đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán

TOP 8 Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều, chung những em học viên xem thêm, luyện giải đề nhằm tóm thiệt vững chắc cấu hình đề thi đua thân ái kì một năm 2023 - 2024.

Tải đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4 về ôn luyện
Tải đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4 về ôn luyện

Bộ đề thi đua thân ái kì 1 Toán 4 sở hữu đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quái trận tất nhiên, chung thầy cô nhận thêm nhiều tay nghề nhằm kiến tạo đề thi đua thân ái học tập kì một năm 2023 - 2024 mang lại học viên của tôi. Chi tiết mời mọc thầy cô nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán

1. Đề thi đua thân ái kì 1 môn Toán 4 sách Kết nối tri thức

1.1. Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD- ĐT …
TRƯỜNG TIỂU HỌC ...
Lớp: 4...
Họ và tên:

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: TOÁN
Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số “Tám trăm nhị mươi thân phụ ngàn ko trăm mươi bảy” được viết lách là:

A. 823 017
B. 832 017
C. 82 317
D. 823 170

Câu 2. Số chẵn lớn số 1 sở hữu 6 chữ số là:

A. 888 888
B. 100 000
C. 999 999
D. 999 998

Câu 3. Số 190 101 994 thực hiện tròn trặn cho tới hàng trăm ngàn ngàn là:

A. 190 100 000
B. 190 000 000
C. 200 000 000
D. 190 200 000

Câu 4. Dãy số được viết lách bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:

A. 567899; 567898; 567897; 567896
B. 978653; 979653; 970653; 980653
C. 865742; 865842; 865942; 865043
D. 754219; 764219; 774219; 775219

Câu 5. Số ngay lập tức sau của số 888 899 là số:

A. 888 898
B. 888 900
C. 900 000
D. 888 799

Câu 6. “Hình tiếp sau đây sở hữu ……… góc vuông”. Số phù hợp cần thiết điền vô vị trí chấm là:

Câu 6

A. 2
B. 3
C. 6
D. 5

Câu 7. Đinh Sở Lĩnh sinh vào năm 924. Năm cơ nằm trong thế kỉ:

A. XIX
B. X
C. XIII
D. IX

Câu 8. Giá trị của biểu thức 12 : ( 3 – m) với m = 2 là

A. 12
B. 4
C. 2
D. 3

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. >, <, = (1 điểm)

a) 73 882 339 ...... 57 492 492

c) 22 222 222 ....... 1 000 000 000

b) 3 400 600 ......... 3 000 000 + 400 000 + 600

d) 7 800 000 ......... 7 000 000 + 800 000

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức (1 điểm)

a) 57 670 – (29 853 – 2 853)

………………………………………

………………………………………

………………………………………

b) 19 000 + 8 140 + 2 760

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 11. Điền số phù hợp vô vị trí trống: (1 điểm)

a) 4 tấn 50 yến = ………….yến

c) 2 phút 12 giây = ………….giây

b) 650 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 1 000 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 2 216 centimet và rộng lớn chiều rộng lớn 384 centimet sở hữu chu vi vị chu vi của một hình vuông vắn. Tính chừng nhiều năm cạnh của hình vuông vắn cơ. (2 điểm)

Câu 13. Viết toàn bộ những số tròn trặn chục sở hữu 4 chữ số không giống nhau. hiểu tổng những chữ số của số cơ vị 6. (1 điểm)

1.2. Đáp án đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

D

A

D

B

C

B

A

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. >, <, =

a) 73 882 339 > 57 492 492

c) 22 222 222 < 1 000 000 000

b) 3 400 600 = 3 000 000 + 400 000 + 600

d) 7 800 000 > 7 000 000 + 800

Câu 10.

a) 57 670 – (29 853 – 2 853)

= 57 670 – 27 000

= 30 670

b) 19 000 + 8 140 + 2 760

= 19 000 + (8 140 + 2 760)

= 19 000 + 10 900

= 29 900

Câu 11.

a) 4 tấn 50 yến = 450 yến

c) 2 phút 12 giây = 132 giây

b) 650 cm2 = 6 dm2 50 cm2

d) 1 000 năm = 10 thế kỉ

Câu 12.

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

2 216 – 384 = 1 832 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(2 216 + 1 832) × 2 = 8 096 (cm)

Cạnh hình vuông vắn nhiều năm là:

8 096 : 4 = 2 024 (cm)

Đáp số: 2 024 centimet.

Câu 13.

Chữ số tròn trặn chục sở hữu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 0.

Vì số sở hữu 4 chữ số không giống nhau và tổng những chữ số là 6 nên tao có:

6 = 3 + 2 + 1 + 0.

Các số cần thiết lần là: 3 210; 3 120; 2 310; 2 130; 1 320; 1 230.

1.3. Ma trận đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Nội dung kiểm tra

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: những số có không ít chữ số; số chẵn, số lẻ; thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm ngàn nghìn; số tự động nhiên; biểu thức chứa chấp chữ, so sánh sánh; quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia vô phạm vi 100 000.

Số câu

3

3

2

1

6

3

Số điểm

1,5

1,5

2

1

3

3

Đại lượng và đo những đại lượng: Yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ, dm2; m2; mm2.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đo góc.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Giải vấn đề sở hữu thân phụ bước tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

4

4

4

1

8

5

Số điểm

2

2

5

1

4

6

2. Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4 sách Chân trời sáng sủa tạo

2.1. Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Trường Tiểu học:............ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1
Năm học: 2023 - 2024
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút

Hãy khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số lẻ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số là: (0,5 điểm)

A. 101
B. 999
C. 1001
D. 1000

Câu 2: Chọn đáp án chính vô vị trí chấm: 763 + 154 = 154 + … (0,5 điểm)

A. 154
B. 763
C. 917
D. 609

Câu 3: Dãy số liệu này tiếp sau đây được viết lách bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: (1 điểm)

A. 16 642; 16 624; 16 743; 16 742
B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743
C. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743
D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

Câu 4: Kết trái khoáy của quy tắc tính 25 x 4 + 75 x 4 là: (1 điểm)

A. 50
B. 75
C. 4000
D. 400

Câu 5: Giá trị của biểu thức a x b x c nếu như a = 12; b = 4; c = 2 là: (1 điểm)

A. 96
B. 50
C. 72
D. 32

Câu 6: Quan sát biểu thiết bị cột sau: Hãy viết lách vô vị trí chấm: (1 điểm)

a): Trong mon 8 năm 2021 chống này đang được tương hỗ gạo……lần

Lần 1:………kg; Lần 2…….…kg

Xem thêm: toán học cao cấp tập 2 pdf

Lần 3:………kg; Lần 4…….…kg

b) Khối lượng gạo tương hỗ tối đa là lần:…………….. ; Khối lượng gạo tương hỗ tối thiểu là: ………

Câu 6

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 54 124 + 14 526

………………………..

………………………..

………………………..

c) 5 982 × 5

………………………..

………………………..

………………………..

b) 74 624 – 17 632

………………………..

………………………..

………………………..

d) 35 854 : 7

………………………..

………………………..

………………………..

Câu 8: Có trăng tròn dòng sản phẩm bánh đựng vô 5 giỏ. Hỏi 7 giỏ như vậy đựng được từng nào trái khoáy trứng ? (biết số trái khoáy trong những giỏ vị nhau). (1 điểm)

A. 40 trái khoáy
B. 56 quả
C. 25 trái khoáy
D. 28 quả

Câu 9: Mẹ mua sắm 4 vỏ hộp sữa và 2 kilogam đàng. Mỗi vỏ hộp sữa có mức giá 8000 đồng, 1kg đàng có mức giá 22 000 đồng. Hỏi u đang được mua sắm cả sữa và đàng không còn cạn từng nào chi phí. (2 điểm)

2.2. Đáp án đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 8

C

0,5 điểm

B

0,5 điểm

B

1 điểm

D

1 điểm

A

1 điểm

D

1 điểm

Câu 6: Quan sát biểu thiết bị cột sau: Hãy viết lách vô vị trí chấm: (1 điểm)

a): Trong mon 8 năm 2021 chống này đang được tương hỗ gạo 4 lần

Lần 1: 10 000 kg; Lần 2: 12 000kg

Lần 3: 9 000 kg; Lần 4: 11 000kg

b) Khối lượng gạo tương hỗ tối đa là: 12 000 kilogam ;Khối lượng gạo tương hỗ tối thiểu là: 9 000 kg

Câu 6

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Mỗi ý a, b, c, d chính 0,5 điểm

a) 68 650;

b) 56 992;

c) 29 910;

d) 5122

Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Mẹ mua sắm 4 vỏ hộp sữa không còn số chi phí là: (0,25đ)

8 000 × 4 = 32 000 (đồng) (0,25đ)

Mẹ mua sắm 2 kilogam đàng không còn số chi phí là: (0,25đ)

22 000 × 2 = 44 000 (đồng) (0,25đ)

Mẹ đang được mua sắm cả sữa và đàng không còn số chi phí là: (0,25đ)

32 000 + 44 000 = 76 000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số: 76 000 đồng (0,25đ)

2.3. Ma trận đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

- Số chẵn, số lẻ

- Tích hóa học phối hợp và giao phó hoán của quy tắc cộng

- Dãy số liệu.

- Biểu thức sở hữu ko chữ

Số câu

5

5

Câu số

1,2,3,4,5

Số điểm

- Biểu thiết bị.

- Thực hiện 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

7

Số điểm

- Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị chức năng.

- Bài toán giải vị thân phụ bước tính.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng số

Số câu

6

1

1

1

7

2

Số điểm

3. Đề thi đua thân ái kì 1 môn Toán 4 sách Cánh diều

3.1. Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4

Trường Tiểu học………
Họ và thương hiệu HS: …………………………
Lớp 4 ……

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn Toán - Lớp 4
Năm học: 2023 - 2024
Ngày thi: ………………………….
Thời gian:35 phút

PHẦN I: (3đ) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: (M1-1đ) Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Số 315 211 phát âm là:

A. Ba trăm mươi lăm ngàn một trăm mươi nhị.
B. Một trăm thân phụ mươi lăm ngàn nhị trăm mươi một.
C. Ba trăm mươi lăm ngàn nhị trăm mươi một.
D. Ba trăm mươi năm ngàn nhị trăm mươi một.

b) Số “Bốn trăm mươi tám ngàn thân phụ trăm linh sáu” viết lách là:

A. 418 306
B. 418 360
C. 481 306
D. 418 036

Câu 2: (M1-1đ) Điền vô vị trí chấm mang lại quí hợp

a) Để đo góc người tao thông thường sử dụng ………………………………………

b) Góc …………… là góc sở hữu số đo vị 180o.

Câu 3: (M2-1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 1 yến 8 kilogam = 108 kg

b) 7T 3 tạ > 7 200 kg

PHẦN II: (7đ) TỰ LUẬN

Câu 4: (M1-1đ) Hãy thực hiện tròn trặn số 420 000 cho tới hàng trăm ngàn ngàn.

Câu 5: (M1-1đ) Trả điều câu hỏi:

a) Số bất ngờ này nhỏ nhắn nhất?

b) Hai số bất ngờ thường xuyên thì rộng lớn xoàng nhau bao nhiêu đơn vị?

Câu 6: (M1-1đ) Viết số 152 314 trở thành tổng.

Câu 7: (M2-2đ) Đặt tính rồi tính

a) 27 369 + 34 424

b) 90 714 - 61 532

c) 15 274 x 3

d) 45 535 : 5

Câu 8: (M3-2đ) Có trăng tròn trái khoáy bóng bàn đựng vô 4 vỏ hộp đều nhau. Hỏi 40 trái khoáy bóng bàn thì đựng vô bao nhiêu vỏ hộp như vậy?

3.2. Đáp án đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4

PHẦN I: (3đ) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: (1đ) Khoanh chính từng câu ghi 0,5đ

a) C

b) A

Câu 2: (1đ) Điền chính từng câu ghi 0,5đ

a) Để đo góc người tao thông thường sử dụng thước đo góc.

b) Góc bẹt là góc sở hữu số đo vị 1800.

Câu 3: (1đ) Điền chính từng câu ghi 0,5đ

a) S

b) Đ

PHẦN II: (7đ) TỰ LUẬN

Câu 4: (1đ) Làm tròn trặn số 420 000 cho tới hàng trăm ngàn ngàn tao được 400 000.

Câu 5: (1đ) Trả điều chính từng câu được 0,5đ

a) Số 0 là số bất ngờ nhỏ nhắn nhất.

b) Hai số bất ngờ thường xuyên thì rộng lớn xoàng nhau 1 đơn vị chức năng.

Câu 6: (1đ) 152 314 = 100 000 + 50 000 + 2 000 + 300 + 10 + 4

Câu 7: (2đ) Đặt tính và tính chính từng quy tắc tính ghi 0,5 đ.

Câu 8: (2đ)

Bài giải

Số trái khoáy bóng bàn đựng trong những vỏ hộp là: (0,25đ)

20 : 4 = 5 (bóng bàn) (0,5đ)

40 trái khoáy bóng bàn cần thiết số vỏ hộp nhằm đựng là: (0,25đ)

40 : 5 = 8 (hộp) (0,75đ)

Xem thêm: cực đại của hàm số

Đáp số: 8 vỏ hộp. (0,25đ)

3.3. Ma trận đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán 4


TT
CHỦ ĐỀMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTL TNKQ TL TNKQ TL
1 SỐ HỌC
Số câu
131115

Câu số
14, 5, 6 7 8

Số điểm
1,03,02,02,01,07,0
2HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
Số câu
112

Câu số
23

Số điểm
1,01,02,0
TỔNG Số câu 2311 135
Số điểm 2,03,01,02,0 2,03,07,0

....

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm hoàn toàn Sở đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024 (Sách mới)