đề kiểm tra học kì 2 vật lý 8

Đề thi đua Vật lý lớp 8 học tập kì hai năm 2022 - 2023 tuyển chọn lựa chọn 9 đề đánh giá cuối kì 2 với đáp án cụ thể và bảng quỷ trận đề thi đua.

Đề đánh giá cuối kì 2 Vật lí 8 được kiến tạo với cấu hình đề vô cùng đa dạng mẫu mã, bám sát nội dung lịch trình học tập nhập sách giáo khoa lớp 8 lịch trình hiện tại hành. Đề đánh giá học tập kì 2 Lí 8  sẽ hỗ trợ những em tập luyện những kĩ năng quan trọng và bổ sung cập nhật những kỹ năng ko nắm rõ nhằm sẵn sàng kỹ năng thiệt chất lượng tốt. Đồng thời đó là tư liệu hữu ích cho những giáo viên, thầy giáo và những bậc cha mẹ hỗ trợ cho con trẻ học hành chất lượng tốt rộng lớn. Dường như chúng ta xem thêm tăng một trong những đề thi đua như: đề thi đua học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi đua học tập kì 2 môn Toán 8.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 2 vật lý 8

Bộ đề thi đua Vật lý lớp 8 học tập kì hai năm 2022 - 2023

  • Đề thi đua cuối kì 2 Vật lý 8 - Đề 1
  • Đề thi đua Vật lý 8 học tập kì 2 - Đề 2
  • Đề thi đua học tập kì 2 Vật lí 8 - Đề 3
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Vật lý 8 - Đề 4

Đề thi đua cuối kì 2 Vật lý 8 - Đề 1

Đề thi đua học tập kì 2 Lí 8

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Trả điều thắc mắc bằng phương pháp ghi lại vần âm đầu đáp án em cho rằng trúng.

Câu 1. Sử dụng mặt mày phẳng lặng nghiêng lâu năm 4m để mang vật lên rất cao 2m thì:

A. Được lợi nhì phiên về lực kéo.
B. Bị thiệt nhì phiên về lực kéo.
C. Được lợi nhì phiên về lối đi.
D. Được lợi nhì phiên về công.

Câu 2. Một trái khoáy bòng đang được phía trên cây, tích điện của trái khoáy bòng tồn bên trên ở dạng:

A. Thế năng đàn hồi.
B. Thế năng mê hoặc.
C. Động năng.
D. Không với tích điện.

Câu 3. Vận khích lệ đang làm việc cỗ, tích điện của vận khích lệ tồn bên trên ở dạng nào?

A. Thế năng đàn hồi.
B. Thế năng trọng ngôi trường.
C. Động năng.
D. Một dạng tích điện không giống.

Câu 4. Tại sao Lúc nhóm nến, sương lại cất cánh lên cao?

A. Sự đối lưu của những lớp không gian.
B. Sự dẫn nhiệt độ của những lớp không gian.
C. Sự phản xạ của những lớp không gian.
D. Cả phụ thân vẹn toàn nhân bên trên.

Câu 5. Mùa đông đúc, Lúc ngồi mặt mày lò sưởi tớ thấy êm ấm. Năng lượng nhiệt độ của phòng bếp lửa vẫn truyền cho tới người đa phần bằng phương pháp nào?

A. Dẫn nhiệt độ.
B. Đối lưu.
C. Bức xạ nhiệt độ.
D. Cả phụ thân cơ hội bên trên.

Câu 6. Nhiệt lượng là

A. Tổng những phân tử cấu trúc nên vật.
B. Hiệu những phân tử cấu trúc nên vật.
C. Hiệu động năng của những phân tử cấu trúc nên vật.
D. Nhiệt năng của vật nhận thêm nữa hoặc rơi rụng ít hơn nhập quy trình truyền nhiệt độ.

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7 (1,5 điểm)

a) Các hóa học được cấu trúc như vậy nào?

b) Tại sao nội địa hồ nước, ao, sông biển cả lại sở hữu không gian tuy nhiên không gian nhẹ nhàng rộng lớn nước vô cùng nhiều?

Câu 8 (1,5 điểm)

Có những cơ hội này thực hiện thay cho thay đổi nhiệt độ năng của một vật? Với từng cơ hội hãy ví dụ như.

Câu 9 (1,0 điểm)

Lấy một ví dụ minh chứng nhiệt độ năng hoàn toàn có thể truyền kể từ phần này sang trọng phần không giống của một vật bởi mẫu mã dẫn nhiệt độ.

Câu 10 (3,0 điểm)

a) Tính nhiệt độ lượng cần thiết hỗ trợ nhằm hâm nóng 3 kgnước kể từ nhiệt độ phỏng ban sơ 200

Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K.

b) Người tớ người sử dụng nhiệt độ lượng bên trên nhằm hâm nóng nước (cũng ở nhiệt độ phỏng 200C) đựng nhập một rét mướt nhôm với lượng 500g. Hỏi hoàn toàn có thể đun được từng nào kilogam nước?

Cho nhiệt độ dung riêng rẽ của nước và nhôm theo lần lượt là 4200J/kg.K và 880J/kg.K.

Đáp án đề thi đua cuối kì 2 Lí 8

Câu

Nội dung đáp án

Điểm

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)

1 - 6

3,0 điểm

Mỗi đáp án trúng được 0,5 điểm.

1 - A 2 - B 3 - C 4 - A 5 - C 6 - D

3,0

Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

7

1,5 điểm

a)

- Các hóa học được cấu trúc kể từ những vẹn toàn tử, phân tử.

- Giữa những vẹn toàn tử, phân tử với khoảng cách.

b) Do nước được cấu trúc kể từ những phân tử nước, trong số những phân tử nước với khoảng cách.

Các phân tử không gian luôn luôn vận động không ngừng nghỉ về từng phía nên hoàn toàn có thể xen nhập những khoảng cách trong số những phân tử nước thực hiện nội địa ao, hồ nước, sông biển cả với không gian.

0,25

0,25

0,25

0,75

8

1,5 điểm

- Có 2 thủ tục thay cho thay đổi nhiệt độ năng của một vật là tiến hành công và truyền nhiệt độ.

- Lấy được ví dụ minh họa cho từng cơ hội, từng ví dụ được 0,5 điểm.

(Ví dụ nên nêu rõ rệt thủ tục, chứng tỏ nhiệt độ năng của vật tăng hoặc tách bởi tiến hành công hoặc truyền nhiệt).

0,5

1,0

9

1,0 điểm

Lấy trúng một ví dụ minh chứng nhiệt độ năng hoàn toàn có thể truyền kể từ phần này sang trọng phần không giống của một vật bởi mẫu mã dẫn nhiệt độ.

Ví dụ: Nhúng một đầu cái thìa nhôm nhập ly nước sôi, tay nuốm cán thìa tớ thấy rét mướt. Điều cơ minh chứng, nhiệt độ năng vẫn truyền kể từ thìa cho tới cán thìa bởi mẫu mã dẫn nhiệt độ.

1,0

10

3,0 điểm

a)Tóm tắt đúng

Nhiệt lượng cần thiết hỗ trợ nhằm hâm nóng nước là:

Q = mc(t2 – t1) = 3.4200.(100 – 20) = 1 008 000(J)

b)

Nhiệt lượng rét mướt thu nhập là:

Q1 = m1.c1.(t2 – t1) = 0,5.880.(100 - 20) = 35 200(J)

Nhiệt lượng nước thu nhập là:

Q2 = m2.c2.(t2 – t1) = m2.4200.(100 - 20) = 336 000.m2 (J)

Nhiệt lượng hâm nóng rét mướt nước là:

Q = Q1 + Q2

1 008 000 = 35 200 + 336 000.m2

m2 = 2,89kg

Vậy lượng của nước là 2,89kg.

0,5

1,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 Lí 8

Chủ đề Các Lever nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
Cấp phỏng thấpCấp phỏng cao

1. Công - Công suất - Cơ năng

1. Nêu được dùng ròng rã rọc động nhằm kéo vật lên rất cao thì được lợi nhì phiên về lực kéo.

2. Nêu được dạng tích điện của lốc xoáy Lúc bị nén, của xe hơi đang được vận động.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

3

1,5

15%

2. Cấu tạo nên hóa học - Nhiệt năng

3. Nêu được cấu trúc của những hóa học.

4. Nêu được nhiệt độ năng của một vật là gì và những thủ tục thay cho thay đổi nhiệt độ năng của một vật.

5. Nhận hiểu rằng những mẫu mã truyền nhiệt độ nhập tình huống rõ ràng.

6. Giải quí được hiện tượng kỳ lạ tương quan cho tới cấu trúc hóa học.

7. Lấy được ví dụ về những thủ tục thay cho thay đổi nhiệt độ năng của một vật.

8. Lấy được ví dụ về việc dẫn nhiệt độ.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

5

2,5

25%

3

3

30%

8

5,5

55%

3. Nhiệt lượng.

9. sát dụng được công thức tính nhiệt độ lượng nhằm tính nhiệt độ lượng vật thu nhập.

10. sát dụng được công thức tính nhiệt độ lượng nhằm giải bài bác tập luyện.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

1

1

10%

2

3

30%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

8

4

40%

3

3

30%

1

2

20%

1

1

10%

13

10

100%

Đề thi đua Vật lý 8 học tập kì 2 - Đề 2

Đề thi đua học tập kì 2 Vật lí 8

I. Khoanh tròn trĩnh vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng nhất.

Câu 1. Khi vận động nhiệt độ của những phân tử cấu trúc nên vật nhanh chóng hơn thế thì đại lượng này tại đây của vật ko tăng?

A. Nhiệt phỏng.
B. Thể tích.
C. Nhiệt năng.
D. Khối lượng.

Câu 2. Người tớ thông thường thực hiện vật liệu sứ nhằm thực hiện chén bát ăn cơm trắng, bởi vì:

A. Sứ lâu hư đốn
B. Sứ cản nhiệt chất lượng tốt
C. Sứ dẫn nhiệt độ chất lượng tốt
D. Sứ rẻ rúng tiền

Câu 3. Nước biển cả đậm vì như thế sao?

A. Các phân tử nước biển cả với vị đậm.
B. Các phân tử nước và những phân tử muối hạt links cùng nhau.
C. Các phân tử nước và vẹn toàn tử muối hạt xen kẹt cùng nhau vì như thế đằm thắm bọn chúng với khoảng cách.
D. Các phân tử nước và phân tử muối hạt xen kẹt cùng nhau vì như thế đằm thắm bọn chúng với khoảng cách.

Câu 4. Khi nén không gian nhập một cái bơm xe đạp điện thì

A. Khoảng cơ hội trong số những phân tử không gian tách.
B. Số phân tử không gian nhập bơm tách.
C. Khối lượng những phân không gian tách.
D. Kích thước những phân không gian tách.

Câu 5. Trong những vật sau đây: Vật A với lượng 0,5kg ở phỏng cao 2m; vật B với lượng 1kg ở phỏng cao 1,5m; vật C với lượng 1,5kg ở phỏng cao 3m. Thế năng của vật này rộng lớn nhất?

A. Vật B.
B. Vật A.
C. Ba vật với thế năng đều bằng nhau.
D. Vật C.

Câu 6. Một học viên kéo đều một gàu nước trọng lượng 60N kể từ giếng sâu sắc 6m lên, rơi rụng không còn 0,5 phút. Công suất của lực kéo là:

A. 720W.
B. 12W.
C. 180W.
D. 360W.

Câu 7. Một viên đạn đang được cất cánh với những dạng tích điện nào?

A. Động năng, thế năng
B. Nhiệt năng
C. Thế năng, nhiệt độ năng
D. Động năng, thế năng và nhiệt độ năng

Câu 8. Công thức tính hiệu suất là:

A. \mathscr{P}= A.t.
B. \mathscr{P}=\frac{t}{A}.
C. \mathscr{P}=\frac{A}{t}.
D. \mathscr{P}= F.s.

Câu 9. Cánh máy cất cánh thông thường được quyét ánh bạc để:

A. Giảm quỷ sát với không gian.
B. Giảm sự dẫn nhiệt độ.
C. Liên lạc tiện nghi rộng lớn với những đài đi ra nhiều.
D. Ít hít vào phản xạ nhiệt độ của mặt mày trời.

Câu 10. Bỏ một cái thìa vào một trong những ly đựng nước rét mướt thì nhiệt độ năng của thìa và của nước nhập ly thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Nhiệt năng của thìa và của nước nhập ly đều tăng.
B. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước nhập ly tách.
C. Nhiệt năng của thìa tách, của nước nhập ly tăng.
D. Nhiệt năng của thìa và của nước nhập ly đều ko thay đổi.

Câu 11. Đối lưu là mẫu mã truyền nhiệt độ đa phần ở môi trường xung quanh nào?

A. Khí và rắn
B. Lỏng và rắn
C. Lỏng và khí
D. Rắn ,lỏng , khí

Câu 12. Bỏ vài ba phân tử dung dịch tím vào một trong những ly nước, thấy nước color tím dịch rời trở thành dòng sản phẩm kể từ bên dưới lên bên trên. Lí bởi này sau đó là đúng?

A. Do hiện tượng kỳ lạ truyền nhiệt 
B. Do hiện tượng kỳ lạ đối lưu
C. Do hiện tượng kỳ lạ phản xạ nhiệt
D. Do hiện tượng kỳ lạ dẫn nhiệt

II. Điền kể từ hoặc cụm kể từ tương thích nhập những câu còn rỗng sau:

Câu 13. Công cơ học tập tùy theo nhì yếu hèn tố: lực ứng dụng nhập vật và………….

Câu 14. Khi vật với khả năng……………………………, tớ thưa vật với cơ năng.

Câu 15. Công thức tính nhiệt độ lượng lan đi ra Lúc nhiên liệu bị nhóm cháy trả toàn:………………………

Câu 16. Nhiệt năng của một vật là tổng………………………………của những phân tử cấu trúc nên vật.

B. TỰ LUẬN

Bài 1. (1đ) Vì sao những bể chứa chấp xăng dầu, cánh máy cất cánh thông thường được tô color nhũ Trắng sáng sủa tuy nhiên ko tô những color khác?

Bài 2. (2 điểm) Một cần thiết cẩu nhỏ Lúc sinh hoạt với hiệu suất 2000W thì nâng được một vật nặng nề 200kg lên đều cho tới phỏng cao 15m nhập đôi mươi giây.

a. Tính công tuy nhiên máy vẫn tiến hành nhập thời hạn nâng vật?

b. Tính hiệu suất của dòng sản phẩm nhập quy trình thực hiện việc?

Bài 3. (3 điểm)

a. Tính nhiệt độ lượng cần thiết hỗ trợ nhằm hâm nóng một rét mướt nhôm với lượng 240g đựng 1,75lít nước ở 240C.sành nhiệt độ dung riêng rẽ của nhôm là c1 = 880J/kg.K, của nước là c2 = 4200J/kg.K.

b. Bỏ 100g đồng ở 1200C nhập 500g nước ở 250C. Tìm nhiệt độ phỏng của nước Lúc với thăng bằng nhiệt? Cho nhiệt độ dung riêng rẽ của đồng là 380J/kg.K.

Đáp án đề thi đua cuối kì 2 Lí 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.0,25đ từng câu trúng.

Khoanh tròn trĩnh vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng nhất.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

B

D

A

D

B

D

C

D

B

C

B

Điền kể từ hoặc cụm kể từ tương thích nhập những câu còn rỗng sau:

13. quãng lối vật dịch chuyển

14. sinh công

15. Q = q . m

16. động năng

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Bài 1.

Vì để ngăn cản hít vào tia nhiệt độ (hạn chế sự truyền nhiệt độ bởi phản xạ nhiệt) hoàn toàn có thể thực hiện bọn chúng rét mướt lên. (0,75đ) Tránh xẩy ra hỏa thiến, nổ và cháy. (0,25đ)

Bài 2. HS tóm lược đề bài: 0,25đ

a) Công tuy nhiên máy tiến hành nhập thời hạn nâng vật (Chính là công toàn phần):

Atp = P.t = 2000 . đôi mươi = 40000J (0,5đ)

b) Lực nâng vật lên đều: F = Phường = 2000N (0,25đ)

- Tính trúng công tiện ích nâng vật lên trực tiếp: Ai = Phường . h = 30000J (0,5đ)

- Tính trúng hiệu suất thao tác làm việc của máy: H = Ai /Atp = 75% (0,5đ)

* Thiếu câu điều giải -0,25đ từng câu.

Bài 3. HS tóm lược đề bài: 0,25đ

Nhiệt lượng cần thiết hỗ trợ mang lại rét mướt nhôm là:

Q1 = m1 . c1 . ∆t = 0,24 . 880 . 76 = 16051,2J (0,5đ)

Nhiệt lượng cần thiết hỗ trợ cùng nước là:

Q2 = m2 . c2 . ∆t = 1,75 . 4200 . 76 = 558600J (0,5đ)

Nhiệt lượng cần thiết hỗ trợ cho tất cả rét mướt nước là:

Q = Q1 + Q2 = 574651 (J) (0,5đ)

Qtỏa= 0,1.380 . (120 - t) (0.25đ)

Qthu = 0,5.4200 . (t - 25) (0.25đ)

Theo phương trình thăng bằng nhiệt độ tớ có:

Qtỏa = Qthu (0.25đ)

=> 0,1 . 380 . (120 - t)= 0,5 . 4200 . (t - 25) (0.25đ)

=> t = 26,68 (0.25đ)

* Thiếu câu điều giải -0,25đ từng câu.

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 Lí 8

Tên mái ấm đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp phỏng thấp

Cấp phỏng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Định luật về công. Công suất. Cơ năng.

- sành được công cơ học tập tùy theo những nguyên tố.

- Nhận hiểu rằng những dạng tích điện.

- sành thế này là cơ năng.

- sành được công thức tính công suất

- So sánh thế năng trong số những vật.

- Vận dụng công thức tính công và hiệu suất nhằm giải bài bác tập luyện.

- Vận dụng được công thức tình công tiện ích và công toàn phần.

Số câu

Số điểm

4

1

0.25đ

1

0,25đ

1

7

3,5đ

Cấu tạo nên của những hóa học. Nhiệt năng.

- Giữa những phân tử, vẹn toàn tử với khoảng cách.

- sành thế này là nhiệt độ năng.

- Nêu được ở nhiệt độ phỏng càng tốt thì những phân tử vận động càng nhanh chóng.

- Giải quí được hiện tượng kỳ lạ khuếch nghiền.

- Hiểu được sự thay cho thay đổi nhiệt độ năng.

Số câu

Số điểm

2

0,5đ

4

6

1,5đ

Các mẫu mã truyền nhiệt độ.

- sành hóa học dẫn nhiệt độ chất lượng tốt, hóa học dẫn nhiệt độ xoàng xĩnh.

- sành đối lưu là mẫu mã truyền nhiệt độ xẩy ra ở hóa học lỏng và hóa học khí.

- Giải quí được những hiện tượng kỳ lạ tương quan cho tới đối lưu, phản xạ nhiệt độ.

Số câu

Số điểm

2

0.5đ

1

0.25đ

1

Xem thêm: vo toi la canh sat tap 30

4

1,75đ

Công thức tính nhiệt độ lượng. Phương trình thăng bằng nhiệt độ.

- Công thức tính nhiệt độ lượng lan đi ra Lúc nhiên liệu bị nhóm cháy trả toàn

Biết áp dụng công thức tính nhiệt độ lượng và phương trình thăng bằng nhiệt độ nhằm giải bài bác tập luyện.

Số câu

Số điểm

1

0.25đ

1

2

3,25đ

Tổng số câu Tổng số điểm

8

8

2,75đ

3

5,25đ

19

10đ

Đề thi đua học tập kì 2 Vật lí 8 - Đề 3

Đề thi đua học tập kì 2 Vật lí 8 

Câu 1: Nhiệt lượng của vật là

A. Tổng động năng những phân tử cấu tọa nên vật
B. phần nhiệt độ năng tuy nhiên vật nhận tăng được hoặc rơi rụng ít hơn nhập quy trình truyền nhiệt độ.
C. trọng lượng của vật.
D . nhiệt độ phỏng của vật.

Câu 2: Đổ 150cm3 rượu nhập 100cm3 việt nam nhận được láo lếu hợp ý hoàn toàn có thể tích

A. Nhỏ rộng lớn 250cm3 
B. Không xác lập được..
C. Lớn rộng lớn 250cm3
D. 250cm3

Câu 3: Một người lên đường xe cộ máy bên trên phần đường S =10km , lực cản khoảng là 35N .Công của lực kéo mô tơ bên trên phần đường cơ là

A. A =350000J
B. A =3500J
C. A =350J D.
A =35000J

Câu 4: Dùng cần thiết cẩu nâng thùng mặt hàng trọng lượng 2500N lên rất cao 12m . Công tiến hành nhập tình huống này là

A. A = 300kJ
B. A = 30kJ
C. A = 3000kJ
D. A = 3kJ

Câu 5: Trên một mô tơ với ghi 1500W. Con số cơ chỉ:

A. Khối lượng của mô tơ là 1500 Kg.
B. Công tuy nhiên mô tơ sinh đi ra nhập 1h là 1500J.
C. Công tuy nhiên mô tơ sinh đi ra nhập 1s là 1500J.
D. Trọng lượng của đông đúc cơ là 1500W.

Câu 6: Đối lưu là sự việc truyền nhiệt độ xẩy ra đa phần ở hóa học nào?

A. Chỉ ở hóa học rắn
B. Chỉ ở hóa học khí
C. Chỉ ở hóa học lỏng
D. Chất khí và hóa học lỏng

Câu 7: Công thức này sau đó là công thức tính công suất?

A. Phường = A.t.
B. A = Phường.t.
P\ =\ \frac{A}{t}
D.\ P\ =\frac{t}{A}

Câu 8: Nhỏ một giọt nước rét mướt vào một trong những ly đựng nước đang được sôi thì nhiệt độ năng của giọt nước và của nước nhập ly thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước nhập ly tách.
B. Nhiệt năng của giọt nước tách, của nước nhập ly tăng.
C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước nhập ly đều tăng.
D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước nhập ly đều tách.

Câu 9: Động năng của vật càng rộng lớn khi

A. vật ở địa điểm càng tốt đối với vật mốc.
C. ko dựa vào và những nguyên tố bên trên.
B. véc tơ vận tốc tức thời của vật càng rộng lớn.
D. nhiệt độ phỏng của vật càng tốt.

Câu 10: Trong những cơ hội bố trí vật tư dẫn nhiệt độ kể từ chất lượng tốt cho tới xoàng xĩnh tại đây, cơ hội này đúng?

A. Đồng; ko khí; nước
B. Đồng; nước; ko khí
C. Nước, đồng ko khí
D. Không khí; đồng; nước

Câu 11: (1,5 ) Tính hiệu suất của búa máy nhằm nâng vật với lượng 20T lên rất cao 120cm nhập thời hạn 3s ?

Câu 12: (1,0 đ) Giải quí tại vì sao mang lại muối hạt nhập nước thấy nước với vị mặn?

Câu 13: (2,5 đ) Một học viên thả 300g chì ở 100 phỏng C nhập 250g nước ở 58.5 phỏng C thực hiện cùng nước rét mướt cho tới 60 phỏng C

a) Hỏi nhiệt độ phỏng của chì ngay trong khi với thăng bằng nhiệt?

b) Tính nhiệt độ lượng nước thu nhập biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K.

c) Tính nhiệt độ dung riêng rẽ của chì.

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Vật lí 8

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

A

B

C

D

C

A

B

B

Phần đáp án câu tự động luận:

Câu chất vấn (1,5 ) Tính hiệu suất của búa máy nhằm nâng vật với lượng 20T lên rất cao 120cm nhập thời hạn 3s ?

Gợi ý thực hiện bài:

Trọng lượng của vật : Phường = 10.20.1000 = 200000 N (0,5đ)

Công tuy nhiên người cơ sinh đi ra là: A = Phường.h = 200000 . 1,2 = 240 000J (0,5đ)

Công suất tuy nhiên người cơ thực hiện: Phường = A /t = 240000: 3 = 80 000W (0,5đ)

................

Đề thi đua học tập kì 2 môn Vật lý 8 - Đề 4

Đề thi đua học tập kì 2 môn Vật lí 8

I.TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái để trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong những vật tại đây vật này với thế năng:

A. trái khoáy bóng cất cánh bên trên cao.
C. hòn bi lăn kềnh bên trên nền nhà.
B. con cái chim đậu bên trên nền mái ấm.
D. trái khoáy cầu phía trên mặt mày khu đất. .

Câu 2. Khi nhiệt độ phỏng của vật tăng thì những vẹn toàn tử, phân tử cấu trúc nên vật:

A. vận động không ngừng nghỉ.
B. vận động nhanh chóng lên.
C. vận động trầm lắng.
D. vận động theo đuổi một phía nhất định

Câu 3. Đơn vị nào tại đây ko phải của nhiệt độ lượng là gì?

A.Nm
B.kJ
C. J
D. Pa

Câu 4. Trong những sự truyền nhiệt độ sau đây, sự truyền nhiệt độ này ko nên phản xạ nhiệt?

A. Sự truyền nhiệt độ kể từ mặt mày trời cho tới Trái Đất.
B. Sự truyền nhiệt độ kể từ phòng bếp lò cho tới người đứng ngay gần phòng bếp lò.
C. Sự truyền nhiệt độ từ trên đầu bị nung rét mướt sang trọng đầu không biến thành nung rét mướt của một thanh đồng.
D. Sự truyền nhiệt độ kể từ thừng tóc đèn điện năng lượng điện đang được sáng sủa đi ra không gian gian tham phía bên trong đèn điện.

Câu 5. Một máy cày sinh hoạt nhập 3 phút máy vẫn tiến hành được một công là 9414J. Công suất của dòng sản phẩm cày là:

A. 325W
B. 523W
C. 54,2W
D. 52,3W.

Câu 6. Tính hóa học này tại đây ko nên của vẹn toàn tử, phân tử?

A. Giữa bọn chúng với khoảng cách.
B. Chuyển động láo lếu độn không ngừng nghỉ.
C. Chuyển động càng nhanh chóng Lúc nhiệt độ phỏng càng thấp.
D. Chuyển động càng nhanh chóng Lúc nhiệt độ phỏng càng tốt.

Câu 7. Dùng ròng rọc động thì:

A. thay cho đổi chiều của lực tác dụng.
B. được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về lối đi.
C. chỉ được lợi về đường lên đường.
D. được lợi về lực và đường lên đường.

Câu 8. Vật ko có động năng là:

A. hòn bi nằm yên tĩnh bên trên sàn nhà 
B. máy cất cánh đang được bay
C. hòn bi lăn kềnh bên trên sàn nhà.
D. xe hơi đang được chạy bên trên đường.

Câu 9. Khi các phân tử, vẹn toàn tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh chóng thì đại lượng nào tại đây ko đổi?

A. Nhiệt độ 
B. B.Khối lượng
C.Thể tích
D.Nhiệt năng

Câu 10. Một vật hấp thụ nhiệt tốt rộng lớn Lúc có bề mặt:

A. sần sùi và màu sẫm 
B. nhẵn và màu sẫm
C. sần sùi và sáng màu
D. láng và sẫm màu

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Nhiệt lượng là gì? Nêu đơn vị và kí hiệu của nhiệt lượng?

Câu 2. ( 1 điểm) Nêu nhì thủ tục thay đổi nhiệt độ năng và mang lại ví dụ minh hoạ cho từng cách?

Câu 3.(1 điểm) Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ?

Câu 4. (2 điểm) Một con cái ngựa kéo một cái xe cộ với lực kéo ko đổi 150N và lên đường được 120m nhập 3 phút.

a)Tính công của lực kéo của con cái ngựa?

b)Tính công suất của ngựa? Cho biết ý nghĩa số công suất của ngựa?

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Vật lí 8

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Mỗi câu vấn đáp trúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

D

C

D

C

B

A

C

A

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1đ)

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng vật nhận tăng hoặc mất bớt lên đường nhập quá trình truyền nhiệt

Nhiệt lượng kí hiệu là : Q

Đơn vị là Jun( J) hoặc kiloJun( k J)

0,5đ

0,5đ

2

(1đ)

Cách 1: Thực hiện công.

Vd: đúng.

Cách 2: Truyền nhiệt

vd

0,5

0,5

3(1đ)

Giải thích: Nồi, xoong dùng để làm nấu nướng chín đồ ăn. Làm nồi xoong bởi sắt kẽm kim loại vì như thế sắt kẽm kim loại dẫn nhiệt độ chất lượng tốt thực hiện mang lại đồ ăn nhanh chóng chín.

Bát đĩa dùng để làm đựng đồ ăn, mong muốn mang lại đồ ăn lâu bị nguội thì chén bát đĩa thực hiện bởi sứ là rất tốt vì như thế sứ là hóa học dẫn nhiệt độ xoàng xĩnh.

Ma trận đề thi đua học tập kì 2 Vật lý 8

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp phỏng thấp

Cấp phỏng cao

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Định luật về công

1. Nêu được định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào mang lại tớ lợi về công. Được lợi từng nào lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường lên đường và ngược lại.

.

Số câu

1

1

1

Số điểm

Tỉ lệ %

0,5

5%

0%

0,5

5%

0,5

5%

2. Công suất

1.Nêu được khái niệm công suất. Viết được công thức tính công suất.

2. Biết được đơn vị và các đại lượng nhập công thức tính công suất.

1.Dựa vào công thức tính công suất tính được các đại lượng còn lại.

1.Tính được công suất trải qua tính công.

Số câu

1

1

1

1

2

3

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

0,5

5%

2

20%

0,5

5%

3

3%

3,5

35%

3. Cơ năng.

1.Biết được Lúc nào vật có thế năng, động năng.

Hiểu được các dạng năng lượng mà vật có được.

Số câu

1

1

2

2

Số điểm

Tỉ lệ %

0,5

5%

0,5

5%

1

10%

1

10%

4.Tính chất của các vẹn toàn tử, phân tử

1.Biết các chất được cấu tạo từ những hạt riêng rẽ biệt gọi là phân tử, vẹn toàn tử. Giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử, vẹn toàn tử có khoảng cách

1.Hiểu được sự chuyển động của phân tử, vẹn toàn tử có tương quan đến nhiệt độ

.

Số câu

2

1

3

3

Số điểm

Tỉ lệ%

1

10%

0,5

5%

1,5

15%

1,5

15%

5.Các hình thức truyền nhiệt

1.Nêu đươc thế nào là nhiệt lượng, đơn vị nhiệt lượng.

2.Nhận biết được các hình thức truyền nhiệt.

3.Hiểu được các cách làm thay đổi nhiệt năng và mang lại được ví dụ

1.Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế

Số câu

2

1

1

1

3

2

5

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

0,5

5%

1

10%

1

10%

1,5

15%

2

10%

3,5

35%

Tổng số câu

6

1

4

1

1

1

14

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

30%

1

10%

2

20%

1

10%

2

20%

1

10%

10

Xem thêm: trường thpt chuyên nguyễn tất thành hà nội

100%

................

Mời chúng ta chuyển vận File tư liệu nhằm coi tăng đề thi đua Vật lí 8 học tập kì 2