 tạ 75 kilogam =………kg     2 tấn 800 kilogam =………kg      5 giờ =…………..phút

6. Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng

a/ Phân số \frac59 bởi phân số này tiếp sau đây.

A. \frac{25}{18}
B.\frac{20}{36}
C. \frac{45}{63}
D. \frac{35}{45}

b/ Trong những phân số sau:

Phân số này bé thêm hơn 1:

A.\frac{1}{2}
B.\frac{7}{3}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{12}{7}

Phân số này to hơn 1:

A.\frac{12}{7}
B. \frac{1}{2}
C. \frac{7}{8}
D. \frac{4}{5}

C/ Giá trị của chữ số 3 vô số 683 941 là.

A. 3

B. 300

C. 3000

D. 30 000

d/ Số tương thích nhằm viết lách vô dù rỗng của \frac{\square}{9}=\frac{4}{36} là:

A. 1

B. 50

C. 9

D. 36

e/ Nếu trái ngược táo nặng trĩu 50 g thì nên cần từng nào trái ngược táo như vậy nhằm cân nặng được 4 kg?

A. 80

B. 50

C. 40

D. 20

g/ Diện tích hình bình hành theo đòi số đo hình vẽ là:

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

A, đôi mươi cm2

B. 40 cm2

C. 26 cm2

D. 13 cm2

Bài toán về hình học

1. Hình bình hành

Câu 1. Một hình bình hành đem cạnh lòng 25cm, độ cao bởi 9cm. Tính diện tích S hình bình hành bại.

Câu 2. Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng là \frac{3}{4}m, độ cao bởi \frac{2}{5}độ nhiều năm lòng. Tính diện tích S của hình bình hành bại.

Câu 3. Một hình bình hành đem diện tích S là 36dm2 và độ cao là 45cm. Hỏi phỏng nhiều năm của hình bình hành là bao nhiêu?

Câu 4. Một mảnh đất nền hình trạng bình hành đem độ cao là 150m, phỏng nhiều năm lòng bộp chộp 3 thứ tự độ cao. Tính diện tích S của mảnh đất nền bại.

2. Hình thoi

Câu 1. Một miếng kính hình thoi có tính nhiều năm của hai tuyến phố chéo cánh là 24cm, hiệu phỏng nhiều năm hai
đường chéo cánh là 4cm. Hãy tính diện tích S của miếng kính bại.

Xem thêm: viết pt đường thẳng đi qua 2 điểm

Câu 2. Một miếng kính hình thoi đem diện tích S 1088cm2, phỏng nhiều năm một đàng chéo cánh là 32cm. Tính phỏng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhị.

Câu 3. Một miếng kính hình thoi có tính nhiều năm lòng là 14cm, độ cao là 5cm. Tính diện
tích miếng kính đó

Câu 4. Một hình thoi có tính nhiều năm đàng chéo cánh loại nhất là 120m, đàng chéo cánh loại nhị bởi \frac{5}{8} đàng chéo cánh loại nhất. Cứ 1dm2 thì nhận được 60kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng bại nhận được từng nào tấn thóc?

Câu 5. Một miếng vườn trồng hoa là hình thoi đem tổng phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 24m và hiệu phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 6m. Tính diện tích S miếng vườn bại.

3. Hình chữ nhật, hình vuông

Câu 1. Vẽ hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng lớn 4cm rồi tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật bại.

Câu 2. Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 8cm và chu vi là 28cm.

a) Tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật

b) Tính diện tích S của hình chữ nhật

Câu 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều rộng lớn bởi \frac{3}{4}chiều nhiều năm và xoàng xĩnh chiều nhiều năm là 30m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi:

a) Diện tích thửa ruộng là từng nào mét vuông?

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

2. Đề ôn luyện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

3. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phần 1: (2 điểm) Em hãy ghi vô tờ giấy má đánh giá trước ý em cho rằng đích thị.

a. Số này đem chữ số cửu có mức giá trị là 9 vạn:

A.879654

B. 876954

C. 895476

D. 978456

b. Số tương thích nhằm viết lách vô vị trí chấm nhằm 6dm2 3mm2 = .....mm2........:

A. 63

B. 603

C. 6300

D. 60003

c. Phân số này ko bởi phân số \frac{5}{7}

A.\frac{15}{21}
B. \frac{20}{28}
C. \frac{35}{42}
D.\frac{35}{49}

d. Chu vi hình vuông vắn đem diện tích S 49 cm2 là:

A. 28

B. 28cm2

C. 7cm

D. 28cm

Phần 2: (8 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm)

a. Điền vô vị trí chấm:

\frac{3}{4}tấn = .....kilogam ;

495 giây = …...phút …giây

b. Tính:

\frac{4}{5}+\frac{1}{5}: \frac{2}{3}

\frac{5}{6}: 6 \times \frac{2}{5}

Bài 2: Tìm x (1,5 điểm)

\begin{array}{l}
\frac{5}{7}-X=\frac{2}{3} \\
\frac{5}{9}: X=\frac{6}{7} \mathrm{X} \frac{4}{3}
\end{array}

Bài 3: (3 điểm)

Một kiểu mẫu sảnh hình chữ nhật đem nửa chu vi 56 m , chiều rộng lớn bởi \frac{3}{4}chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S kiểu mẫu sảnh đó?

b. Người tao dự tính lát sảnh bởi gạch ốp đỏ tía hình vuông vắn đem cạnh 40 centimet . Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín sảnh bại, hiểu được phần mạch xi măng ko xứng đáng kể?

Bài 4: (1 điểm)

Tìm một trong những hiểu được nếu như viết lách thêm thắt chữ số 0 vô ở bên phải số bại thì được số mới nhất và tổng 2 số này là 748 ?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 1 (2 điểm) Mỗi ý đích thị cho tới 0,5 điểm

a. C. 895476

b, D. 60003

c, C.

d, D. 28cm

Phần 2: (8 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm)

a. Điền vô vị trí chấm 0,5đ (2 ý từng ý 0,25 đ)

a. Điền vô vị trí chấm:

\frac{3}{4}tấn = 750 kilogam ;

495 giây = 8 phút  15 giây

b.

\frac{4}{5}+\frac{1}{5}: \frac{2}{3}=\frac{4}{5}+\frac{1}{5} x \frac{3}{2}=\frac{4}{5}+\frac{3}{10}=\frac{8}{10}+\frac{3}{10}=\frac{11}{10}(1 điểm, từng bước tính 0,25đ )

\frac{5}{6}: 6 \times \frac{2}{5}=\frac{5}{6}: \frac{6}{1} \times \frac{2}{5}=\frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{5}=\frac{5}{36} \times \frac{2}{5}=\frac{1}{18} (1 điểm từng bước tính 0,25đ)

Bài 2: Tìm x ( 1,5 điểm)

a)

\begin{array}{c}
\frac{5}{7}-X=\frac{2}{3} \\
X=\frac{5}{7}-\frac{2}{3} \\
X=\frac{15}{21}-\frac{14}{21} \\
X=\frac{1}{21}
\end{array}

b)

\begin{array}{l}
\frac{5}{9}: X=\frac{6}{7} \times \frac{4}{3} \\
\quad \frac{5}{9}: X=\frac{8}{7} \\
\quad X=\frac{5}{9}: \frac{8}{7} \\
X=\frac{5}{9} X \frac{7}{8} \\
X=\frac{35}{72}
\end{array}

Bài 3: (3 điểm) Hs hoàn toàn có thể thực hiện vô số phương pháp đích thị vẫn cho tới điểm tối nhiều.

1. Tính chiều dài

56 : ( 3+4) x 4 = 32(m)

0,5

4. Tính diện tích S 1 viên gạch

40 x 40 = 1600cm2 = 16dm2

0,5

2. Tính chiều rộng

56- 32 = 24 (m)

0,5

5. Số viên gạch ốp cần thiết nhằm lát kín sảnh :

76800: 16 = 4800 (viên gạch)

0,5

3. Tính diện tích S :

32 x 24 = 768 (m2) = 76800dm2

0,5

Đáp án: 768m2 ; 4800 viên gạch

0,5

Bài 4:

Đáp án tham lam khảo: Viết thêm thắt chữ số 0 vô ở bên phải số bại tao đựơc số mới nhất bộp chộp 10 thứ tự số cũ.

0,25

Vậy số bại là

0,25

748 : (1+ 10) = 68

0,25

Xem thêm: sách hóa 12 pdf

Đáp số: 68

0,25

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử Địa, Khoa học tập theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài bác ôn luyện môn Tiếng Việt 4, và môn Toán lớp 4. Những đề thi đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu mang đến cho tới học viên lớp 4 những đề ôn thi đua học tập kì 2 quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận tải không lấy phí đề thi đua về và ôn luyện.

4. Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 4 môn khác

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 4 tương đối đầy đủ những môn
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tiếng việt lớp 4
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4

5. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 Tải nhiều

 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh đem đáp án
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 Tải nhiều