đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4Trọn cỗ 30 đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sở hữu đáp án và ma mãnh trận sẽ giúp đỡ bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao nhập bài xích đua Toán lớp 4.

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 phiên bản word sở hữu câu nói. giải cụ thể, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn xoe số 84 672 cho tới sản phẩm ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 nhập số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay lập tức sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB sở hữu số đo là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn bé bỏng nhất sở hữu 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = đôi mươi là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tao công tía sáng tạo đi ra máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn tương thích cho từng điểm chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ tương thích cho từng điểm chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập điểm trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá bán 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số tầm nằm trong của 9 và 11 là:

A. đôi mươi

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số tương thích điền nhập điểm chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa sản phẩm phân phối 2 quyển vở giá bán 8 000 đồng. quý khách hàng Hoa ham muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi các bạn Hoa nên trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 phát âm là:

A. Sáu mươi ngàn, tư ngàn, tư trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tư bốn ko tám.

C. Sáu tư ngàn tư mươi tám.

D. Sáu mươi tư ngàn tư trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 nhập số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay lập tức trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho sản phẩm số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ nhập sản phẩm số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát số lượng dân sinh của một vài TP.HCM năm 2020 được viết lách trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP.HCM này sở hữu số dân nhiều hơn nữa 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP.HCM này sở hữu số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy viết lách thương hiệu những TP.HCM theo dõi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: bất phương trình mũ

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập điểm trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một trái ngược dưa đỏ nặng trĩu 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một trái ngược dưa đỏ nặng trĩu 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc hẳn rằng, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp sở hữu tía thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nom nhập vỏ hộp, mang ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số bất ngờ.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số tầm nằm trong của tía số: Số lẻ bé bỏng nhất sở hữu một chữ số, số chẵn bé bỏng nhất sở hữu nhị chữ số và số chẵn bé bỏng nhất sở hữu tía chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Con ốc sên gold color và greed color đang được tủ mất mặt số thứu tự là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất trọng lượng đôi mươi kilogam. Bao gạo loại nhị nặng trĩu vội vã gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhị cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 phát âm là:

A. Bảy trăm tía mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm tía mươi ngàn

D. Bảy trăm linh tía nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 nhập số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số tương thích điền nhập điểm chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số bé bỏng nhất trong những số đôi mươi 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. đôi mươi 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Góc sở hữu số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn xoe cho tới hàng nghìn ngàn được: 1 400 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất sở hữu nhị chữ số tương tự nhau là 11. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một cửa hàng đang được phân phối 30 kilogam gạo tẻ với giá bán 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá bán 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, viết lách số đo góc tương thích nhập điểm chấm:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS sở hữu số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG sở hữu số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR sở hữu số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC sở hữu số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giới hạn hàm số toán cao cấp

Loạt bài xích Đề đua Toán lớp 4 sở hữu đáp án và thang điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong những bài xích đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học