đề đại học quốc gia hà nội

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

Xem thêm: đường trung bình hình thang

HÌNH ẢNH

Ngày 02/06/2021, vô Bảng xếp thứ hạng những ngôi trường ĐH chống Á Lục năm 2021 vì thế tập san Times Higher Education (THE Châu Á) công tía, ĐHQGHN kế tiếp xuất hiện vô năm loại nhì với địa điểm vô group 251 – 300, hàng đầu nước Việt Nam. Tiếp tục giữ lại vị thế hàng đầu nước Việt Nam vô năm loại nhì tham ô bảng xếp thứ hạng những ngôi trường ĐH Á Lục của THE năm 2021, với tổng số điểm tối đa vô số tía hạ tầng dạy dỗ ĐH nước Việt Nam (26,9–29,6), ĐHQGHN còn tồn tại điểm tối đa về 4/5 tiêu chuẩn xếp thứ hạng (Giảng dạy dỗ, Nghiên cứu vãn, Trích dẫn và Triển vọng Quốc tế), trong những khi ĐHQG Tp.Sài Gòn đem điểm tối đa về tiêu chuẩn Thu nhập kể từ gửi uỷ thác học thức và technology.

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH